Gränslöst – no limits

Jag har funderat ganska länge på hur jag skall börja denna artikel och vad jag skall ta med i den. Det jag avser med ordet “gränslöst” kan nämligen inte uttryckas med ett enda ord. Tänk på ord som obegränsat, begränsning, möjligt och omöjligt. Kort och gott, inget skulle fungera utan “gränser”.

Grote Schuur Ziekenhuis – Kaapstadt

När jag var ung hände det sig en kväll att det presenterades en sensationell nyhet i dagens nyhetsutsändning på TV. För mej var det en chockerande nyhet. Doktor Christiaan Barnard* hade transplanterat ett hjärta från en person som just hade dött till en person med hjärtproblem. Detta kirurgiska mirakel hade utförts i Syd-Afrika i “Het Grote Schuur Ziekenhuis” (Fritt översatt: Sjukhuset ‘Det Stora Skjulet’. Men ordet betyder också förråd och även stora byggnader som används till förråd. Kanske det svenska ordet “lada” passar bäst.)

*Christiaan Neethling Barnard, född 8 november 1922 i Beaufort West, Västra Kapprovinsen, Sydafrikanska unionen, död 2 september 2001 i Pafos, Cypern, var en sydafrikansk hjärtkirurg.

Barnard utförde världens första hjärttransplantation på en människa, på Groote Schuur-sjukhuset i Kapstaden i Sydafrika den 3 december 1967. Patienten hette Louis Washkansky och var en 53-årig specerihandlare. Donatorn var Denise Darvall, en 25-årig banktjänsteman, som påträffats döende efter en trafikolycka; hennes far gick med på att hennes hjärta fick doneras. Washkansky avled 18 dagar senare till följd av infektion och avstötning.

Transplantationer förekom ju redan, men att transplantera ett hjärta var något otänkbart. I alla fall för mej. Det kändes fel och jag chockerades av upptäckten att ändens tid hade brutit in. Jag funderade mycket på om det verkligen var moraliskt acceptabelt att utföra en sådan operation.

En gräns hade förlagts av människor. En gräns jag trodde (och kanske fortfarande tror) att bara Gud får bestämma om.
Continue reading

Posted in Gudlöshet, Humanism, Vetenskap | Tagged , , | 11 Comments

Påvedömets politiska inflytande

Det mesta av det jag publicerar i följande artikel är direkt kopierat från Wikipedia.

Har du hört talas om Tordesillasfördraget eller om Zaragozafördraget? Förbered dej på att läsa om galenskap där den självproklamerade ersättaren för Jesus Kristus på jorden spelar en huvudroll i all sin inbillade ofelbarhet.

Denna mycket ofullständiga karta kan du även se i stort format här.

Redan 1481 tilldelade påven allt icke-kristet land utanför Europa (utom de spanska Kanarieöarna) till Portugal, som var den nation som påbörjat upptäcktsresor till sjöss. År 1493, efter Columbus första resa, gav påven som då var spanjor, allt land väster om Azorerna och söder om Kap Verde till Spanien.

Portugals kung var missnöjd och startade förhandlingar om gränslinjen. Förhandlingarna i Tordesillasfördraget avslutades den 7 juni 1494 i den spanska staden Tordesillas under överinseende av påve Alexander VI. Fördraget ratificerades den 2 juli av de spanska monarkerna Isabella I av Kastilien och Ferdinand II av Aragonien samt den 5 september Johan II av Portugal och stadfästes även av påven Julius II 1506.

Stanna upp här och tänk dej att någon maharadja i Indien skulle ha beslutat att allt land till öster om Indien skulle tillhöra Ceylon och allt till väster Indien. I båda fallen till den så kallade noll-meridianen.

Sverige skulle då ha varit indiskt och Amerika ceylonesiskt. England hade delats mitt itu och skulle förmodligen ha blivit utsatt för strider mellan indier och ceyloneser.
Continue reading

Posted in Historia, Katolicism, Politik, Villor | Tagged , , , | 1 Comment

Riktigt frälst – del 2

Första delen av denna studie finner du om du klickar här.

Jag väljer att skriva andra delen i en separat blogpost. Det blir för svårt att hitta den om jag bara lägger till i den första delen.

Jag utgick från Jesu liknelse om Såningsmannen. Du kan läsa följande citat i den föregående bloggposten. Matt. 13:3-16, Markus 4:2-17 och Lukas 8:4-15

Första delen avslutades med följande:

Såningsmannen, vem det nu må vara, är det inget fel på i liknelsen.

Utsädet är “Guds Ord” och således av bästa kvalitet, helt perfekt.

Det som återstår att analysera är alltså vad som karakteriserar:

 1. Vägkants-människor
 2. Stengrunds-människor
 3. Tistel- och ogräs-människor
 4. Den goda jordens människor

Och där stannade jag i avvaktan av eventuella kommentarer.

Nu skall jag ge min egen tolkning av liknelsen.
Continue reading

Posted in Aktuellt, Helvetet, Himmelen, Lydnad, Nåd | Tagged , , , , | 4 Comments

Riktigt frälst… eller?

I alla sektariska sammanhang håller man på med att klassa “frälsta” i A-lag och B-lag.

Jag vill skriva något om detta och kommer att publicera det här.

Lyssna först på en sång Are you washed in the blood? framförd av Earl Scruggs och Lester Flatt i ett format som jag kom att tycka om i tonåren.

Kanske är du av helt annan årgång och musiksmak. Lyssna då bara till orden.
Continue reading

Posted in Aktuellt, Helvetet, Himmelen, Lydnad, Nåd | Tagged , , , , | 59 Comments

Blåkopia, arv, miljö och vilja

De senaste dagarnas diskussioner har lett mina tankar till något vi sällan talar om, kanske till och med avsiktligt förtiger eftersom det är genant och eftersom ingen kan beröma sig av att vara perfekt.

Jag tänker skriva om det som kallas skötesynd och enligt synonym-ordböcker har en betydelse som liknar inrotad ovana, last, svaghet och fel. Definitionen formuleras som en typisk svaghet eller dålig sida hos en person.

Låt oss se om det finns några texter i Bibeln som kan hjälpa oss att förstå detta.

Jag börjar med att citera de 14 första verserna av Psalm 139, som beskriver en människas ursprung:

HERRE, du utrannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det, med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet du, HERRE, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.

En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är så hög att jag ej kan förstå den. Vart skall jag gå för din Ande, vart skall jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen, är du där, bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där. Tar jag morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger: “Må mörker falla över mig och ljuset bli natt omkring mig”, så är inte mörkret mörkt för dig, natten skall lysa som dagen och mörkret vara som ljuset.

Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.

Låt oss sedan jämföra det med en kort text, ur Uppenbarelseboken 2:17, som beskriver den frälsta människans mål:

Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det.

Målet är att få vara helt unik i enlighet med hur Guds blåkopia. När det står “namn” betyder det ofta, som här, personlighet och egenskaper.
Continue reading

Posted in Evangelium, Evigheten | Tagged , | 10 Comments

Lagen – Kunskapen – Fiendskapen

Med Sven Reichmanns under visning om “Löftets Folk” som utgångspunkt vill jag specifikt använda texterna han citerar i del 9.

Lyssna gärna på hans predikan här genom att klicka på bilden: Löftets Folk – Del 9 – Sven Reichmann

Om du tycker att 25 minuter är för mycket att använda, kolla då på de sista 10 minuterna. Och om även detta är för mycket lyssna då från 24:00 till slutet.

Här följer nu en kort inledning där jag nämner milstolpar i männsklighetens historia. Continue reading

Posted in Aktuellt, Ersättningslära, Eskatologi | Tagged , , | 45 Comments

Unik möjlighet

Ville bara berätta att jag har fått tillfälle att en tid ha fri tillgång till YouTube.

Jag laddar hem så mycket jag kan och kommer att spendera åtskilliga dagar, eller veckor att studera.

Låt denna post vara ett fritt samtalsforum.

Ingen on topic och ingen off topic.
Continue reading

Posted in Apell | 53 Comments

Den Helige Ande

Här följer en sammanställning av vad Guds ord säger om Den Helige Ande.

Jag har tagit listan från Charisma News översatt den och presenterar den med citat.

Citaten är tagna ur Svenska Folkbibeln, utom ett, nämligen 1 Petr. 1:22 som inte duger i SFB eftersom man har strukit Anden i den versen.

Blir du nyfiken?

Läs då vidare.
Continue reading

Posted in Evangelium, Trefaldighet | Tagged , | 10 Comments

Hebreerbrevets tro på Jesus

För att kunna uttrycka det jag vill säga är är det nödvändigt att först ta upp de olika sätt på vilka vi använder ordet “tro”. Jag skall ge ett antal exempel på ordets användande:

 • Jag tror att det kommer att regna i morgon.
 • Det tror du bara, du kan inte veta det.
 • Man skall veta, inte (bara) tro.
 • Jag vill tro att han kommer att bli frisk.
 • Tror du verkligen det eller hoppas du bara?
 • Jag tror att det finns en gud.
 • Jag tror på Guds löfte(n).
 • Trohet och förtroende kan inte bestå utan varandra.

Om vi bara talar om ett intellektuellt för-sant-hållande så stämmer det att vetande på ett sätt ersätter tron. Man brukar påskina att vetande och tro är motsatser, men detta ger en felaktig bild av verkligheten. Vetandet är en slags uppfyllelse av tron, i betydelsen försanthållande. Man litar ju inte mindre på att något är sant efter att det har bevisats.

:) ;) :D :( :| :o :P :mrgreen:
:? :oops: :roll: :idea: :!: :?: :arrow: 8-)

Ovanstående figurer får representera dagens alla förvillelser.

Hebreerbrevets elfte kapitel brukar kallas “Trons Epistel”. Jag skall citera dess första vers ur ett antal översättningar.

1917: Men tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting som man icke ser.
SFB: Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
B2K: Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.
Refo: Men tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om det man inte ser.
Levande Ordet: Vad är tro för något? Jo, det är den trygga vissheten om att något som vi önskar också kommer att hända. Det är övertygelsen om att det som vi hoppas på verkligen väntar oss, även om vi inte kan se det framför oss.

Och om du nu tror 8-) att du vet :? vad Hebr. 11 precis säger så vill jag försöka få dej att tvivla, innan vi går vidare.
Continue reading

Posted in Exeges | Tagged | 16 Comments

Vem skrev Hebreerbrevet?

Har du lagt märke till att det vi kallar “Brevet till Hebreerna” inte börjar med en hälsning som anger vem som skrev det eller till vilka det skrevs.

Det finns bibelöversättningar som har lagt till en rubrik som lyder “Brevet till Hebreerna”, ja i vissa fall till och med “Paulus brev till Hebreerna”.

Men detta kan man inte härleda från brevets text.

Det är min avsikt att skriva två artiklar om Hebreerbrevet. Denna första artikel skall handla om textkritik och brevets ursprung. I nästa artikel vill jag titta närmare på ett antal texter i Hebreerbrevet. Continue reading

Posted in Exeges, Information | Tagged , | 12 Comments