Tag Archives: Judaism

Onda dagar

Håll ögonen öppna. Känn dej själv och Guds Ord. Ordspråksboken 12:1-8 Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar, innan de onda dagarna kommer och de år då du skall säga: “De ger mig ingen glädje”; ja, innan de förmörkas, … Continue reading

Posted in Evigheten, Gudlöshet, Hädelser, Helvetet, Himmelen, Humanism, Judaism, Lag, Liberalteologi, Lögn, Lydnad, Nåd, Prosperity, Villor | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Delsanningar är inte hela sanningen

Kanske har du någon gång hört historien om de två blinda som fick uppdraget att beskriva en elefant. Den ene fick tag på svansen och den andre fick tag på snabeln. De kunde inte komma överens om hur elefanten såg … Continue reading

Posted in Gärningslära, Judaism, Katolicism, Kristologi, Kulter, Lögn, Trefaldighet, Villor | Tagged , , , , , , , | 112 Comments

Frälsningens slaka lina

Här följer en artikel som handlar om lärostrider. Kanske verkar det inte så när du börjar läsa, för inledningen är lång. Det beror på att jag vill ge ett exempel på hur ytterst komplex och invecklad skapelsen är. Och om … Continue reading

Posted in Evangelium, Judaism, Kristologi, Metodkristendom, Sektarism, Villor | Tagged , , , , , | 1 Comment

Kyrkan och Torah – del 6

I den sjätte och sista delan an “Kyrkan och Torah” tar Sven Reichmann upp konflikten mellan Torah (Mose Lag för Irsael) och Nådens Evangelium för Hedningarna ur ett annat perspektiv. Seriens alla 5 delar finns publicerade hos Shalom över Israel. … Continue reading

Posted in Judaism, Lag, Nåd, Nådesförkunnelse | Tagged , , , | 3 Comments

Tid och evighet

Det påstås att höns kan räkna till 3. Deras räkneprocess blir då: “inget – ett – två – tre – många”. För att lura höns måste man således lämna minst 4 ägg i redet. Människor kan i allmänhet räkna lite … Continue reading

Posted in Eskatologi, Evangelium, Evigheten, Exeges, Himmelen, Judaism, Tusenårsriket | Tagged , , , , , , | 22 Comments

Kyrkan och Torah – del 5

Den femte delan av Sven Reichmanns artikel om “Kyrkan och Torah” finns nu att ladda hem hos Tidskriften Shalom över Israel. Artikeln heter Efraimiterna. Ja kära nå’n! Det blir väl ungefär allt man kan skriva som recension till denna artikel. … Continue reading

Posted in Judaism, Lag, Nåd, Nådesförkunnelse | Tagged , , , | 6 Comments

Trosriktningar – kristendom

Det händer ganska ofta att det uppstår diskussioner om en eller annan trosriktning, ett samfund, en sekt eller en församling. Välkända stridsfrågor debatteras angående katolicismen, messianer, trosförkunnelsen, kalvinister och den laglösa nådesförkunnelsen. Jag har försökt att göra en grafisk representation. … Continue reading

Posted in Agnosticism, Ateism, Ekumenik, Gärningslära, Gudlöshet, Humanism, Judaism, Karismatik, Katolicism, Lag, Liberalteologi, Lydnad, Metodkristendom, Nåd, Sektarism, Synkretism, Trosrörelsen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 91 Comments

Kyrkan och Torah del 4

I samband med att Lars Enarson skrev en reaktion på Sven Reichamanns artikelserie publicerade jag en Preview av del 4. Här följer en recension av den nu publicerade del 4. Svens artikelserie “Kyrkan och Torah” presenteras av tidskriften Shalom.   … Continue reading

Posted in Judaism, Lag, Nåd, Nådesförkunnelse | Tagged , , , | 4 Comments

Kyrkan och torah – preview del 4

För mindre än ett år sedan, faktiskt bara ett halvt år sedan, brakade det loss en stor strid. Striden handlade och handlar om träd. Nej, inte alls om Amazonas eller Borneos djungler, utan om bibliska träd. Den välkände bibelläraren Sven … Continue reading

Posted in Evangelium, Exeges, Judaism, Lag, Nåd | Tagged , , , , | 12 Comments

Kyrkan och torah del 3

    Referat och kommentarer till en artikelserie av Sven Reichmann. Publicerad i tidskriften Shalom över Israel! Del 3 har rubriken “Den kristne och lagen”. Sven refererar till den undervisning som Edmund ”Eddie” Chumney gav i en konferens som hölls … Continue reading

Posted in Judaism, Lag, Nåd | Tagged , , | 10 Comments