Tag Archives: Trefaldighet

Den Helige Ande

Här följer en sammanställning av vad Guds ord säger om Den Helige Ande. Jag har tagit listan från Charisma News översatt den och presenterar den med citat. Citaten är tagna ur Svenska Folkbibeln, utom ett, nämligen 1 Petr. 1:22 som … Continue reading

Posted in Evangelium, Trefaldighet | Tagged , | 10 Comments

Från Abram till Abraham

Här följer den tredje delen i serien om “epokerna”. Det är ingen allmänt vedertagen indelning som jag gör så om du hellre vill dela in det annorlunda är det helt okej. (Del 1, Del 2, Supplement) Du kanske undrar varför … Continue reading

Posted in Evangelium, Exeges, Trefaldighet, Vetenskap | Tagged , , , | 2 Comments

GUD, gud, gudar, GUDAR

Följande fyra ord har jag kopierat från Strongs Lexikon, så ni får ursäkta den obegripliga engelska uttals-fonetiken. På svenska blir det rätt och slätt (i ordningsföljd) uttalat som Jehova, Eloa, Elohim och L! YHWH har Strong nummer H3068 יהוה yehôvâh … Continue reading

Posted in Kristologi, Översättning, Trefaldighet | Tagged , , | 24 Comments

Lämmeleffekten – Ekmania

Jag har en bekant som kommer från ett sekulärt kalvinistiskt hem. Han har själv aldrig övervägt att bli “troende” men levt ett liv utan Gud i humanistisk anda. Han är pensionerad och innan dess arbetade han som journalist. Hans stil … Continue reading

Posted in Ekumenik, Emergent Church, Katolicism, Trefaldighet, Trosrörelsen | Tagged , , , , | 184 Comments

A och O

Tillfrågad angående A och O, eller “το α και το ω” som det står om i Uppebarelseboken 1:8, 21:6 och 22:13 har jag skrivit följande bloggpost. Det är ett inlägg i “Jesus ÄR Gud”-debatten. Visst är det synnerligen relevant i … Continue reading

Posted in Trefaldighet | Tagged , | 10 Comments

Ingen annan än Jesus

I en recent bloggpost skrev jag något om en annan Jesus. Jag kompletterar här med ett studium av huvudsakligen tre korta texter som vittnar om den ende äkte Jesus Kristus. Alla tre texterna är inledningar på brev och evangelium. Det … Continue reading

Posted in Dualism, Trefaldighet | Tagged , | 15 Comments

Herrens dag på Oljeberget

Jag tänker citera 2 verser ur Sakarja, kapitel 14. Du får läsa resten i din egen Bibel. Jag citerar bara verserna 3 och 4: Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på … Continue reading

Posted in Eskatologi, Israel, Kristologi, Trefaldighet | Tagged , , , | 7 Comments

Delsanningar är inte hela sanningen

Kanske har du någon gång hört historien om de två blinda som fick uppdraget att beskriva en elefant. Den ene fick tag på svansen och den andre fick tag på snabeln. De kunde inte komma överens om hur elefanten såg … Continue reading

Posted in Gärningslära, Judaism, Katolicism, Kristologi, Kulter, Lögn, Trefaldighet, Villor | Tagged , , , , , , , | 112 Comments

Guds enfödde Son

Med anledning av de senaste dagarnas diskussioner vill jag lyfta fram denna bloggpost som jag skrev för ett år sedan. Vad betyder “Guds Son”? Ja, det beror naturligtvis på vad ordet “gud” (eventuellt med stor bokstav) och ordet “son” betyder. … Continue reading

Posted in Islam, Trefaldighet, Villor | Tagged , , | 23 Comments

Associationer – feltolkning av andras tolkningar

När jag var 10 år gammal hade vi grannar som var Baptister. Den yngste sonen var i tonåren och han använde ibland ordet “skit” när han talade. I min uppfostran ingick budet att man inte får använda “fula ord”. Och … Continue reading

Posted in Eskatologi, Evigheten, Himmelen, Trefaldighet, Tusenårsriket | Tagged , , , , | 18 Comments