Tag Archives: Lag

Nyttiga över- och under-drifter

Med rubriken på denna artikel har jag försökt att uttrycka på svenska det som på engelska heter: “expedient exaggerations”. Det var faktiskt Alfred Hitchcock som introducerade detta uttryck i filmen “North by Northwest” där Cary Grant spelar en mindre nogräknad … Continue reading

Posted in Aktuellt, Apell, Debattartikel, Diken, Gnosticism, Gudlöshet, Lag | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Onda dagar

Håll ögonen öppna. Känn dej själv och Guds Ord. Ordspråksboken 12:1-8 Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar, innan de onda dagarna kommer och de år då du skall säga: “De ger mig ingen glädje”; ja, innan de förmörkas, … Continue reading

Posted in Evigheten, Gudlöshet, Hädelser, Helvetet, Himmelen, Humanism, Judaism, Lag, Liberalteologi, Lögn, Lydnad, Nåd, Prosperity, Villor | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Me, Myself and I

Jag skall börja som jag brukar, med en liten lättsamhet. Jag utgår från att de flesta som läser här känner till seriefiguren Dennis (the menace). Dennis kommer till sin mamma tillsammans med sin kompis Peter och följande dialog utspinner sig. … Continue reading

Posted in Evigheten, Gudlöshet, Humanism, Lag, Lydnad, Nåd | Tagged , , , , , | 53 Comments

490

Det finns två (ja kanske flera) ämnen i Guds Ord som vi tycker är jobbiga. Ja kanske till och med så stridiga mot vår natur att vi ibland tvivlar på om det verkligen kan vara så strängt. Guds bud angående … Continue reading

Posted in Evangelium, Lag, Nåd | Tagged , | 6 Comments

Speglar och Rock Bottom

Frälst eller inte frälst, det är frågan! Genom tiderna har det funnits en teologisk formulering som lyder ungefär så här: “Redan nu, och ännu icke.” Olika läror har sedan (över?)betonat endera “redan nu” eller “ännu icke”. I en del samfund … Continue reading

Posted in Lag, Nåd | Tagged , | 9 Comments

Kyrkan och Torah, del 8 och del 7

Kanske undrar du varför jag skriver “del 8 och del 7″, och inte motsatt ordning. Det beror på att jag inte lyckas förstå vad Sven vill säga med del 7. Och i stället för att bara svamla i luften valde … Continue reading

Posted in Lag, Nåd | Tagged , | Leave a comment

förelägga – apokeimai – lagstifta

Detta blir ytterligare en bloggpost om lag och nåd. Anledningen är att stor förvirring råder just i denna fråga. Lag och bud och lydnad har blivit något av ett tabu för många. Ja det går till och med så långt … Continue reading

Posted in Lag, Nåd | Tagged , | 50 Comments

Lag och nåd – en recension

På bloggen Vakna Sverige finns en artikel som Andreas har översatt till svenska. Du kan läsa hans översättning här. Mycket bra att Andreas tar fram denna artikel och har gjort sig mödan att översätta den. Det kan säkert ge upphov … Continue reading

Posted in Lag, Nåd | Tagged , | 8 Comments

Kyrkan och Torah – del 6

I den sjätte och sista delan an “Kyrkan och Torah” tar Sven Reichmann upp konflikten mellan Torah (Mose Lag för Irsael) och Nådens Evangelium för Hedningarna ur ett annat perspektiv. Seriens alla 5 delar finns publicerade hos Shalom över Israel. … Continue reading

Posted in Judaism, Lag, Nåd, Nådesförkunnelse | Tagged , , , | 3 Comments

Uppslagsböcker

När jag var ung tonåring köpte mina föräldrar ett uppslagsverk i 5 delar. Uppslagsverket hette “FOCUS”, och nej, jag stavar inte fel. Namnet skrevs med “C”, inte “K”. Datorer fanns ju inte för vanliga dödliga människor på den tiden, och … Continue reading

Posted in Gärningslära, Lag, Metodkristendom, Villor | Tagged , , , | 3 Comments