Ett justitiemord – till!

Stig Melin har fått en egen flik undet Gästbidrag.

Artikeln har flyttats. Klicka här för att läsa den.

/Kjell

Posted in Gästblogg, Islam, Israel | Tagged , , | 1 Comment

The Spirit of Prostitution

Nu vill jag utmana alla som lever i ett etniskt, geografiskt, religiöst eller kulturellt Grönköping. Här presenteras motsatsen till “tro”, motsatsen till “hopp” och motsatsen till “kärlek”.

Tänk dej att beväpnade “vetenskapsmän” från mörkaste Afrika skulle invadera Sverige och kidnappa en knappast myndig ung kvinna.

De skulle sedan ta med henne till mörkaste Afrika och sätta henne naken i en bur.

Allt med avsikten att förevisa henne för nyfikna afrikanska män och tjäna pengar på detta “vetenskapliga” upplysnings-projekt!

Hur skulle du reagera på detta?

Nå, precis detta hände, fast du måste byta ut Afrika mot England och Sverige mot Syd-Afrika i ovanstående text.
Continue reading

Posted in Debattartikel, Evolutionslära, Gudlöshet, Hädelser, Helvetet, Historia, Humanism, Lidande, Ockult, Politik, Predestination, Sanning, Vetenskap, Villor | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Tro, Hopp och Kärlek

Detta blir en mycket kort “bloggpost”. Egentligen bara en inbjudan att berätta vad du tror att följande bibeltext betyder.

Det är en text som har tagits upp av både troende och sekulära.

Jag citerar ur 1 Kor. 13:8-13 från ett antal översättningar.
Continue reading

Posted in Eiseges, Eskatologi, Exeges | Tagged , | 33 Comments

Bön för sjuka

Den cirkus som startades i Älmhult av Jens Garnefeldt diskuterades först bara i någon enstaka blogg av några få som reagerade mot hans anspråk, budskap och metoder.

Allt eftersom cirkusen fortsatte bredde diskussionen ut sig till flera bloggar och till slut nådde den även tidningen Dagen.

Debatten rasade vidare mellan försvarare och anklagare. Ytterligare publikationer ledde till att nationell TV tog upp frågan i programmet “Kalla Fakta”.

Och detta gav i sin tur upphov till en hel rad av “opinions-artiklar” i tidningen Dagen.

Det typiska för denna debatt (om man över huvud taget kan kalla den så) är att den speglar en total polarisation. De som presenterar sina meningar kommunicerar inte, de för monologer och talar “till” varandra, inte “med”, varandra.

Den största delen av det som skrivs kan kallas sidospårande med hjälp av irrelevanta fakta.

Jag tänker utgå från en relativt ny insändare till Dagen. Artikeln är skriven av Gunnar Johansson, Sundsvall. Den heter: Vad säger Bibeln om förbön för sjuka? och är en sorts anklagelse mot Kalla Fakta och dem som tyckte att Torsten Åhman gjorde en god insats där.

Det man borde kunna förvänta sig av en artikel som heter: “Vad säger Bibeln om förbön för sjuka?”; är väl åtminstone något citat där Bibeln talar om förbön för sjuka. Men det finns inte ett enda sådant citat i Gunnar Johanssons artikel.
Continue reading

Posted in Eiseges, Exeges, Kristologi, Prosperity | Tagged , , , | 21 Comments

Från Abram till Abraham

Här följer den tredje delen i serien om “epokerna”. Det är ingen allmänt vedertagen indelning som jag gör så om du hellre vill dela in det annorlunda är det helt okej.
(Del 1, Del 2, Supplement)

Du kanske undrar varför jag skriver dessa artiklar. Det gör jag för att försöka belysa saker som man vanligtvis halkar förbi i texterna. Men som jag tror kan vara av viss vikt för att se samband man annars missar.

I 1 Mos. 11 läser vi först om språkförbistringen. Sedan följer Sems släkttavla fram till Abram och hans brorson Lot. Vi får veta att Abrams hustru Saraj var ofruktsam. Och sedan berättas det att Abrams far Tera tog med sig sin son Abram och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Saraj, som var hustru till hans son Abram. De drog tillsammans ut från det kaldeiska Ur för att bege sig till Kanaans land. Men när de kom till Haran bosatte de sig där. De bodde där tills Tera dog.

Vi får inte veta hur Tera kom på idén att lämna Ur som låg vid Persiska viken ungefär där An Nasiriyah ligger i södra Irak. Resan gick i nordvästlig riktning, upp längs floden till Haran som låg ungefär mitt i Syrien, inte så långt från Aleppo vid floden Eufrat. På resan passerade Tera och hans följeslagare Babylon. Kanske gick de tillbaka samma väg som de en gång hade kommit.
Continue reading

Posted in Evangelium, Exeges, Trefaldighet, Vetenskap | Tagged , , , | 2 Comments

Språk, siffror och nummer

Detta blir en bloggpost som många kanske tycker är ointressant och irrelevant. Det är okay. För mej, som älskar matematik, är den intressant. Hör du till den grupp som på engelska kallas “innumerate”, hoppa bara över den.

Det år, som snabbt går mot sitt slut räknar vi som år 2014. Om någon blev 37 år i år så kan vi lätt räkna ut vilket år han föddes.

      2014
      - 37
     =====
      1977

Men tänk om du hade blivit född före år 1200. Då hade du skrivit nummer och tal med romersk skrift. (Märk att jag inte kallar det siffror.) Då skulle det enkla räkneexemplet ovan ha sett ut så här:

       MMXIV
      -XXXVII
      =========
       MCMLXXVII

Givetvis skulle man fortfarande kunna räkna ut vilket år han föddes, men man kunde inte använda detta system för matematik. Det finns nämligen ingen romersk symbol för “noll”.
Continue reading

Posted in Evolutionslära, Exeges, Vetenskap | Tagged , , | Leave a comment

Summan är Sanning

Denna bloggpost handlar om frågan om “apostlagärningarna fortsätter i dag”.

Svarar man ja på den frågan blir man godkänd av de flesta medlemmar i pingströrelsen och trosrörelsen.

Svara man nej på den frågan får man vara beredd på att bli anfallen och beskylld för att inte tro på Guds makt. Eller att döva Den Helige Ande och därmed även vara orsaken till att helandeunder som de beskrivs i Apostlagärningarna inte kan ske i dag.

Det hjälper inte att man bekänner sin tro på Guds eviga allmakt och Den Helige Andes gåvor. Man blir ändå en misstänkt figur som predikar otro.

Psalm 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.

Joh. 17:17 Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.

Ett bra sätt att konstruera villolära är att göra några enstaka verser, eller ett kapitel, eller någon viss bok till utgångspunkt och summan av sanningen.

Man kan till exempel bygga sin teologi på Markus 16:9-20. (Eller kanske bara verserna 16 och 17)

Eller så kan man göra kapitel 12 av Paulus första brev till Korinterna till sanningens kärna.

En del väljer att bara läsa Apostlagärningarna om och om igen för att stödja sin teologi.

Somliga vill bara läsa Nya Testamentet och andra huvudsakligen Gamla Testamentet.

Alla dessa bygger villoläror, eller åtminstone irrläror som skymmer Guds fulla evangelium.

Sanningen är den att Gud är allsmäktig, har alltid varit allsmäktig och kommer alltid att vara allsmäktig.

Gud har alltid ingripit i naturen och gjort det vi kallar för under. Gud gör under även i vår tid.

Men Gud har aldrig låtit, och kommer aldrig låta sig tvingas av människor.
Continue reading

Posted in Aktuellt, Eskatologi, Exeges, Villor | Tagged , , , | 37 Comments

Unik seglats och skrytbygge

I denna artikel kommer jag att behandla syndafloden och tiden fram till Nimrods skrytbygge, tornet i Babel. Men först en återblick.

  • Första kapitlet i första Moseboken beskriver på ett kortfattat och tekniskt sätt skapelsen. Man skulle kunna säga att skapelsen beskrivs ur Guds synvinkel.
  • Andra kapitlet berättar samma historia men där finns människans synvinkel med.
  • Tredje kapitlet beskriver syndafallet.
  • Fjärde kapitlet handlar om Kain och Abel och återger Kains släkthistoria.
  • Femte kapitlet återger Adams släkthistoria fram till Noa och hans söner. (Lägg märke till att vissa namn även förekommer i Kains släkthistoria. Men det handlar om andra personer.)
  • Sjätte kapitlets första 7 verser handlar egentligen om alla de 1600 år som föregick Syndafloden. Resten av kapitlet handlar om Noas förberedelser enligt Herrens instruktioner.
  • Sjunde kapitlet handlar om Syndafloden. Den började när Noa var 600 år gammal, på sjuttonde dagen av andra månaden.
  • Åttonde kapitlet handlar om slutet på Syndafloden och början på ett nytt liv på jorden. Noa steg ut ur arken när han var 601 år gammal, på tjugosjunde dagen i den andra månaden.
  • Nionde kapitlet handlar om Guds instruktioner till Noa och hans familj.

Från den dag Noa och hans familj gick in i arken, tills de steg ut på Ararats berg gick det ett år och 10 dagar.

Denna episod på drygt ett år beskrivs i nästa fyra kapitel. Jämfört med de föregående 1600 åren som beskrivs i 7 verser!
Continue reading

Posted in Evolutionslära, Exeges, Vetenskap | 3 Comments

Historiskt och vetenskapligt korrekt

Historiskt och vetenskapligt korrekt?

Detta blir en ganska “långrandig” artikel som är början på en översikt av de olika episoder, eller tidsåldrar som vi kan läsa om i Guds Ord. Framför allt denna första artikel är lång eftersom det finns vissa saker som man måste ta med om man vill kunna förstå resonemanget.

Låt oss ta som utgångspunkt att vi kan lita på det som står i den samling skrifter vi kallar Bibeln.

(Om du klickar på bilden kan du förstora den så att den blir läsbar.)

De första 5 böckerna kallar vi på svenska “Moseböckerna”. Detta är bibeltroget för i Nya Testamentet refereras det till dessa 5 böcker och när det finns citat står det att Moses skrev, eller Moses sade, och dylikt.

Jesus understryker böckernas betydelse med följande varning (Joh 5:46-47)

Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit. Men tror ni inte hans skrifter, hur skall ni då kunna tro mina ord?

I Moseböckerna står det “Och Mose skrev ner alla HERRENS ord.” (2 Mos. 24:4), “HERREN sade till Mose: “Skriv upp åt dig dessa ord,” (2 Mos. 34:7), “På HERRENS befallning upptecknade Mose” (4 Mos. 33:2), “alldeles så som HERREN hade befallt honom att tala till dem” (5 Mos. 1:3).

Både i Gamla Testamentet och Nya Testamentet refereras det till Mose böcker.

Precis hur Moses sammanställde dessa böcker vet vi inte men det finns antydningar att en del skedde på “direkt diktamen” från Gud. Sedan finns de inget som hindrar att en del består av information från muntlig tradition eller tidigare dokument. Och en del är givetvis beskrivningar av skeenden där Moses jälv var närvarande.

Men, låt oss, som sagt, ta som utgångspunkt att vi kan lita på det som står i den samling skrifter vi kallar Bibeln.
Continue reading

Posted in Evolutionslära, Exeges, Vetenskap | Tagged , , | 27 Comments

Först och störst

Det finns ett bud som Jesus kallar “Det första och största budet”.

Budet låter enligt Lukas (10:27) så här:

Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.

De andra så kallade synoptiska evangelisterna vet att meddela mera. Markus skrev (12:28-31)

En av de skriftlärda som hörde dem diskutera fann att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram till honom och frågade: “Vilket är det största av alla buden?” Jesus svarade: “Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.”

Och Matteus vittnar om samma händelse i (22:35-40)

En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: “Mästare, vilket är det största budet i lagen?”

Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet.

Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

Jag vill nu påstå att sedan de falska karismatikerna tog över den protestantiska scenen har dessa på alla sätt och vis försökt att skuldbelägga och skymfa just förståndet.
Continue reading

Posted in Exeges, Karismatik, Lydnad, Villor | Tagged , , , | 28 Comments