Svalnad kärlek

Det blir dags att ännu en gång ryta till angående det missbrukade uttrycket “kärleken har svalnat” som används för att anfalla var och en som opponerar sig mot lärare som predikar och praktiserar villor.

Vi tar citatet från Matt. 24:11-13

Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Inneslutet i dessa tre verser talar Jesus om villolärare, tilltagande laglöshet och svalnad kärlek. Jag återkommer till detta.

Kanske kommer det att bli svårt att “vara uthållig till slutet” när fromma versioner av “Bror Duktig” anfaller från “de troendes led”.

Ef. 4:14-15

Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

Inneslutet i dessa två verser talar Paulus om villolärare och trohet till Kristus genom “att i kärlek hålla fast vid sanningen”.

Och till sist ännu ett citat taget ur 2 Tess 2:9-12

Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

I dessa fyra verser talar Paulus om den upptrappning av villolära, åtföljd av under och tecken, som blir slutskedet innan Antikrist uppträder. Och han påpekar att alla som “njuter av denna orättfärdighet” satte sin tilltro till lögnen.

Varför?

Jo de saknade kärlek till sanningen!

Den som vill förstå vad det innebär att laglösheten leder till svalnad kärlek kan förstå det.
Continue reading

Posted in Emergent Church, Lydnad, Prosperity, Synkretism, Trosrörelsen, Väktare, Villor | Tagged , , , , , , | 6 Comments

Himmel? Ett så’nt helvete

Om du tror att detta kommer att handla om himmel och helvete så tror du rätt. Det har skrivits en hel del om helvetet. Åsikterna varierar ordentligt. Detta blir en mycket allvarlig bloggpost!

  • Somliga menar att helvetet inte finns i verkligheten utan bara är en andlig metafor.
  • Andra menar att evigt straff betyder att man upphör att existera när straffet avklarat.
  • Ytterligare några menar att man blir frälst efter utsuttet straff.
  • Och någrar tolkar det så att helvetet faktiskt pågår medvetet i alla evigheter.

Jag kommer inte att analysera dessa alternativ utan i stället försöka visa på hur man kan öppna en dörr till helvetet redan här och nu. Jag vill poängtera att det handlar om en dörr, för det finns flera.

(Liten kommentar till bilden: Visste du att så gott som alla religioner har en gemensam bild av helvetet? Något att fundera på, för inga religioner har en gemensam bild av frälsningen och himmelen!)

Liknelsen om “den förlorade sonen” tar jag som utgångspunkt. Du finner den i Lukas evangelium, kapitel 15. Läs den själv, jag kommer bara att citera en liten del. Den börjar i vers 11 där Jesus säger: “En man hade två söner.“; och fortsätter till slutet på kapitlet.

Nu undrar du kanske vad detta har att göra med himmel och helvete. Jo, jag skall citera verserna 25-28:

Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården, fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: Din bror har kommit hem, och din far har slaktat den gödda kalven, eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom,

Inne i stugans värme pågick återföreningens och gemenskapens fest, en bild på himmelen. Och där ute stod hemmasonen surmulen och ville inte festa med de dömande, orättvisa hycklarna där inne.
Continue reading

Posted in Helvetet, Himmelen | Tagged , | 3 Comments

Tro, Dop och Medlemskap

Det talas ibland om så kallade vattendelare i “kristenheten”. Med en glimt i ögonvrån kan man utan tvekan kalla “vattendopet” en dylik “vattendelare”.

Jag vill börja denna bloggpost, som kommer att handla om det som kallas ekumenik, men som hellre borde stämplas med benämningen “ekumenism”, med ett citat ur den noggranne “käre läkaren” Lukas evangelium (Lukas 18:9-19):

För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse:
Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre publikan. Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare.

Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

Man bar också fram spädbarn till Jesus för att han skulle röra vid dem. När lärjungarna såg det, visade de bort dem. Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig ditin.”

En man i hög ställning frågade Jesus: “Gode Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?” Jesus sade till honom: “Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud.

När jag var ung (tonåring) tyckte jag allt bråk om ekumenik var icke-frågor.

Jag hade givetvis fel. Men nog var det väl en “barnslig” utgångspunkt?
Continue reading

Posted in Ekumenik, Emergent Church, Sakrament, Synkretism | Tagged , , , | 41 Comments

Den populära kalvinismen

Under mina 30 år i Holland kom jag i kontakt med både Romerskt Katolska och Kalvinister. Vi bodde i Brabant så den överväldigande delen i vår omgivning var katoliker.

På 90-talet började jag ta del i diskussioner “på nätet”. Det var det så kallade Fido-nätet, i och för sig världsomspännande men i första hand lokalt per land. Det fanns kristna diskussionstrådar och där fick jag tillfälle att lära känna de holländska reformerta under åtskilliga år av “meningsutbyten”.

Man kallade mej ofta för “Arminian” och sade att jag var “Remonstrant”. Orden användes inte i positiv bemärkelse utan som någon slags skällsord. Det var ord jag aldrig hade hört tidigare och jag kunde inte konsultera Wikipedia för den fanns inte och internet var en exklusiv syssla för några få.

Det visade sig att det fanns två huvudgrupper “Reformerta” och att de ansåg varandra som mer eller mindre förvillade irrlärare.
Continue reading

Posted in Aktuellt, Debattartikel, Ekumenik | Tagged , , | 41 Comments

Beröm

Detta blir en kort bloggpost.

Johannes 5:37-44

Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig hört, och hans gestalt har ni aldrig sett, och hans ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt.

Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv.

Jag tar inte emot ära av människor. Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Jag har kommit i min Faders namn, och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot.

Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?

Låt oss ta denna korta text bit för bit.
Continue reading

Posted in Apell | Tagged | 6 Comments

Frälsning

Jag vill citera en sång.

1.
Från Frälsaren på korsets stam
ljus faller på min dräkt.
Då träder syndens fläckar fram,
jag blir med rövarn släkt.
Men han som var mot rövarn god,
han tvår mig snövit i sitt blod.
Så helt förlåter Gud,
så helt förlåter Gud.

2.
Min synd låg mellan mig och Gud,
så hög som bergets kam,
och hindrade mitt böneljud
att nå till Herren fram.
Då kastar Gud bakom sin rygg
all synden min, nu är jag trygg.
Så helt förlåter Gud,
så helt förlåter Gud.

3.
I havets djup min synd blev sänkt,
o evangelium!
Det är som hade Herren tänkt:
Jag vill se ut ett rum,
där synd kan stängas in så väl
att aldrig mer den når din själ.
Så helt förlåter Gud,
så helt förlåter Gud.

4.
Mitt hjärtas svåra plågoris,
som tuktade så hårt,
min synd, som jag på intet vis
själv kunde driva bort,
så fjärran är, så Skriften lär,
som öster ifrån väster är.
Så helt förlåter Gud,
så helt förlåter Gud.

5.
Som molnen flyr för solens sken
och ej en sky blir kvar
och himlen strålar klar och ren,
där nyss blott töcken var,
så plånar Gud all synden ut
och gör på alla sorger slut.
Så helt förlåter Gud,
så helt förlåter Gud.

All ära åt Honom!
Continue reading

Posted in Aktuellt | Tagged | 3 Comments

Ett icke-folk

Detta blir ett försök att komplettera dopdebatten med det jag tror är bakgrunden för alla missförstånd och motsatta, låsta, positioner.

När baptisterna började bekänna sin tro fick de välja mellan olika slags förföljelser, ja även den grymma martyrdöden på en brandstapel, eller att avsvära sig sin tro.

Jag tror utan minsta tvivel att dopet bör ske av eget beslut efter att man själv har tagit ställning till tron och frälsningen. Och att det bara bör ske efter att man inser dess konsekvenser och betydelse. (Lägg märke till det lilla ordet “bör”.)

När jag var tonåring konfunderades jag av att majoriteten av mina skolkamrater deltog i något som kallades “konfirmation”. Ungdomar som struntade blankt i Guds Ord och det som hade med tro och frälsning att göra deltog i denna ritual. En formalitet.

Jag frågade då min far vad detta handlade om. Han gav mej ett svar som jag tror majoriteten av baptistiskt troende håller med om.

Han sade att när någon deltar i konfirmationen av eget val och med en personlig övertygelse så betyder det att den personen erkänner sitt barndop och vill leva för Herren.

Så tror jag fortfarande. Inte för att det var min far som sade det, utan för att jag själv har sett att vi har bröder och systrar med denna bakgrund som är Kristustrogna och lever för Herren.

Det ändrar ingenting i min övertygelse att nedsänkningsdop efter omvändelse, på egen begäran, är den bibliska modellen.

Nu har dopdebatten blossat upp och igen blir jag konfunderad.
Continue reading

Posted in Debattartikel, Dop, Exeges, Sakrament | Tagged , , , | 26 Comments

Det blir invecklat

Under många år hörde det till min arbetsuppgift att vara underhandlare och moderator för diskussioner, internationellt i affärsvärlden. Jag minns speciellt ett antal, mycket otydliga och sega diskussioner. Meningsutbytet i dessa diskussioner blev bara mer och mer animerat och nådde ibland en nivå som skulle kunna kallas dispyt. Motsättningarna blev större och större och något konsensus verkade inte bli möjligt.

Det finns två anledningar till att diskussioner kör fast på detta sätt.

Den ena, och vanligaste anledningen, är att deltagarna har så kallade “hidden agendas”. Det vill säga att man egentligen inte är intresserad av diskussionens tema utan har andra motiv för att deltaga. Man vill dominera (härska) eller tillskansa sig fördelar på andra områden. Sådana diskussioner får karaktären av trätor och deltagare som trodde att det handlade om det annonserade temat blir inte sällan både uttröttade och förbryllade, och ibland skadade. Ofta leder det till skadade relationer, och ibland till skilsmässa.

Den andra anledningen är att man diskuterar något som i verkligheten är ett symptom av något annat. Det vill säga att det inte handlar om ett isolerat problem utan om ett problemkomplex, en problematik. Den som leder diskussionen har då som uppgift att försöka få alla att inse sambanden och göra gemensam sak på samma abstraktionsnivå.

Nu undrar du kanske vad detta kommer att handla om. Det blir ett inlägg i dopdebatten.
Continue reading

Posted in Debattartikel, Diken, Ekumenik, Islam, Katolicism, Kristologi, Metodkristendom, Nåd, Synkretism | Tagged , , , , , , , , | 134 Comments

Eros och bryderier

Finns det avgudar? Ja, det beror på vad man menar, men nog finns det en hierarki av satans “änglar” eller rättare demoner.

Eros har för oss förlorat en hel del av sina egenskaper. Hon representerar i dag nästan bara den sexuella attraktionen och allt från pornografi, via otrohet, över promiskuitet, till allehanda sexuella perversiteter.

Med perversiteter avser jag då både sexuella handlingar som inte kan ge avkomma och sexuella handlingar som bara sker på grund av att en person med “makt” missbrukar en person med mindre makt.

Denna bloggpost kommer att handla om den onda anden som numera kallas “eros”. Begärets, rikedomens, krigets och njutningens “gudinna”.

På bilden ser du Afrodite med “älskaren” Pan (en get med horn, månne det vara en variant på “fan”?), sedan Isis med Horus följd av RKK’s Himmelens gudinna med barn, ett så kallat “ankh” ett sataniskt kors till Isis ära och till sist Isis med två hundar (eller kanske vargar). Hunden anses i stora delar av världen representera både fysisk och andlig orenhet.

Jag vet inte om det finns manliga och kvinnliga “änglar” vare sig bland de trogna eller de fallna. Så vitt jag kan se i Skrifterna addresseras änglar i maskulin form. Fast inget hindrar ju att satans änglar är “queer” som det heter.

En sak vet jag dock. Väldigt många villoläror presenterar “feminina makter”. Kalla dem gudinnor om du vill.

Vem är “Himmelens Gudinna” enligt världens största sekt?
Continue reading

Posted in Emergent Church, Gnosticism, Helvetet, Humanism, Nyandlighet, Ockult, Prosperity, Trosrörelsen, Villor | Tagged , , , , , , , , | 3 Comments

Ett annat år

På engelska säger man “another year”, och det kan översättas både som “ett annat år” och som “ännu ett år”.

Ännu ett år närmar sig slutet. I alla fall enligt vår “Gregorianska kalender”. Det Judiska Nyåret är redan mer än 3 månader “gammalt”, för om jag inte tar fel började det den femte September i år.

Sedan finns det olika kulturers nyår både lite nu och lite då hela året. Kanske kuriosa att veta att den Koptiska kyrkan och Etiopiens nyår alltid ligger nära det Judiska nyåret. Tänk vad Filippus vittnesbörd för den etiopiske hovmannen har lett till.

Nu tänker jag faktiskt inte spekulera över rätta tider och rätta traditioner vad gäller nyår, utan bara rätt och slätt konstatera att ännu ett år närmar sig sitt slut enligt den Gregorianska kalendern. Och då brukar även nyhetsmedia fokusera på det som har hänt och i bland spekulera över vad som kommer att hända.

Ja, något som har hänt just i dessa dagar är att Nelson Mandela har givit upp andan. Det återkommer jag till.
Continue reading

Posted in Aktuellt, Politik | Tagged , | 19 Comments