Först och störst

Det finns ett bud som Jesus kallar “Det första och största budet”.

Budet låter enligt Lukas (10:27) så här:

Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.

De andra så kallade synoptiska evangelisterna vet att meddela mera. Markus skrev (12:28-31)

En av de skriftlärda som hörde dem diskutera fann att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram till honom och frågade: “Vilket är det största av alla buden?” Jesus svarade: “Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.”

Och Matteus vittnar om samma händelse i (22:35-40)

En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: “Mästare, vilket är det största budet i lagen?”

Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet.

Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

Jag vill nu påstå att sedan de falska karismatikerna tog över den protestantiska scenen har dessa på alla sätt och vis försökt att skuldbelägga och skymfa just förståndet.
Continue reading

Posted in Exeges, Karismatik, Lydnad, Villor | Tagged , , , | 28 Comments

Tungor som av eld

Jag växte upp i pingströrelsen och som resultat trodde jag att 1 Kor. 12 var Bibelns mest centrala och viktigaste kapitel.

Innan jag själv började läsa Bibeln på allvar trodde jag att det viktigaste bestod av Gamla Testamentets hjältehistorier, Evangeliernas skildringar av Jesu liv, Apostlagärningarnas under och tecken, och som pricken över “i” Kapitel 12 i Paulus första brev till församlingen i Korint.

Om du inte själv har erfarenhet från Lewi Pethrus pingströrelse så vill jag bara berätta att tungotalet positionerades som något frälsningsgrundande, eller åtminstone ett tecken på att man var frälst på riktigt.

Och runt detta falska centrum fanns sedan resten av de andliga nådegåvorna och allt predikande om eld och smörjelse och pingstdagen och under.

Det var i det närmaste en kulturchock när jag en gång hörde en baptistpredikant påstå att Paulus varnade och tillrättavisade församlingen i Korint i detta viktiga brev. Och chocken blev inte mindre när samme predikant även påstod att vi kanske inte skulle längta så mycket efter eld, eftersom det står för dom i Guds Ord.
Continue reading

Posted in Exeges, Karismatik, Lydnad, Villor | Tagged , , , | 54 Comments

Apostles and Prophets today?

Följande text är tagen i sin helhet från en sajt som heter “Let Us Reason” med tillstånd av sajtens ägare Mike Oppenheimer.

Om du klickar på bilden kommer du till originalet.

Artikeln är avsedd som ett sista inlägg i debatten angående profeter i Gamla Testamentet och profetia i Nya Testamentet.

Lägg märke till att Mike inte håller med varken preterister eller cessationister. Mike deklarerar tydligt att Gud gör under även i dag och att Andens gåvor hör till vår tid och behövs i församlingen.

Jag vill påpeka att jag hittade Mikes sajt i förrgår. Mina tidigare artiklar angående profetia är alltså skrivna utan infytande från artikeln nedan eller från andra artiklar i ämnet.

I mån av tid kommer jag att översätta viktiga bitar i kommentarfälten.

Vill även hänvisa till Mikes personliga vittnesbörd.


Du kommer inte ångra dej om du läser detta noggrannt!


There are those who claim to be apostles and prophets by their own word. Others claim it by showing their signs, wonders and miracles. This so-called signs and wonders movement is part of an effort to restore what they understood to be the five-fold ministry described in Ephesians 4:11. The proliferators of the movement claim that these dynamics are what is necessary for the church to have power.

In actuality, those who lay claim to this ministry today are operating under a misunderstanding of apostles and prophets of the Bible.

The Lord confirmed His signs to the apostles’ words to show a transition of authority from Israel and its priesthood to the apostles who were laying down the foundation for the church, a new entity. This unique anointing testified to Israel and to the gentiles a new order of leadership, the demonstration of spiritual authority was transferred to the church Christ body.

Becoming aware of what the Bible says about these positions in the early church can help us guard against misleading teachings in the church today.
Continue reading

Posted in Exeges, Karismatik, Lydnad | Tagged , , | 7 Comments

Stå för konsekvenserna!

I en artikel i Dagen Terrorn får kristna att beväpna sig beskrivs det hur kristna i Islams terror “tar till svärdet”.

Kort citat:

Vi vet alla att om de kommer hit så kommer de att skära halsen av oss, sa en beväpnad kristen man till nyhetsbyråns reporter.

Men är det inte en farlig utveckling att beväpna sig, kan inte det ge andra en ursäkt för att gå ännu hårdare fram mot kristna?

Vi tror tvärtom att det är först då man får respekt för oss.

Så vitt jag förstår Skriften är det lovligt att försöka undkomma förföljelsen och även att försvara oss. Men det har möjliga konsekvenser.
Continue reading

Posted in Aktuellt | Tagged | 21 Comments

Rasism eller bara ärlighet?

Jag tänker publicera en kopia här!


Prime Minister Julia Gillard – Australia

I Holland uttalade sig Geert Wilders (i viss mån motsvarigheten till SD’s ledare Åkesson) som respons på ett trontal av konungen (länk för dem som kan läsa holländska) att de som vill bo i Holland borde tvingas att underteckna en deklarartion att de tar avstånd från sharia och all islamism.

Samma budskap kommer från Julia Gillard, Autralien.
Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | 5 Comments

Tacka vet jag!

Tacka vet jag de gamla hersesierna (villolärorna) som vi vuxit upp i. Enligt nostalgins lagar är de mycket bättre än de nya heresierna (villolärorna)!

Continue reading

Posted in Villor | Tagged | 1 Comment

Profet, Profetia eller….?

Ur en tidigare artikel saxar jag följande som inledning:

Något som berör mej i den bakomliggande debatten (om man nu kan kalla det för debatt) är de giganstiska missförstånden angående prövandet av så kallade profetior.

Eftersom profetians gåva är något vi bör sträva efter, är det kanske inte så konstigt att det finns otroligt mycket missförstånd angående just profetia. Och eftersom man i åratal har varnat för att “röra Herrens smorde” är det kanske inte konstigt att det blir ett sånt liv och kiv så fort någon hellre vill lyda maningen att pröva i stället för att tiga och lida.

Nu vill jag faktiskt påstå att genom åratal av “rör inte Herrens smorde” har man gjort sig skyldig till att släcka Anden och skapa förakt för profetior. Inte minst eftersom makthungriga personer har missbrukat “profetia” för att just inte kunna motsägas.

Profetian är inte till för att ge profeten makt eller ära. Äran för Guds Ord tillkommer Gud allena.

Låt oss därför analysera ett påstående som detta: “Vi, som Guds församling, skall enligt Ordet inte förakta profetiskt tal, utan pröva allt och behålla det goda! Vilket i sin tur bör innebära att ingen profet kan garanterat profetera utan att köttet riskerar att slinka med. Därför är det också ett skydd för profeten själv – för att inte hamna snett

Det verkar ju vara korrekt, eller hur? (Även om termen “profetiskt tal” så vitt jag kan finna inte finns ordagrannt i Bibeln.)

Men låt oss börja med den allra viktigaste frågan!
Continue reading

Posted in Exeges, Karismatik, Lydnad | Tagged , , | 125 Comments

Kvinnliga präster

Jag fick en fråga angående kvinnliga ledare i församlingarna. Det är ett tema jag har undvikit eftersom det vanligtvis bara leder till bråk.

(Jag kommer att försöka förklara bilden senare i bloggposten.)

Men jag tänker nu ändå försöka skriva något om “kvinno-frågan”. Det är komplicerat, och svaret, om man kan kalla det så, blir ofullständigt.

Även fast frågan handlar om kvinnliga lärare och ledare i församlingen är det nödvändigt att förstå betydelsen av “präst”. Låt oss därför först titta på ordets betydelse i NT.
Continue reading

Posted in Exeges | Tagged | 16 Comments

Hur strävar man?

I vissa texter i Nya Testamentet uppmanas vi att vara ivriga och sträva eller jaga efter något. Jag har samlat dessa texter här.

Uppmaningen ges met följande tre ord i grundtexten: dioko = διώκω, zelo = ζηλόω och spoudazo = σπουδάζω

Det finns sammanhang där orden inte kan översättas med sträva. Dessa texter har jag inte tagit med. För att det inte skall bli för långt har jag inte heller citerat sammanhangen, de får du själv uppsöka och läsa om du är intresserad.

Denna bloggpost kommer att handla om profeterande. Den kommer att handla om vad det kan innebära att sträva efter något utan att det blir gärningslära eller lagiskhet eller religiösa ritualer.
Continue reading

Posted in Exeges, Karismatik, Lydnad | Tagged , , | 111 Comments

Vedermöda(n)

Jag vill skriva en kort bloggpost över vedermöda och vedermödan.

Det är inte samma sak, på samma sätt som gåvor av bara nåd inte därför är “nådegåvor” i den betydelse som Paulus talar om i breven till Korint.

Vedermöda har vi haft sedan Adam och Eva blev utvisade ur paradiset.

Men VEDERMÖDAN sker i den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka.

Och Jesus kommer bara tillbaka en gång! (Snälla tro inte på John Nelson Darby och hans sluga introduktion till “den sista tidens avfall”).

Det blir ingen saftig bild till denna bloggpost.
Continue reading

Posted in Aktuellt, Ateism, Darwinism, Debattartikel, Ekumenik, Emergent Church, Eskatologi, Evolutionslära, Gnosticism, Gudlöshet, Hädelser, Humanism, Islam, Israel, Liberalteologi, Lögn, Ockult, Politik, Synkretism | 137 Comments