GUD, gud, gudar, GUDAR

Följande fyra ord har jag kopierat från Strongs Lexikon, så ni får ursäkta den obegripliga engelska uttals-fonetiken.

På svenska blir det rätt och slätt (i ordningsföljd) uttalat som Jehova, Eloa, Elohim och L!

YHWH har Strong nummer H3068

יהוה

yehôvâh
yeh-ho-vaw’
From H1961; (the) self Existent or eternal; Jehovah, Jewish national name of God: – Jehovah, the Lord. Compare H3050, H3069.

Eloah (singularis av Elohim) har Strong nummer H433

אלהּ אלוהּ

‘ĕlôahh ‘ĕlôahh
el-o’-ah, el-o’-ah
(The second form is rare); probably prolonged (emphatically) from H410; a deity or the deity: – God, god. See H430.

Elohim (pluralis av Eloah) har Strong nummer H430

אלהים

‘ĕlôhı̂ym
el-o-heem’
Plural of H433; gods in the ordinary sense; but specifically used (in the plural thus, especially with the article) of the supreme God; occasionally applied by way of deference to magistrates; and sometimes as a superlative: – angels, X exceeding, God (gods) (-dess, -ly), X (very) great, judges, X mighty.

El har Strong nummer H410

אל

‘êl
ale
Shortened from H352; strength; as adjective mighty; especially the Almighty (but used also of any deity): – God (god), X goodly, X great, idol, might (-y one), power, strong. Compare names in “-el.”

Nu vill jag visa på hur dessa viktiga “ord” används i GT.
Continue reading

Posted in Kristologi, Översättning, Trefaldighet | Tagged , , | 22 Comments

Dåraktigheter!

Jag fick en kommentar som föranleder denna bloggpost. kopplingar

Vi börjar med två citat ur GT som är högaktuella nu när Syrien hoppar in och hjälper Irak.

Läs citaten noggrannat om du vill förstå vad som händer runt omkting oss. Läs dem även om du tror att du redan känner dem.
Continue reading

Posted in Aktuellt, Eskatologi, Exeges | Tagged , , | 5 Comments

Den sökande finner

Troligen har du hört citatet: “Den som söker, han finner!”

Vi tar det ur Lukas evangelium, kapitel 11, verserna 9 och 10, och jag skall citera det från ett antal översättningar.

SFB: Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

1917: Likaså säger jag till eder: Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet. Ty var och en som beder, han får; och den som söker, han finner; och för den som klappar skall varda upplåtet.

Refo: Likaså säger också jag er: Be och det skall bli er givet, sök och ni skall finna, klappa på och det skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får och den som söker, han finner och för den som klappar, skall det öppnas.

Levande Ordet: Det är likadant med bönen. Fortsätt att be, och ni kommer att få. Fortsätt att söka, och ni kommer att finna. Knacka på och dörren kommer att öppnas. För alla som ber ska få, och alla som söker ska finna. Och dörren ska öppnas för alla som knackar på.

Bibel 2000: Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Linjärt, ordagrannt: and i to you say ask and it shall be given to you seek and ye shall find knock and it shall be opened to you for every one that asks receives and he that seeks finds and to him that knocks it will be opened

Vi tar den linjära, ordagranna även på svenska: och jag till er säger bed och det skall givas till er sök och ni skall finna knacka och det skall öppnas för er för var och en som beder får och den som söker finner och för den som knackar öppnas det

Tyckte du att det står ungefär samma sak i alla citerade översättningarna? Om du tyckte det skall jag försöka övertyga dej om dat det finns viktiga nyansskillnader.
Continue reading

Posted in Exeges | Tagged | 54 Comments

2B || !2B

Om du inte är programmör så undrar du kanske vad denna egendomliga rubrik betyder. Men de som programmerar i C, C++, C# eller andra “språk” som är avledda av C vet precis vad rubriken betyder.

Och för dej som inte vet så skall jag berätta det. Rubriken läses ut som: “To be or not to be”; du inser genast att det är ett citat från Shakespeares Hamlet.

Prins Hamlet övervägde självmord och yttrade dessa berömda ord: “Att vara eller icke vara, det är frågan: Månn’ ädlare att lida och fördraga ett bittert ödes styng och pilar eller att ta till vapen mot ett hav av kval och göra slut på dem med ens.” et cetera.

Efter denna knepiga och dramatiska inledning undrar du kanske vad detta kommer att handla om. Det blir betydligt mindre dramatiskt än inledningen. Jag tänker bara göra en sammanfattning av mina erfarenheter i “bloggvärlden” de gångna 6 åren.

Continue reading

Posted in Uncategorized | 25 Comments

Har vedermödan börjat?

Och i så fall hur långt in i verdermödan är vi?

Ja, om du är en så kallad pre-tribbare måste du givetvis säga att vedermödan ännu inte har börjat för enligt den lära du anhänger kommer Jesus tillbaka för att hämta de sina innan vedermödan börjar.

Och jag antar att du är villig att medge att detta ännu inte har skett.

I Dagen finns det en mycket bra insändare skrivan av Johan Löfgren Kan en eldtunnel göra oss Kristuslika?

Några korta citat:

En del benämner de här företeelserna som utombibliska fenomen och att det inte är någon fara med det. Men hur ska vi då kunna jämföra med skriften?

I dagens svenska kristenhet förekommer en hel del populära handlingar och tillhörande begrepp kopplat till Guds ande. Förebilderna finns i USA, såväl personer som metoder. I repertoaren ingår exempelvis uttryck som Guds armé, impartation, fire, övernaturlig evangelisation, andlig berusning, helande­skola, manifesterad närvaro och eldtunnel. Det här kan föra med sig att folk vibrerar, skakar, faller, gråter, vrålar samt att många hamnar på golvet. Är det här något vi okritiskt kan öppna oss för i kyrkorna? Stämmer det med Bibeln?

För att utveckla Kristuslikhet gäller det alltså att leva med Gud i vardagen och så att säga vandra med Jesus och lära känna honom. Då förvandlas vi bit för bit i all enkelhet och får upptäcka att allt är oss givet av nåd i Kristus. Inte lär vi känna och bli lika honom genom att ta en tur genom en eldtunnel eller genom att vråla?

Nu undrar du kanske vad pre-trib och falsk karismatik har med vedermödan att göra!
Continue reading

Posted in Exeges, Väktare, Villor | Tagged , , | 131 Comments

Var skall man börja?

Kanske borde rubriken hellre vara “Hur skall det sluta?”

Denna artikel kommer att handla om Ekumenik, New World Order, Makt, Hemlighets-makeri, Katolska Kyrkan i Rom, Jesuiter, Politik och Samarbete. Ja, verkligen, var skall man börja?

Om du tycker att resten är ofullständigt har du helt rätt. Jag skall dock försöka att skriva så att det inte blir helt osammanhängande.

När jag var tonåring hörde jag ibland upphettade diskussioner om “ekumenik”. För mej, och de flesta andra var det på den tiden en “icke-fråga”.

Vad kvittade det om pingstförsamlingen, baptisterna och kanske missionsförbundarna planerade sina torgmöten tillsammans så att de inte krockade? Fick en pingstastor inte vara god vän med en baptistpastor? Detta var vår tolkning av ordets betydelse.

Glöm inte att detta skedde i en tid när pingstvänner, ofta i omedvetet högmod, såg ner på baptister och ansåg dem ljumma och förstelnade i tron. Lewi Pethrus hade ju till och med skrivit sånger med ord som: “Vid mina bröders hjordar jag fordom vilse gick…”. Detta skrev han om baptisterna. Tydligt således att han ansåg att det handlade om en sorts villolärare.

Men diskussionerna om ekumenik var “upphettade” så det fanns i alla fall några som var helt och hållet emot tanken.
Continue reading

Posted in Ekumenik, Villor | Tagged , | 13 Comments

Väktare

Detta blir en gästblogg, och samtidigt inte en gästblogg.

För en hel del år sedan skrev signaturen Eva Helen en kommentar på min fråga: “Hur bör man varna om man känner att man måsta varna?”

Jag tänker, med hennes godkännande, att återge kommentaren precis som hon skrev den, i helhet, utan några som helst ändringar.

Ingen fetstil, ingen kursiv. Bara citat som du är van vid på denna blogg i blå färg. Det enda ytterligare jag gör är att låta kommentaren börja med en bild.

Bilden föreställer Rembrandts berömda tavla “De Nachtwacht” (Nattvakten). Först ett foto av tavlan, sedan en live act, till sist en “nattvakt” av en annan konstnär.

Här följer Eva Helens kommentar:
Continue reading

Posted in Gästblogg, Väktare | Tagged , | 74 Comments

Bannbullor, fatwor och syndakataloger

I folkligt språkbruk är en “bannbulla” ett förbud som uttalats av en auktoritetsfigur. Mera specifikt är det en katolsk praktik.

En bannbulla är då ett brev från påven som meddelar att en person blivit bannlyst, dvs utesluten ur Katolska kyrkan, och därmed enligt katolska kyrkans lära ställts utom räckhåll för Guds försoning.

Men även detta är en för snäv förståelse av ordet. En “bulla” är helt enkelt en kungörelse från påven.

I denna bloggpost tänker jag tala om bannbullor som uttalas över personer och deras böcker.

Inte bara Katolska kyrkan sysslar med att exkommunicera och bannlysa. Det praktiseras i alla maktsystem där det finns en männsklig hierarki där ledaren inte får betvivlas.

I Islam heter motsvarigheten “fatwa”. Fatwa (arabiska: فتوى) “avge ett utlåtande”, den tekniska benämningen på varje juridiskt utlåtande, som en muslimsk mufti avger rörande en honom förelagd rättsfråga.

Ett exempel utgör Sir Ahmed Salman Rushdie som drabbades av en fatwa, i detta fall en islamsk order att mörda honom. Rushdie är en Brittisk Indier. Han skrev en bok som heter “The Satanic Verses”. Boken handlar om en kontroversiell “tradition” i Islam och uppfattades som hädande av Muhammed (vars namn inte får nämnas). Boken förbjöds per “fawta” i Indien, Bangladesh, Sudan, Syd Afrika, Sri Lanka, Kenya, Thailand, Tanzania, Indonesien, Singapore, Venezuela, och Pakistan.

På Ryska heter fenomenet “ukas”. En ukas (av ryska указ) är en förordning eller ett påbud, det vill säga ett direktiv från det högsta skiktet i en maktorganisation. Ordet används oftast om företeelser i Ryssland, om påbud från tsaren, från den högsta sovjeten i Sovjetunionen eller (enligt konstitutionen från 1993) från presidenten.

President Putin har nyligen uttalat “ukaser” riktning EU och Sverige.

Svenska Kyrkan förbjöd på sin tid lekmanna-samlingar där man läste Bibeln och bad. Även detta är en “bannbulla”. Jag vet inte vad man kallade det då. De som organiserade sådana möten blev förföljda, straffade och vanligtvis avskedade från sina jobb.

Den så kallade frikyrkan är inte heller fri från bannbullor. De brukar nu för tiden refereras till som “synda-kataloger”. Men även regelrätta bannbullor utfärdas i vår tid av personer med maktställning i olika organisationer.

Ulf Ekman utfärdade en bannbulla gällande Sven Reichmann på grund av att Sven skrev boken “Allt är inte Gud som glimmar”. Rätt-trogna Livets-ordare förbjöds att ha något samröre med Sven och att läsa någon av hans böcker. Den nämnda boken i synnerhet. Boken avslöjar trosförkunnelsen och dess rötter samt pekar på de onda frukter som är synliga i trosrörelsen.

Varje person och organisation som har som syfte att utöva makt över andra människor sysslar med fatwor, bannbullor, ukaser och syndakataloger.

Continue reading

Posted in Debattartikel, Väktare, Villor, Vittnesbörd | Tagged , , , | 38 Comments

Psalmer

I denna korta bloggpost citerar jag fem “psalmer”. De tre första kommer ur Bibeln. De två sista är från vår egen tid.

Enligt “de lärda” skrevs psalmerna under en tidsperiod av mer än 200 år. Denna period innefattade tiden för Israels barns exil i Babylonien.

Det är osäkert vilka författarna var även om många psalmer tillskrivs David och Salomo.

Psalm nummer 1, som jag citerar här, skulle mycket möjligen kunna vara författad av “Predikaren”, son till konung David. Den rättframma och raka stilen liknar hans stil. Jag älskar denna psalm just för dess tydlighet och dess position i Psaltaren.

Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.
Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.
Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort.
Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling.
Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.

Psalm 73, som meddelar Asaf som författare, har ett budskap som förblir aktuellt.
Continue reading

Posted in Evangelium, Vittnesbörd | Tagged , | 15 Comments

Moloks Ande

Kanske har du sett kommentarer skrivna av signaturen Kaj Avila. Han har bland annat kommenterat hos Aletheia och fått moteld för att han inte daltar med villolärare och villoläror, utan håller sig strikt till Bibelns texter. Kaj blev anfallen med stor aggressivitet och beskylldes för att läsa Bibeln ”som fan läser Bibeln”. Tillades: Det är ett gott råd att inte bruka Bibeln på det viset, i strid mot Kärlekens Ande.

Just detta anfall fick snabbt väldigt många “gilla”.

Här följer en gästblogg av Kaj Avila. Han sätter ord på den heliga vrede de flesta av oss känner angående mördandet av små, väldigt små barn med gulliga fötter, just där de bore vara mest skyddade. De är inga cellklumpar som utgör del av moderns kropp!

Måndag 24 mars 2014 – Telegraph.co.uk – Aborted babies incinerated to heat UK hospitalsStor rubrik: Resterna av mer än 15.000 barn förbrändes som “kliniskt avfall från sjukhus i Storbritannien och en del användes som “avfall till energi-anläggningar”!!!!!

Ingress: -Kropparna av tusentals barn efter aborter och missfall förbrändes som kliniskt avfall och en del användes även för att värma sjukhus, har en utredning funnit.
Tio NHS fonder har erkänt brännandet av foster rester tillsammans med annat skräp medan två andra använde kropparna som “avfall till energi-anläggningar” för attgenerera ström för värme.

Text: Igår kväll utfärdade hälsodepartementet ett omedelbar förbud mot detta som hälsominister Dr Dan Poulter märkte “helt oacceptabelt.”
Minst 15.500 foster kvarlevor förbrändes av 27 NHS fonder under de senaste två åren, har Channel 4: s Dispatches upptäckt.

Programmet, som kommer sändas kväll, fann att föräldrar som förlorar barn i tidig graviditet var ofta behandlade utan medkänsla och hade inte rådfrågats om vad de ville skulle hända med resterna.

Egen kommentar:

-Vad ska man göra med dessa människor som gjort denna bestialiska handling?? Tänk på att barnen fördes in från ett annat sjukhus innan de brändes, för att generera energi för sjukhuset . Ipswich Hospital förfogade själv över resterna efter kremering.

Är vi tillbaka till tiden då Israel bodde runt folk för tusentals år sedan som brände barn levande till deras avgud Molok för att blidka deras gud och därigenom vinna rikedom?? Är det någon skillnad på vad moderna upplysta västerlänningar gör mot vad de gjorde då??
Continue reading

Posted in Aktuellt, Debattartikel, Gästblogg | Tagged , , | 33 Comments