Dörrarna stängs

Vart går tåget?

Vilket tåg har du valt?

Om du väljer fel tåg går det åt skogen.

Går ditt tåg till Rom?

Eller kanske till Jerusalem?

Kanske känner du följande sång?

 1. Hur underlig är du i allt vad du gör, vem kan dina vägar förstå. Men ett är dock säkert: den väg du mig för för mig är den bästa ändå.
 2. Här nere du vet ej, mitt barn, vad jag gör, men du skall få se det en gång. Du ängsliga hjärta, vad sörjer du för? Ej prövningens dag är så lång.
 3. Mång tusende vagnar, o Herre, du har, och vilken du väljer för mig kan göra detsamma, ty lycklig jag far till himlen i sällskap med dig.
 4. Och när som Elia i ilande fart jag lämnar den ödsliga strand, all smärta försvinner och allting blir klart hos Jesus i fröjdernas land.
 5. I tillbedjan skall vi då böja oss där och ropa mångtusen i kör: Rättfärdig och nådig, o Herre, du är för evigt i allt vad du gör!
 6. Så bidar jag tålig och nöjd med min del till dess alla varför får svar. Mitt härliga hopp, det kan aldrig slå fel: ett arv utan like jag har.

Continue reading

Posted in Apell | Tagged | 5 Comments

Påsk enligt Al-Shabaab

Tidigt på Skärtorsdagens morgon, alldeles innan solens strålar började färga horisonten djupt röd var några kristna studenter församlade i bön i kyrkosalen i Garissa Universitet.

Under andakten hörde man några stycken granater explodera och skottlossning från kalashnikovs populära kulsprutor. Strax efter stormade beväpnade, maskerade män in i lokalen. De tog dessa “bevisligen kristna” som gisslan.

Dessa män kallar sig “guds ungdomar” eller “Al-Shabaab” de är satans speciella lakejer och de tillber den onde ande som anhängare av Islam kallar Allah. På frukten skall man känna trädet!

Skärtorsdag betyder “renings-torsdag”. En avdelning av Al-Shabaab hade beslutat att omsätta denna betydelse i handling och “rena” Garissa Universitet från så många kristna som möjligt. Garissa ligger i en del av Kenya där majoriteten är muslimer.

Helst vill man rena hela området från kristna så att det blir 100% islamistiskt.
Continue reading

Posted in Islam | Tagged | 14 Comments

Eskatologi enligt Dan. 12:4

Enligt Strongs Hebrew Lexicon betyder ordet H1847 (דּעת) da‛ath även “cunning”, vilket kan översättas med slughet i avsikt att missleda och bedraga.

Ordet finns i Daniel 12:4 (rödfärgat i bokrullen) och jag skall citera ett antal översättningar.

1917:
Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid; många komma att rannsaka den, och insikten skall så växa till.

SFB:
Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor.

KJV:
But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end: many shall run to and fro, and knowledge shall be increased.

HRB:
But you, O Daniel, shut up the words and seal the book, to the end time. Many shall travel back and forth, and knowledge shall be increased.

Artscrol English Tanach, Stone Edition:
As for you, Daniel, obscure the matters and seal the book, until the time of the End, let many muse and let knowledge increase.

The New Oxford Annotated Bible. New Revised Standard Version with Apocrypha:
But you, Daniel, keep the words secret and the book sealed until the time of the end. Many shall be running back and forth, and evil shall increase.

Continue reading

Posted in Eskatologi, Exeges, Väktare, Villor | Tagged , , , | 16 Comments

Häcklade väktare läs detta

Det har kivats åtskilligt angående “väktare” de senaste blogg-åren. Somliga använder ordet “väktare” som ett invektiv och brukar vanligtvis förstärka det med “självutnämnda väktare”.

(Röd och vit och gul och svart, gör detsamma har han sagt. Alla är kallade att bli och vara väktare.)

Det finns massor med klyshor man brukar kasta i ansiktet på dem som vågar pröva läror och meddela vad de har funnit. Några av de vanligaste är:

 • Döm inte, på det att du själv inte skall bli fördömd!
 • Vi har alla brister i vår kunskap.
 • Rör inte Herrens smorde!
 • Döva inte Den Helige Ande.
 • Ingen pastor eller predikant är felfri.
 • Det finns irrläror i alla församlingar.
 • Han gör allt “i Jesu namn” så det måste vara okay.
 • Allt står inte omtalat i Bibeln.
 • Sluta att slå folk i huvudet med bibelord.
 • Om det inte vore Guds verk skulle det inte bestå.
 • Men ser du inte hur många som blir frälsta där?
 • Det är förnekare som du som hindrar Guds verk.
 • 20.000 medlemmar kan inte alla ha fel!
 • Äkta erfarenheter talar ett tydligare språk än bibelord.
 • Vi behöver uppleva Den Helige Andes nya tag i våra liv.
 • Du har en kritisk ande!
 • Vi upplever mycket motstånd så vi måste ha rätt. Det står att vi måste räkna med förföljelse. Satan vill stoppa denna väckelse.
 • Vi skall inte leva i fruktan och rädsla. Sådant kommer från djävulen.
 • Du har tydligen mycket bitterhet i ditt liv.

Det vore inte svårt att fylla på med ytterligare minst lika många “argument”, men detta får räcka.

Jag tänker nu citera en massa bibeltexter som jag anser stöder läran att vi alla har uppdraget att vara vaksamma och avslöja irrläror och absolut vägra att ta emot dessa.
Continue reading

Posted in Väktare, Villor | Tagged , | 43 Comments

Falska vittnesbörd

Med anledningen av ett antal falska vittnesbörd tänker jag protestera via denna artikel.

På sajten “apg29″ presenteras en lögnaktig artikel skriven av en person som heter Peter Björk.

Artikeln heter: Månen ska vändas i Lammets blod.


(Detta är inte min bild. Originalbilden kan du se här: 6 påstådda tetrader.)

Kort citat från Peter Björks artikel:

På Pesach för ett år sedan inträffade den första blodmånen i en tetrad av fyra blodmånar på Herrens högtider. Denna Pesach, den tredje april, inträffar den tredje blodmånen i samband med solförmörkelsen på denna dag.

Nu är det så att totala månförmörkelser bara kan inträffa den 15:de i de judiska månaderna, det vill säga när månen är full. Så om det blir total månförmörkelse i Tishri eller Nisan så sammanfaller det alltid med just Lövhyddofesten och Påsken.

Vidare är det så att totala solförmörkelser bara kan ske den sista dagen eller den första dagen av de judiska månaderna. Så det betyder att Shavuot och Rosh ha-shana kan sammanfalla med totala solförmörkelser.

På Berndt Isakssons hemsida presenteras Peter Björks påstående som “dagens citat” i dag 2015-03-11 och bara för några dagar sedan länkades där till en artikel skriven av Mikael Walfridsson med samma typ av innehåll som artikeln på “apg29″.

Mikaels arttikel finner du här: Ett tecken på en kommande dom?

På vilket sätt ärar det Gud att tala osanning bara för att skapa sensation och stämningar?

Jag kan nämligen inte tänka mej annat än att det handlar om avsiktliga feltolkningar av Guds Ord bara för att skapa sensation och stämningar och sjålv stå i centrum av intresset.

Här följer några viktiga fakta om dessa saker:
Continue reading

Posted in Eskatologi, Exeges | Tagged , | 44 Comments

Vem är vem?

RKK säger utan att rodna att om du inte hör till en församling som böjer sig för påven så är du inte frälst. Det är en soft version av “extra ecclesiam nulla salus”, vilket betyder att “utanför Kyrkan (=RKK) finns ingen frälsning.

Aktiva proselyterande, höglärda apologeter som Peter Kreeft uttrycker det med ordet “Haulded aboard The Ark” i sitt vittnesbörd om hur han blev frälst från protestantismen till att befinna sig i säkert förvar på Arken = RKK.

Jag tänker repetera en bloggpost jag skrev för lite mer än 6 år sedan när jag fick vara medarbetare på Aletheia. Där jag har lagt till något kan du se det. Det skrivs då med denna färg. Här och där har jag redigerat med kursiv, fetstil eller färg.

Jag har förstått att detta populära program kanske inte visades på svensk TV i svensk version. I Holland hette det “Wie van de drie?”, i USA och den engelsktalande världen “Tell the truth!”, i Tyskland “Sag die Waarheid!”, i Italien “La verità!”, i Norge “På ære og samvittighet!”

Här följer den 6 år gamla artikeln.


För några år sedan fanns det ett TV-program som (om jag inte minns fel) hette “Vem är vem?”. Tre personer presenterades för en frågepanel. En av personerna var den “äkta” och de två andra spelade. Det gällde för frågepanelen att gissa vem som var äkta. Alla tre fick presentera sig själva och sedan svara på frågor. Alla tre sade alltså i början något i stil med: “Jag är Lars Larsson och jag är operasångare.” Sedan var det fritt fram för frågor. Svaren var alltså sanna från en av de tre och hopfantiserade från de andra två. Efter en tids frågande var panelen tvungen att välja vilken de trodde var den äkte Lars Larsson. Som slutkläm bad programledaren den äkte att resa sig ur stolen.

Artikeln handlar om Jesu varning i Matteus 24:4b-5: “Sen till att ingen förvillar eder. Ty många skola komma under mitt namn och säga: ‘Jag är Messias’ och skola förvilla många“.
Continue reading

Posted in Agnosticism, Ateism, Diken, Ekumenik, Emergent Church, Eskatologi, Synkretism, Villor | Tagged , , , , , , , | 6 Comments

Samarbete var, hur och när?

Hur stort avkall är du beredd att göra på det du anser vara heliga sanningar, bara för att kunna ha gemenskap och samarbete med oliktänkande. På vilka områden kan man samarbeta och på vilka områden är det omöjligt utan att förneka sin tro?

Gudinnor och New Age, österns religioner finns med i villoläror.

Equmeniakyrkan är inte en koncern som fattar beslut som med automatik gäller för alla församlingar. Det skriver kyrkoledare Lasse Svensson i debatten om S:t Paul. Equmeniakyrkan vill utveckling. Bland hans uttalanden finner vi:

Sinnesrogudstjänster och tolvstegsandlighet vill vi stödja och dessa viktiga redskap för att möta människor finns i flera av Equmeniakyrkans församlingar och är viktiga verktyg för församlingens förnyelse, utveckling och växt. Detta berör tusentals människor på djupet och jag tackar Gud för det.

Sinnesrogudstjänster och tolvstegsandlighet är psyko-sociala tekniker som man har övertagit från icke kristet håll.

Jag citerar ur en avhandling skriven av Birgitta Bane Juni 2004. Titeln är: “Längtan efter helhet Svenska kyrkan mellan arv och förnyelse”; de nyckelord som Birgitta har angivit är: tolvstegsandlighet; sinnesrogudstjänst; qigongmässa; ökenmässa; sofiamässa; kristen dupmeditation; kyrklig förnyelse; andlighet;

New Age har blivit en massrörelse med många miljontals anhängare världen över, och ett par miljoner i Sverige. Det har kallats för en global folkrörelse. New Age skulle möjligen kunna ses som den postmoderna tidens religion, trots, eller kanske tack vare, sitt mångfasetterade nätverk av föreställningar. Det är ett fenomen av samma natur som Internet; anarkiskt, självgående och mycket dynamiskt. Ett av dess centralare teman är holism, strävan efter helande, helhet och integration.

När man börjar prata om spirituell och holistisk skall du vara på din vakt. Detta är nämligen begrepp som inte på något sätt har med Kristi Evangelium att göra.
Continue reading

Posted in Ekumenik, Synkretism, Villor | Tagged , , | 42 Comments

Just imagine!

Minns du kanske (om du är född före 1965) John Lennons sång “Imagine”? Vacker mjuk melodi med ett budskap som kan förleda många.

Denna artikel är delvis på engelska på grund av citat, men i “uttydningen” översätter jag till svenska.

Men granska nu orden i denna melodiösa sång “Imagine” och jämför med det du vet från profetior i Bibeln:

Imagine there’s no heaven, It’s easy if you try
No hell below us, Above us only sky
Imagine all the people, Living for today…

Imagine there’s no countries, It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for, And no religion too
Imagine all the people, Living life in peace…

You may say I’m a dreamer, But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us, And the world will be as one

Imagine no possessions, I wonder if you can
No need for greed or hunger, A brotherhood of man
Imagine all the people, Sharing all the world…

You may say I’m a dreamer, But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us, And the world will live as one

John Lennons sång är så anti-Sanning man kan komma. Antikrist kommer att förverkliga en del av John Lennons “imagination”. Låt oss ta stroferna i tur och ordning: Continue reading

Posted in Agnosticism, Ateism, Eskatologi, Evangelium, Gärningslära, Gnosticism, Helvetet, Himmelen, Humanism | Tagged , , , , , , , , | 24 Comments

(Natur?)katastrofer

Den första stora naturkatastrofen i biblisk historia är det vi kallar “Syndafloden”. Enligt samma bibliska historia ägde denna världsvida katastrof rum ungefär 1660 år efter skapelsen.

Bilden föreställer inte en harmonisk insjö utan världens största så kallade supervulkan.

Gud lovade Noa att nästa gång skulle det bli anorlunda. Det skulle inte bli vatten, enligt 1 Mos. 9:8-13

Vidare sade Gud till Noa och hans söner: “Se, jag skall upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter er och med alla levande varelser som är hos er: fåglar, boskapsdjur och jordens alla vilda djur, alla som har gått ut ur arken, alla djur på jorden. Jag skall upprätta mitt förbund med er: Aldrig mer skall allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer skall en flod komma och fördärva jorden.” Och Gud sade: “Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er: Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden.

Helt klart att “Syndafloden” var Guds dom över mänskligheten.

Nästa “dom” sänd av Gud var splittringens ande som gjorde slut på Nimrods projekt att bli världshärskare. Du kan läsa om detta i 1 Mos. 11.

Nästa naturkatastrof som rapporteras är förintandet av Sodom och Gomorra genom eld som regnade ned från himmelen. Ismael var född, Abraham var 99 år gammal och hade fått löftet om avkomma förnyat, och Lot bodde i Sodom tillsammans med sin hustru och två (halv?)vuxna döttrar. Detta skedde ungefär år 2050 efter skapelsen.

Abraham underhandlade med “Herren” om det rättfärdiga i att förinta Sodom. Du får läsa själv i 1 Mos. 18 och 19.

Sedan blir det ganska lugnt en längre tid. Fast det finns hungersnöd, torka och andra klimatologiska problem. Det finns åtskilliga rapporter om detta i Bibeln. En av dessa klimatkatastrofer ledde till Josefs upphöjelse i Egypten och Israels barns asyl med åtföljande slaveri där.

Det kulminerade med att Farao måste ge sig efter ett antal ingripanden från Gud, i form av katastrofer.
Continue reading

Posted in Aktuellt, Debattartikel, Diken, Dualism, Eskatologi, Gnosticism, Historia, Humanism, Israel, Ockult, Profetior, Villor | Tagged , , , , , , , , , , , | 68 Comments

Prövandet av “profetia”

Tänk om Paulus ändå hade gett en handledning i prövandet av “profetior”, men det gjorde han inte. Det enda han skrev var att de måste prövas. Att “pröva” betyder att verifiera, eller dokumentera, och han tillade att bara det som kan verifieras skall dokumenteras.

För att kunna verifiera något måste det finnas en högre norm och/eller ett jämförelse-material som har högre auktoritet än i detta fall “profetian”.

Det som har verifierats kan sedan dokumenteras, alltså kommas ihåg och vid lägliga tillfällen citeras. Kanske nedtecknas och vid behov uppläsas.

Vikten av detta får inte underskattas. I princip är det sådant som RKK har miss-brukat årtusenden genom. De bara dokumenterade men skippade verifikationen. Och nu efter 1700 år drunknar Bibeln i RKK’s alla obibliska traditioner.
Continue reading

Posted in Exeges, Lydnad, Profetior, Trosrörelsen | Tagged , , , | 52 Comments