Patent på sanning

Det får bli ännu ett “mellanspel” innan jag går till den avslutande delen av de föregående två artiklarna. Om du undrar vilka de är får du kolla följande länkar.

Saknas Alternativ?

Uteslutande för Vita

Det handlar således om hur kristustrogna skall välja och handla när det ser ut som om acceptabla alternativ saknas. Eller krassare uttryckt: Om satan skulle erbjuda dej det som ser ut som lösningen på dina problem, skulle du då tacka ja?

Till vänter på bilden, Patentverkets entré vid Valhallavägen Wikimedia Common. Månne det vara symboliskt med två djupdekolleterade gudinnor, nota bene, på Valhallavägen?

I slutet på sitt första brev till församlingen i Thessaloniki skrev Paulus (1 Tess. 5:12-24):

Vi ber er, bröder, att uppskatta dem som arbetar bland er och leder er i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de gör.

Håll frid med varandra.

Vi upp- manar er, bröder: förmana de oansvariga, uppmuntra de missmodiga, ta hand om de svaga och ha tålamod med alla.

Se till att ingen lönar ont med ont, utan sträva alltid efter att göra gott både mot varandra och mot alla.

Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.

Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont.

Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk.

Denna blogg heter “Vad är sanning?” Namnet valde jag för att låta historiens största vägkorsning stå central. Avsikten är att behandla ämnen som har med vägval att göra.


Historiens allra största vägkorsning handlar om Jesu korsfästelse och det som utspelades i samband med detta.

Jesus som sade att han själv är Vägen, Sanningen och Livet stod ansikte mot ansikte med Pilatus och denne ställde en retorisk fråga: “Vad är sanning?”

Man baxnar inför det oerhörda andliga högtryck som rådde. Pilatus och Överste Prästen gjorde profetiska uttalanden och Pilatus hustru hade drömmar, för att bara nämna tre exempel. Fiendens mål är att omintetgöra Vägen, dölja Sanningen och döda Livet
Continue reading

Posted in Aktuellt, Eskatologi | Tagged , | 8 Comments

Slegs vir blankes

I kommentarer på Aletheias artikel Pastorn och statsvetaren Stefan Swärd dömer ut hela amerikanska kristenheten länkas det till en sajt som heter KATEHON och gör mej mycket fundersam. Kolla själv listan av skribenter där!

Specifikt länkar man till en artikel av en Steve Turley President Trump and America’s Post-Liberal Future. Artikeln publicerades 15.11.2016

Jag är inte säker på att jag har hittat rätt Steve Turley med hjälp av Google, men kanske är det denne man Turley Talks (Steve Turley (Ph.D., Durham University) is a theologian, social theorist, classical Christian educator, and prize-winning classical guitarist.)

Det finns många träffande och intressanta analyser i artikeln, men även ett antal påståenden, eller formuleringar som gör mej mycket bekymrad. Jag skall ta ett exempel, bara ett exempel:

Kan man verkligen säga att: “white people voting their interests is racist and nativist bigotry while black people voting their interests is liberation and justice“?

Fritt översatt:

Kan man verkligen säga att vita som röstar i eget intresse är rasister och etnocentriska hycklare, medan man samtidigt säger att svarta som röstar i eget intresse kämpar för frihet och rättvisa?

Det låter ju bestickande och kan säkert sätta många på det spår Steve stakar ut. Men då skall man komma ihåg att Steve presenterar en generaliserad reduktionism som bortser från både historiska och nutida fakta.
Continue reading

Posted in Aktuellt, Eskatologi | Tagged , | 17 Comments

Valfrihet när alternativ saknas

Detta kommer att handla om ändens tid och framträdandet av den person som i Bibeln, bland annat, kallas Antikrist.

Som utgångspunkt för analysen kommer jag att använda den parodi på demokratiska val som vi har beskådat de senaste 18 månaderna i USA.


Bilderna är länkade från Wikipedia klicka på dem för att läsa artikeln


Men först en liten påhittad analogi.

Tänk dej att afrikaner skulle invadera Sverige. Att de sedan i blodiga krig skulle döda många och fördriva resten av svenskarna till Värmland och Dalarna. Sedan skulle de importera kineser och tvinga dessa att utföra obetalt arbete. Behandla dem som djur medan afrikanerna blev rikare och rikare.
Continue reading

Posted in Aktuellt, Eskatologi | Tagged , | Leave a comment

När ni ser

Det är ju tydligt nu att demagogi är det som ger majoritet i demokrati!

Borde någon vara överraskad?Bilden är länkad från CNN klicka på den för att läsa artikeln

Jag tänker skriva om detta men det kan dröja några dagar.

Läs själva och bedöm alla texter i NT där frasen “när ni ser” förekommer. Givetvis är inte alla dessa helt relevanta. Men …

Matt. 24:33  <b>När ni ser</b> allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren.
Markus 13:14  <b>När ni ser</b> ‘förödelsens styggelse’ stå där han inte skulle stå – den som läser detta bör noga lägga märke till det – då skall de som bor i Judeen fly bort till bergen.
Markus 13:29  <b>När ni ser</b> allt detta hända, skall ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren.
Lukas 12:54  Till folket sade han också: “När ni ser ett moln stiga upp i väster, säger ni genast att det blir regn, och så blir det regn.
Lukas 13:28  Där skall ni gråta och skära tänder, <b>när ni ser</b> Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva är utdrivna.
Lukas 21:20  <b>När ni ser</b> Jerusalem omringas av härar, då skall ni veta att staden snart skall bli ödelagd.
Lukas 21:31  <b>När ni ser</b> att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära.

Jag tvivlar inte på att vi nu verkligen träder in i jordens sista år innan Herren kommer tillbaka.

Kolla om några dagar.

I mellantiden kan ni läsa galenskaperna på Aletheia, skrivna av Daniel F orslund (med mellanslag).

Vill ni läsa evangeliska, uppbyggande artiklar i stället, rekommenderar jag Bibelfokus.

Ville posta även några länkar men de funkade inte här så jag postar länkarna i kommentaren.

Jag återkommer!

/Kjell

Posted in Aktuellt | Tagged | 91 Comments

Mind control

På grund av det som sker runt omkring oss och de diskussioner som nu pågår på grund av Awakening Europe och Påvens besök, vill jag ta fram denna artikel som jag skrev för 2 1/2 år sedan.


Jag tänker skriva om något oerhört allvarligt. Det kommer att handla om sekter och det som Skriften kallar “onda andars läror”. Och jag kommer att ta fram det allra viktigaste tecknet på att det handlar om en sekt, nämligen det som brukar kallas “mind control” och kan översättas med “mental styrning”. Programmering, personlighetsförändrande tekniker och tankereform är också uttryck för samma sak.

1 Tim. 4:1-3

Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen.

Låt oss till att börja med hoppa över de tydliga referenserna till den katolska kyrkan och ny-judaisterna och bara koncentrera på vad det kan betyda att man avfaller från tron och vad det kan betyda att man håller sig till villoandar och vad det kan betyda att man håller sig till onda andars läror.

Nu kanske du undrar varför jag har delat upp det i 3 bitar. De båda sista låter ju ungefär lika. Jo det beror på att det finns en väsentlig skillnad i grekiskan (grundtexten).

När man håller sig till villoandar står det i grundtexten “προσεχοντες πνευμασιν πλανοις” vilket ordagrannt betyder sätta tilltro till vilsna andar men även sätta tilltro till vilseförande andar. Och nu är det så att ordet “pneuma” är ganska ospecifikt i det att det kan beteckna en persons vilja, ett paradigma, en princip och en “ande”. Jämför: Ef. 4:14 där samma tanke presenteras utan det ospecifika ordet “pneuma”. Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.
Continue reading

Posted in Lögn, Synkretism, Trosrörelsen, Villor | Tagged , , , | 104 Comments

Ockult ekumenik

Årets kanske mest ockulta firande sker i dag. Samtifigt pågår det andra “andliga” firanden. Jag saxar från Wikipedia. Läs noggrannt och känn igen ingredienserna.

Jag har strukit under viktiga bitar:

Diwali (deepavali) är en större hinduisk ljusfest som firas till minne av gudarna Lakshmis och Ramas återvändande från exil. Högtiden motsvarar nyår i vissa länder. Diwali kallas ljusets högtid och pågår under fem dagar kring nymånedagen i den hinduiska månaden kartika. Högtiden infaller i slutet av oktober eller början av november och är en av Indiens viktigaste högtider.

Ramas återkomst firas efter dennes exil i 14 år tillsammans med sin hustru. Lampor tänds för att välkomna Rama hem till Ayodhya. Det är en dag då man enligt den hinduiska tron ska vara snäll mot andra människor.

Fyraarmade gudinnan Lakshmi, som står för lycka och rikedom, firas också under Diwali. Hon avbildas ofta sittande på en lotusblomma med guldmynt strödda omkring sig. Det städas ordentligt i husen när Lakshmi kommer för att välsigna hemmet och tecken målas på dörrarna, ofta med det heliga ordet Aum.

Altare byggs upp till Lakshmis ära. Där finns rökelse, en oljelampa, vatten och blommor. Rökelsen bärs i ena handen med svängande rörelser och i den andra bärs en liten klocka. Efteråt fortsätter man med resten av offergåvorna.

I hus, gårdar och butiker tänds ljus och det placeras även tända ljus i floderna. Släktingar hälsar på varandra, det delas ut gåvor och olika maträtter serveras. Tillsammans sjunger och dansar man och fyrverkerier avfyras för att driva bort illvilliga krafter.

Continue reading

Posted in Aktuellt, Emergent Church, Herraväldeslära, Katolicism, Ockult | Tagged , , , , | 28 Comments

Är allting relativt?

Jag tänker skriva något om en artikel som presenterades i Dagen för 2 månader sedan.

Rubriken lyder: Livets ord i Göteborg går in i pingströrelsen

Uttrycket “allt är relativt” brukar tillskrivas Albert Einstein. I sammanhanget handlade det huvudsakligen om att hastighet bara kan uttryckas som en funktion av två “kroppar”.

Om vi antar att du kör bil och din hastighetsmätare anger 80 km/h så är det bilens hastighet i relation till vägen. Det är således även din egen hastighet i relation till vägen.

Din egen hastighet i relation till passageraren bredvid dej är troligen ungefär 0 km/h, och din hastghet i relation till mötande trafik troligen i storleksordningen 160 km/h. Din hastighet relativt månen varierar starkt och är vanligtvis mer än tusen km/h och mindre än 4000 km/h.

Uttrycket “allt är relativt” brukar även användas mindre vetenskapligt för att uttrycka skillnader i upplevelser. Samma rumstemperatur kan vara för hög för somliga och för låg för andra.

Till sist finns det dem som missbrukar uttrycket för att säga att det inte finns några absoluta sanningar. Detta är dock precis motsatsen till vad uttrycket anger. Uttrycket anger att man inte kan veta något om någonting om man inte jämför det med något absolut.

Nu undrar du kanske vad detta har att göra med att församlingen Livets ord i Göteborg har gått in i “pingstförsamlingen” Connect church.
Continue reading

Posted in Agnosticism, Aktuellt, Ateism, Ekumenik, Emergent Church, Humanism, Katolicism, Liberalteologi, Nyandlighet, Prosperity, Synkretism, Trosrörelsen, Villor | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Självklarheter

Detta blir en kort artikel där jag försöker skildra ett samtal vi hade med en taxichaufför för några veckor sedan. Men först en liten “fakta-ruta”.

Till höger religion i Kenya. Till vänster religion i Sverige.

Först måste jag påpeka att statistik som bilden ovan bör tas med en rejäl nypa salt. Enligt den vänstra statistiken är 35 procent av svenskarna kristna. Frågan är väl hur man kan mäta något sådant. Jag förmodar att medlemskap i SvK räknas som att vara kristen. Vi vet helt enkelt inte hur många av dessa det är som har en relation med Kristus. Vi vet inte hur många kyrkligt aktiva det är som är pånyttfödda. Vi vet inte ens hur många icke kyrkligt aktiva det är som är pånyttfödda.

I den vänstra grafiken vet vi att säkert 90% är “kyrkligt aktiva”. Dit räknar jag då även muslimer. Av de som kallas kristna är det säkert så att 90% är mer eller mindre kyrkligt aktiva. Men igen vet vi inte hur många av de kyrkligt aktiva som är pånyttfödda.

Siffrorna varierar något men mellan 78% och 82% av Kenyas befolkning kallas kristna.

Från Wikipedia saxar jag följande:

Sverige räknades som ett kristet land men är idag snarare att betrakta som ett sekulärt land, där mindre än hälften är religiöst engagerade eller utövar privat en religion. Religionssociologiska undersökningar visar att 46–85 % av Sveriges befolkning kan kategoriseras som ateistisk, agnostisk eller icke-troende. Vid enkät anger många att de tror på andliga ting men inte på kristendomens gudsbild.

Continue reading

Posted in Ateism, Humanism, Liberalteologi, Metodkristendom, Mission, Ockult, Prosperity, Trosrörelsen, Villor | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Solnedgång och paradigma

Kanske har du ibland beundrat en soluppgång, och säkert har du någon gång beundrat en solnedgång. Ja några få av oss har till och med sett en solförmörkelse.

Nu är det ju bara så att solen faktiskt aldrig går upp, eller ner. Inte har den slocknat heller, hitintills. Inom parentes kan man väl säga att månen “går upp” och “ner”. Slockna kan den däremot inte för den har aldrig lyst.

Dock talar man om soluppgång oavsett var man bor, oavsett vilket språk man talar och oavsett om man är analfabet, lärare, meteorolog eller astronom.

Astronomer och meteorologer vet säkert hur verkligheten ser ut, fastän de väljer ett språkbruk som alla kan förstå.

Mikołaj Kopernik, bättre känd som Kopernikus, gillades inte av RKK’s läroämbete eftersom hans konstateranden stred mot deras dogmer.

Jag skall nu saxa från flera olika artiklar på Wikipedia. Texten är blandad med egna kommentarer.
Continue reading

Posted in Ekumenik, Exeges, Kulter, Logik, Lögn, Lydnad, Synkretism, Villor | Tagged , , , , , , , | 28 Comments

Prata förbi varandra

Nog är det märkligt hur man skenbart kan tala om “samma sak” medan man i verkligheten pratar totalt förbi varandra.

Jag skall ta två aktuella exempel.

Berndt Isaksson skriver följande på sin så kallade twitter-sida

Vem trodde för bara några år sedan att några andra än vissa “frikyrkoprofeter” skulle säga något i still med detta: “Sverige kan bli det första land som Ryssland angriper om det blir krig i Östersjöområdet.” Nu säger alltså DN´s försvarsreporter det som profeterna varnat för i årtionden beträffande den Ryska Björnen.

Men snälle Berndt! Det är väl ingen som förnekar möjligheten att Ryssland skulle kunna anfalla Sverige. Hur troligt det är, kan man givetvis diskutera.

Det jag, och några andra, protesterar mot är att det skulle vara någon slags “dom över Sverige”.
Continue reading

Posted in Debattartikel | Tagged | 45 Comments