Fader vår som är i Kenya

Media fylls med allt som har att göra med “Den Helige Faderns” knappt 3 dagar långa besök i Nairobi och dess omgivningar. (Från kvällen 2015-11-25 till kvällen 2015-11-27 så egentligen 2 dygn.)

I tilltal tituleras de 78 år gamla “Franciscus” med “Holy Father” (Helige Fader) och “Your Holiness” (Ers Helighet). Man räknar med att totalt 1 miljon människor kommer för att se denne man med egna ögon.

I går morse talade han först med en samling religiösa ledare, det vill säga kristna, muslimer och hinduer. Han läste sitt tal på Italienska, med en trött och långsam röst. En yngre medarbetare från Italien läste sedan en engelsk översättning. Tydligt uttal och utan nämnbar accent.
Continue reading

Posted in Katolicism, Prosperity, Villor | Tagged , , | 14 Comments

Fåraherdar och getafarmare


Science Sheep Were Goats Four Million Years Ago
I tidskriften “International Business Times” förkunnar man att:
Four million years ago, sheep were still goats, having not separated genetically as a new species, researchers have found. (Lade du märke till ordningsföljden?)

Fråga: Vilket är det allra slugaste sättet att hindra någon från att vilja bli frälst?

Svar: Genom att lura honom att han redan är frälst!

Getafarm eller fåraskock? Var hör du hemma? Getter är genomgående intelligentare, och bättre utrustade att ta vara på sig själva än får.

Matt. 25:31-34 Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla heliga änglar med honom, då skall han sitta på sin härlighets tron. Och inför honom skall alla folk församlas, och han skall skilja dem, den ene från den andre, såsom en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra. Då skall Konungen säga till dem som är på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike, som är tillrett för er från världens början.

Men snälla nå’n! De som är rättfärdiga (räknas som rättfärdiga) kommer väl inte att dömas till helvetet? Nej! Naturligtvis inte! Vad säger Skriften?
Continue reading

Posted in Dop, Ekumenik, Evangelium, Evigheten, Exeges, Gärningslära, Hädelser, Katolicism, Kulter, Lögn, Lydnad, Metodkristendom, Nåd, Ockult, Prosperity, Sakrament, Synkretism, Trosrörelsen, Villor | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 18 Comments

Islam behöver reformatorer?

Det brukar ibland sägas att Islam behöver reformatorer på samma sätt som Kristendomen behövde det när Katolska Kyrkan hade spårat ur och degraderat sig själv till en korrupt maktapparat, en politisk och religiös maktapparat som regerade med mord och våld.

Bilden visar den erkända texten av bok 9, vers 30 i “Al-Quraan”. Nedan finner du översättningen i mitt PS

Man tänker sig då att Islam nu har spårat ur och degraderat sig själv till en korrupt maktapparat, en politisk och religiös maktapparat som regerar med mord och våld. Man avser då i första hand IS men även de jihad-grupper som har opererat och fortfarande opererar med samma idologi på olika platser i världen. Nämnas kan Boko Haram, Al-Shabaab och Al-Qaeda. (Visste du att Indonesien är världens mest folkrika islamitiska nation? Den ledande rörelsen heter “Jamiya Ismaliya” alltså ungefär “Ismaels efterkomlingar”. Hur tror du det kommer att utveckla sig?)

En “reformation” av Islam låter kanske trovärdigt och logiskt för dem som inte känner till Islams centrala läror och dess historia. Låt oss därför syna fakta lite närmare.
Continue reading

Posted in Aktuellt, Islam | Tagged | 29 Comments

Kronärtskockor och religion

Kronärtskocka (Cynara cardunculus, Scolymus-gruppen) är en kulturgrupp inom arten kardon (Cynara cardunculus) i familjen korgblommiga växter. Det är en ätbar tistelliknande växt, vars blomknoppar skördas strax innan den blommar. Växten är flerårig, men kan inte övervintra i kallt klimat och kan därför på nordiska breddgrader normalt endast odlas som ettårig. Under gynnsamma villkor kan den dock övervintra.

Kan man då plocka fikon på tistlar? Eller läckra ätbara frukter på tistlar?

Det finns ätbara tistelfrukter!

Kronärtskockans knoppar äts vanligtvis kokta; man drar upp ett “blomblad” (holkfjäll) i taget utifrån och in och äter det med till exempel smör, utom den hårda spetsen. “Skägget” i mitten skärs sedan bort från blombotten, “hjärtat”, som slutligen äts med kniv och gaffel.

Och så tar vi “skriftläsningen” ur Lukas 6:43-49

Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Varför kallar ni mig ‘Herre, Herre’, när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem – vem han är lik, det skall jag visa er. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset.”

Och nu undrar du kanske vad detta kommer att handla om.
Continue reading

Posted in Evangelium, Gärningslära, Katolicism, Kulter, Liberalteologi, Nåd, Villor | Tagged , , , , , , | 30 Comments

extra ecclesiam nulla salus

VARNING!

Det bästa motgiftet mot villoläror som leder till förtappelsen är Guds ord, Bibeln, även kallad Skriften. Om du inte är hemmastadd i den, stäng då av din dator och läs först Bibeln några år, så länge hätska makter tillåter det. Om bloggen finns kvar efter några år, vilket jag betvivlar, kan du sedan läsa vidare här.

NOTERA: Påvedömet är bara ett av de sluga angreppen på evangelium i “de sista dagarna”.

Utan(för) Kyrkan finns ingen frälsning, extra ecclesiam nulla salus, är en Romersk Katolsk Dogm som har presenterats på lite olika sätt åren igenom. Ibland mer tillspetsat och hotande, ibland mer politik som omfamnar välvilliga utbölingar. (Som du och jag om du läser här!)
Continue reading

Posted in Katolicism, Uncategorized, Villor | Tagged , | 80 Comments

Vill du bli fattig?

Nej, naturligtvis vill du inte det. Och inte jag heller. Om du redan vore fattig skulle du ju inte behöva oroa dej för att bli det. Men eftersom du är rik oroar du dej för börsnoteringar, räntor, oljepriser och finansiella bubblor som kan brista, och säkerligen även kommer att brista.

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet! Det handlar om prioriteter. Denna artikel kommer att handla om spekulationer, konspirationer och tecken som har blivit “evangeliums kärna” för många. Man går ut, via cyber space, och predikar detta evangelium för alla folk.

Matt. 11:5 Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap.

Jakob 2:5 Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom?

Den absoluta majoriteten av världens alla predikanter predikar “ett glädjens budskap för de rika som vill bli rikare” och på myntets andra sida predikas bekymmer och oro på grund av konspirationer, börskurser, bostadsbubblor, guldpriser, oljepriser, blodmånetetrader och valutakurser. Det väsentliga här är att det handlar om de rikas prioriteter och de skatter dessa har på jorden. Myntets båda sidor har samma fokus!

Hur var det nu Jesus sade: “där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara“; och innan dess gav han rådet: “Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl.
Continue reading

Posted in Eskatologi, Villor | Tagged , | 13 Comments

Sverige världsbäst – världsämst?

Bilden föreställer Den enda äkta sanna vännen, kombinerat med ateisternas hån. Kolla ordningsföljden i ateisternas hån. Först kristen tro, sedan islam, sedan judaism och till sist synkretisk hinduism.

Jag skulle vilja att du läser informationen på The 8 best countries to be an atheist (De 8 bästa länderna att vara ateist.)

I följdordning de första 6:

  1. Tjeckoslovakien
  2. Sverige
  3. Danmark
  4. Österrike
  5. Frankrike
  6. Norge

Hos Wikipedia Demographics of atheism talar man om svårigheten att definiera ateism. Jag citerar kort:

Statistics on atheism are often difficult to represent accurately for a variety of reasons. Atheism is a position compatible with other forms of identity. Some atheists also consider themselves Agnostic, Buddhist, Hindu, Jains, Taoist, or hold other related philosophical beliefs. Some, like Secular Jews and Shintoists, may indulge in some religious activities as a way of connecting with their culture, all the while being atheist.

Jag anser att man har glömt “Humanismen” i uppräkningen. Det finns många aggressiva ateister som är humanister. Glöm inte att Buddhister är humanistiska hinduer.
Continue reading

Posted in Ateism | Tagged | 7 Comments

Hur blir man ett helgon?

För några månader sedan, närmare bestämt 23 Maj 2015, var det stort pådrag från RKK här i Kenya.

Man hade hittat (på?) ett “helgon” som verkade i den kenyanska staden Nyeri. Hennes namn var Syster Irene Stefani och hon fick tillnamnet Nyaatha, som på kikuyuspråket betyder ungefär “den barmhärtiga”, underförstått som lever som hon lär.

Aurelia Mercede Stefani föddes 1891 i byn Anfo i norra Italien. Stefani antog namnet Irene när hon 1911 blev novis hos Consolata Missionary Sisters. 1914 alldeles innan första världskriget blev hon en fullvärdig medlem av orden. Samma år sändes hon till Kenya och anlände här i Januari 1915.

Stefani arbetade som sjuksköterska och blev uppskattad och känd av den lokala befolkningen. 1930 blev Stefani smittad av en av sina patienter. Sjukdomen ledde till hennes död samma år.

Hon dog 31-10-1930 och jag tvivlar inte en sekund på att hon levde i enlighet med övertygelsen att en tro utan gärningar är död.

Nu kommer jag till avsikten med denna artikel, nämligen att berätta hur man enligt RKK blir ett helgon. Klippt från denna sajt Continue reading

Posted in Katolicism, Villor | Tagged , | 1 Comment

Superblodmåne

Detta var först tänkt som en kort kommentar, men under skrivandet blev den bara längre och längre.

De som vill manipulera dej kallar det “blood-moon”. På vanligt ärligt språk kallas det “super-moon eclipse”.

Månens avstånd till jorden är inte konstant. När månen är som närmast ser den större ut. Detta kallas då “super-moon”. Moon eclipse kallas på svenska för “månförmörkelse”.

En naturlig astronomisk månförmörkelse kan endast inträffa när det är fullmåne. Månens omloppstid runt jorden, sett från jorden, är 29,54 dygn. I kulturer som räknar tid från nymånen infaller fullmånen alltid de 15:de dagen.

Månkalenderns styrka är att den bygger på mycket enkla observationer. En person kan utan teleskop eller referensverk lätt själv bestämma hur många dagar har förflutit sedan till exempel nymåne.

Låt oss läsa skapelseberättelsens början 1 Mos. 1:1-19

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.

Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.

Gud sade: “Varde mitt i vattnet ett valv som skiljer vatten från vatten!” Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovan valvet. Och det skedde så. Gud kallade valvet himmel. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den andra dagen.

Gud sade: “Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats så att det torra blir synligt.” Och det skedde så. Gud kallade det torra land, och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sade: “Jorden skall frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd, som efter sina slag bär frukt med frö i sig, skall växa upp på jorden.” Och det skedde så. Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den tredje dagen.

Gud sade: “Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!” De skall vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år, och de skall vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden.” Och det skedde så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, likaså stjärnorna. Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden, till att härska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den fjärde dagen.

Det här skulle man ju kunna skriva hur mycket som helst om. Min utgångspunkt är att det handlar om en korrekt och vetenskaplig beskrivning fastän den använder ett språk med termer som inte används av vetenskapen i dag.
Continue reading

Posted in Aktuellt, Eskatologi, Profetior | Tagged , , | 65 Comments

Amish? – Jag vill chockera!

Anledningen är att jag vill försöka skaka fram lite grand realitet mitt i alla ändetids-spekulationer. (Och inom parentes hade jag ingen aning om jag hade stavat “schokera” korrekt (ser konstigt ut). Det jag avser är att skaka om dej ordentligt! Har nu (25-09) korrigerat stavningen i enlighet med Fredriks kommentar.)

Om du är intresserad kan du börja med att i lugn och ro se på detta videorapportage som BBC gjorde hos en Amish familj.

Klicka här för att se på videon: Amish: A Secret Life .

Låt mej först bara konstatera att mycket av det du kan se i den videon påminner om hur det var att växa upp i pingströrelsens 50- och 60-tal.
Continue reading

Posted in Aktuellt, Eskatologi | Tagged , | 13 Comments