Tag Archives: Eiseges

Pröva allt!

Alla som läser här vet att jag tror att bekännelsedop till Kristus, genom nedsänkning, är bäst i överenstämmelse med det dop som beskrivs i Bibeln. Jag har därför aldrig känt något behov att försvara den tolkningen. Inte heller har jag … Continue reading

Posted in Diken, Dop, Eiseges, Emergent Church, Hädelser, Israel, Katolicism, Liberalteologi, Villor | Tagged , , , , , , , , | 160 Comments

The Christian Baby-Duck Syndrome

Har du hört talas om “The Baby-Duck Syndrome”? Man har experimenterat med ankungar som just kommer ut ur skalet. Det kvittar vad eller vem de ser först. De tror att detta, eller denna, är deras mamma och följer sedan kaninen, … Continue reading

Posted in Eiseges, Evangelium, Exeges, Gärningslära, Prosperity, Trosrörelsen, Villor | Tagged , , , , , , | 15 Comments

Tron, Hoppet och Kärleken – Uppföljaren

Jag skall nu försöka summera tankarna kring Tro, Hopp och Kärlek. “Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken.” Vi lever i en individualistisk kultur och har därför svårigheter att förstå begrepp … Continue reading

Posted in Eiseges, Eskatologi, Exeges | Tagged , , | 4 Comments

Tro, Hopp och Kärlek

Detta blir en mycket kort “bloggpost”. Egentligen bara en inbjudan att berätta vad du tror att följande bibeltext betyder. Det är en text som har tagits upp av både troende och sekulära. Jag citerar ur 1 Kor. 13:8-13 från ett … Continue reading

Posted in Eiseges, Eskatologi, Exeges | Tagged , | 33 Comments

Bön för sjuka

Den cirkus som startades i Älmhult av Jens Garnefeldt diskuterades först bara i någon enstaka blogg av några få som reagerade mot hans anspråk, budskap och metoder. Allt eftersom cirkusen fortsatte bredde diskussionen ut sig till flera bloggar och till … Continue reading

Posted in Eiseges, Exeges, Kristologi, Prosperity | Tagged , , , | 21 Comments

Sill, nubbe och dikeskörningar

Om en lära är 100% falsk kan man förkasta hela läran. Men hur går det med läror som är 50% falska? Vad händer om man förkastar en sådan lära utan att undersöka, eller pröva allt, och bara behålla det goda? … Continue reading

Posted in Aktuellt, Eiseges, Ekumenik, Eskatologi, Villor | Tagged , , , , | Leave a comment

Grundtextens nytta

Jag skall ge några exempel på hur grundtexten kan vara till hjälp. Det finns en mycket trevlig och lättläst “översättning” av Nya Testamentet gjord av den Lutherske prästen Bo Giertz. Han har formulerat ett antal saker på ett mycket tydligt … Continue reading

Posted in Eiseges, Exeges | Tagged , | 11 Comments

Metodkristendom

Föreställ dej en situation där människor möts och det inte går att ljuga för varandra på grund av att alla kan se allas alla tankar. Ingen kan således dölja något! Skulle du våga ta del i den situationen eller skulle … Continue reading

Posted in Eiseges, Ekumenik, Evangelium, Synkretism, Villor | Tagged , , , , | 27 Comments

Den smala vägen, trånga porten och EJV

Vilken bibelöversättning läser du? Känner du till EJV? Om inte blir det tid att du upptäcker att EJV är den absolut mest lästa versionen på alla världens språk. EJV står för Egna Jagets Version. I somliga kretsar, ja de är … Continue reading

Posted in Eiseges, Metodkristendom, Sektarism, Villor | Tagged , , , | 26 Comments

Tolkningar – Så är det ju!

Detta blir artikel nummer två i en liten serie bloggposter med avsikten att avslöja falska grunder och falsk bevisföring inom villoläror som ateismen, humanismen och diverse sektariska sammanhang som kallar sig kristna. Igen tar jag upp några grundbegrepp i vedertagen … Continue reading

Posted in Agnosticism, Ateism, Darwinism, Eiseges, Evolutionslära, Gudlöshet, Humanism, Kulter, Liberalteologi, Logik, Lögn, Sanning, Sektarism, Villor | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments