Solnedgång och paradigma

Kanske har du ibland beundrat en soluppgång, och säkert har du någon gång beundrat en solnedgång. Ja några få av oss har till och med sett en solförmörkelse.

Nu är det ju bara så att solen faktiskt aldrig går upp, eller ner. Inte har den slocknat heller, hitintills. Inom parentes kan man väl säga att månen “går upp” och “ner”. Slockna kan den däremot inte för den har aldrig lyst.

Dock talar man om soluppgång oavsett var man bor, oavsett vilket språk man talar och oavsett om man är analfabet, lärare, meteorolog eller astronom.

Astronomer och meteorologer vet säkert hur verkligheten ser ut, fastän de väljer ett språkbruk som alla kan förstå.

Mikołaj Kopernik, bättre känd som Kopernikus, gillades inte av RKK’s läroämbete eftersom hans konstateranden stred mot deras dogmer.

Jag skall nu saxa från flera olika artiklar på Wikipedia. Texten är blandad med egna kommentarer.
Continue reading

Posted in Ekumenik, Exeges, Kulter, Logik, Lögn, Lydnad, Synkretism, Villor | Tagged , , , , , , , | 28 Comments

Prata förbi varandra

Nog är det märkligt hur man skenbart kan tala om “samma sak” medan man i verkligheten pratar totalt förbi varandra.

Jag skall ta två aktuella exempel.

Berndt Isaksson skriver följande på sin så kallade twitter-sida

Vem trodde för bara några år sedan att några andra än vissa “frikyrkoprofeter” skulle säga något i still med detta: “Sverige kan bli det första land som Ryssland angriper om det blir krig i Östersjöområdet.” Nu säger alltså DN´s försvarsreporter det som profeterna varnat för i årtionden beträffande den Ryska Björnen.

Men snälle Berndt! Det är väl ingen som förnekar möjligheten att Ryssland skulle kunna anfalla Sverige. Hur troligt det är, kan man givetvis diskutera.

Det jag, och några andra, protesterar mot är att det skulle vara någon slags “dom över Sverige”.
Continue reading

Posted in Debattartikel | Tagged | 45 Comments

Två kaptener på samma skepp

Ingen tvekar angående betydelsen av rubriken på denna artikel. Och kanske skulle många kunna komplettera med andra metaforer som har liknande betydelse. Denna artikel kommer att handla om RKK-konvertiter i frontlinjen som bestrider halmgubbar med skenargument och anklagar motståndarna för okunnighet och falskhet.

Enligt berättelserna handlade Titanics undergång om en maktstrid mellan kaptenen och konstruktören. Vi vet hur det gick.

Bilden lånad från: http://henrikbokor.blogspot.co.ke/2014/11/ju-fler-kockar-desto-samre-soppa.html

Argumentet just nu, från katolsk sida, handlar om ett halmgubbe-anfall på missförståndet av betydelsen av “sola scriptura”.

Ju fler kockar, desto sämre soppa! RKK och dess fanatiska nykonvertiter i länder med RKK-light strategi ägnar sig nu åt att skämma protestanter för att det finns (enligt icke verifierbara påståenden) 42.000 olika protestanter men bara 1 (en!) Kyrka. Den “ecclesia” som man anser att Jesus grundade på Petrus som första biskopen i Rom.

Protestera ännu inte, jag vet att det känns nästan fånigt att skriva dessa saker eftersom de är så uppenbara fabler.

När den rabiata konvertiten Anders Gunnarsson för några år sedan började häckla allt vad “sola scriptura” heter, kan jag bekänna att jag inte förstod vad han hatade så. Kanske kan det förlåtas mej för Anders hör till dem som profant förbannar allt han inte kan förstå.

Men när sedan den civiliserade Tuve Löfström föll in in häcklandet och på senare dagar även den ex-protestantse apologeten Karlendal, blir det dags att ta tjuren vid hornen.

Ni får förlåta mej att jag tänker gripa tillbaka till Guds naturlagar för att belysa vad “sola scriptura” betyder. Min bakgrund är i naturvetenskaperna matematik, fysik och kemi.

Inte förrän efter 30 års ålder fick jag förstå att Guds “naturlag” omfattar mycket mera än vad Newton och Galileo kunde tänka sig.

Kortfattat kan det formuleras att: “Data säger ingenting om mätbara fakta inte jämförs med absoluta normer.”

Bry dej inte om, om du tycker att detta var ett obegripligt uttalande. Jag kan stava det ur Bibeln.

Vi läser ur Apostlagärningarnas 8:26-39

Men en Herrens ängel talade till Filippus och sade: “Stå upp och begiv dig vid middagstiden ut på den väg som leder ned från Jerusalem till Gasa; den är tom på folk.”
En sådant egendomligt uppdrag! Gå ut och missionea där det är folktomt!
Då stod han upp och begav sig åstad. Och se, en etiopisk man for där fram, en hovman som var en mäktig herre hos Kandace, drottningen i Etiopien, och var satt över hela hennes skattkammare. Denne hade kommit till Jerusalem för att där tillbedja, men var nu stadd på hemvägen och satt i sin vagn och läste profeten Esaias. Då sade Anden till Filippus: “Gå fram och närma dig till denna vagn.” Filippus skyndade fram och hörde att han läste profeten Esaias. Då frågade han: “Förstår du vad du läser?”
Lägg nu märke till svaret! Det betyder att den välutbildade hovmannen inte kunde tolka texterna med de kunskaper han redan hade.
Act 8:31 Han svarade: “Huru skulle jag väl kunna förstå det, om ingen vägleder mig?” Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Men det ställe i skriften som han läste var detta: “Såsom ett får fördes han bort till att slaktas; och såsom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han icke sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Ty hans liv ryckes undan från jorden.” Och hovmannen frågade Filippus och sade: “Jag beder dig, säg mig om vilken profeten talar detta, om sig själv eller om någon annan?”
Hovmannen saknade historiska fakta, altså “tradition” för att kunna förstå.
Act 8:35 Då öppnade Filippus sin mun och begynte med detta skriftens ord och förkunnade för honom evangelium om Jesus. Och medan de färdades vägen fram, kommo de till ett vatten. Då sade hovmannen: “Se, här finnes vatten. Vad hindrar att jag döpes?”
Talade Filippus om dopet? Nej! Men när hovmannen fick den kunskap (tradition) han saknade, kunde han själv dra sina slutsatser.
Filippus sade till honom: “Om du tror av hela ditt hjärta, så kan det ske. Han svarade och sade: “Jag tror att Jesus Kristus är Guds Son.”
Ett av de starkaste bevisen att spädbarnsbegjutelse inte är ett bibliskt dop!
Och han lät vagnen stanna; och de stego båda ned i vattnet, Filippus och hovmannen, och han döpte honom.
Hade det inte räckt att skvätta vigvatten på hovmannen? NEJ! för detta är inget dop!
Men när de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom icke mer, då han nu glad fortsatte sin färd.

Continue reading

Posted in Katolicism | Tagged | 45 Comments

Termiter och synd

I vår trädgård har vi bland annat ett pepparträd. Pepparträd är vackra och sirliga med blad och frukt som ser ut så här:

Pepparträd med peppar till vänster, termiter till höger.

Nu hände det sig för drygt ett år sedan att trädet invaderades av termiter. Man skulle kanske tänka sig att dessa “myror” är kraftfulla insekter eftersom de gnager sig genom trä.

Men de är faktiskt små och oansenliga och sköra. Om de inte vore så många skulle de vara helt ofarliga. Det största problemet är dock att de är bra på att kamouflera sig själva och sin “arbetsplats”.

Trädets stam är rödbrun och jorden här är också rödbrun. De små djuren gör en sorts cement av jorden och murar ett tunt lager utanpå trädets bark. På nära håll kan man se att det inte är bark, utan cement. Men på lite avstånd är det inte lätt att se.

På bilden har jag ringat in två områden. Område nummer 1 visar hur ett “sår” ser ut när man har petat bort cementen.

Område nummer 2 visar ett stycke med cement och sedan hur det ser ut när jag petade bort den.

Allt eftersom trädet dör och torkar äter sig termiterna allt djupare in i stammen. Trädet dör för att barken äts upp. I ett friskt träd transporteras mycket av vattnet just mellan bark och stam. Trädet torkar således ihjäl.

Det träd som visas på bilden går inte längre att rädda.
Continue reading

Posted in Agnosticism, Ateism, Gnosticism, Hädelser, Humanism, Liberalteologi, Ockult | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Min kollega Jesus

I början på 1970-talet arbetade jag i ett företag som hade en fabrik i Spanien. En kollega till mej där hette Jesús Hervella.

I Holland hade jag många katolska kollegor, män, som hade 4 förnamn varav ett var Maria.

Mormonerna säger sig tro på Jesus, men deras Jesus är en människa som presterade så bra att han blev gudomlig.

Mormonerna anser att det finns många gudar men man får bara be till Gud Fadern.

Det finns en hel del likheter mellan mormonernas Jesus och Messianska Föreningen Shalom’s (MFS) Yeshua.

MFS anser dessutom att man gör fel när man använder det översatta namnet “Jesus” i stället för det transkriberade “Yeshua” eller “Yehoshua”.

Islams Jesus (eller Issa) är bara en människa, en profet av lägre rang än Muhammed. I Islam finns bara gärningslära, ingen nåd och förlåtelse för synd.

RKK’s Jesus är ett spädbarn eller en död person hängande på ett kors och därför behöver han en ställföreträdare på jorden och sin mamma som sköter spakarna i himmelen.

Katolikerna målar bilder av Jesus, men det är nog minst lika viktigt att fundera över våra personliga “gudsbilder” som finns i våra tankar.

Trosförkunnelsens (Word of Faith) Jesus är maktlös och behöver hjälp av andefyllda människor som kämpar mot satan. Och presterar tro som Jesus inte själv klarar av,

Framgångsteologins Jesus vill oss bara väl. Han står klar att göra oss vackra, rika och friska bara vi vill börja älska oss själva och slutar vara pessimister.

2 Kor. 11:3-4 Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna.
Continue reading

Posted in Debattartikel, Ekumenik, Evangelium, Gudlöshet, Hädelser, Islam, Kristologi, Prosperity, Trosrörelsen, Villor | Tagged , , , , , , , , , | 7 Comments

Barnatro

Detta blir en kort bloggpost som handlar om “tro”. Frågan är på vilket specifikt sätt “Barnatro” är speciell.

Jag tar mej friheten att citera den kända sången med text och musik skriven av Einar Westling (1896-1971) Häng nu inte upp dej på detajer som inte passar i vår tids paradigma. Det finns alltid frågetecken när man läser texter eller hör sånger från en annan tid. Det gäller i båda riktningar. Inte hajjar jag, som gammal morfar/farfar vad som barnbarnen hör och ser i oljud och galna texter i vår tids så kallade musik.

Om du av någon okänd anledning inte känner till sången kan du lyssna på ett gammat original där Lapplisa sjunger om barnatro.Har du kvar din barnatro
ifrån hemmet lugna bo?
Kan du bedja än, som förr du alltid bad:
“Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är”.
Gamla mor då känner sig så nöjd och glad.

Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!
Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!

Du har kanske vandrat kring
runt kring hela jordens ring,
och i fjärran land du sökt att lyckan nå.
Du har gråtit mången gång,
då du hört en gammal sång,
som du minnes ifrån hemmets lugna vrå.

Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!
Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!

Likt en seglare i hamn
blev du lugn i modersfamn,
ömt hon smekte dig och sjöng om himlens land.
Hennes stämma blev så varm,
när du låg vid hennes barm,
hon din framtid lade tryggt i änglars hand.

Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!
Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!

Du blir lycklig liksom förr,
om du öppnar hjärtats dörr,
barnaårens sällhet åter bliver din.
Uti himmelen blir fröjd,
och du själv blir glad och nöjd.
Du kan sjunga se´n med jubel i ditt sinn:

Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!
Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!


Markus 10:13-16 Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: “Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem.

Amen sade Jesus. Det är ordet “amina” som betyder “tro” i imperativ form.
Continue reading

Posted in Evangelium, Exeges | Tagged , | 3 Comments

Minns du sången?

Internets välsignelser gör att jag kan se på inspelade program som sändes för flera år sedan.

Ett sådant program kallades “Minns du sången”. I inspelningen av säsong 3 – avsnitt 7 sjunger man ett antal äldre sånger.

Bland annat en sång som heter “När den evigt klara morgon gryr”. Jag skall citera den “ursprungliga” texten av vers 2:

Utav alla folk och stammar samlas där en skara stor
uti högtidssmyckad stad på Sions höjd.
Även sämste sonen, som i främlingslandet vilse for,
får då vara med och njuta himmelsk fröjd.

Jag minns den sången mycket väl och därför hör jag genast när en “artist” ändrar på melodi, rytm eller ord.
Continue reading

Posted in Evigheten, Himmelen, Villor | Tagged , , | 6 Comments

Slämna eller sstanna?

Det finns ett uttalande som låter ungefär så här: Förutspåelser av framtiden är mycket osäkra, speciellt om de görs i förväg.

Inte utan orsak har detta formulerats. Det är nämligen så att den största delen av förutspåelser formuleras så allmänt och brett att men efteråt kan hävda att man i alla fall hade ganska så rätt.
Rubriken “slämna eller sstanna” är givetvis en svensk variant på “brexit or bremain”. Just nu när jag skriver denna mening öppnar nämligen vallokalerna dörrarna för ett referendum i United Kingdom. Ett referendum som lagligt sett är rådgivande, men de ledande har beslutat och annonserat att de kommer att agera i enlighet med resultatet. Vi talar om en “union” i “unionen” och dessutom om en union där Irland är delat och Skottland vill få självstyre och bli medlem i EU. UK är en union som inte använder euron och som inte är med i Schengen och har tusentals undantag.

Jag skulle nog kalla sådant för att vara skenmedlemmar eller halvmedlemmar i EU. Att vilja ha så många fördelar som möjligt men helst slippa dra sin del av lasset.

Hur det kommer att gå i detta uppmärksammade referendum, vet vi i morgon kväll. Om du hör till EU-hatarna kan du sluta läsa här. Jag tänker nämligen att presentera neutrala “fakta”. Om du vill läsa starkt ensidig propaganda råder jag dej att läsa Aletheias artikel i ämnet. Där rekommenderas även filmen “Brexit the movie”, vilken är ett propagandisktist hopkok av utopier och förfalskad historia. Back to nostalgia, Rule Britannia, stormakten och imperiet som försvann apellerar till de historielösa och etnocentriska.

Låt oss börja med en bibeltext. Vi läser Apg. 17:24-27

Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss.

Visst tycker vi lätt att Gud har misslyckats kapitalt med detta? Det har ju krigats vilt från urminnes tider och inte tycks det ha motiverat människomassorna att “söka Gud”.
Continue reading

Posted in Aktuellt | Tagged | 79 Comments

Mirakel

År 2012 blev en före detta Luthersk präst i Tanzania berömd. Den pensionerade pastor Ambilikile Mwasapile annonserade att han hade hittat en buske som han kokade soppa på och soppan var en mirakelmedicin.

Han naturmedicin skulle, enligt honom själv och hans trogna, kunna bota alla kroniska sjukdomar inklusive diabetes, cancer, och HIV/AIDS.

Resultatet blev en lavinartad folkvandling till Loliondo. Folk reste flera dagar och stod i kö för att få en klunk av denna mirakelmedicin. Ja, det fanns till och med rika människor som hyrde helikopter så att de inte behövde köa.

Här är en bild på hur det såg ut längs lervägarna som ledde till Loliondo.

Rika och fattiga vallfärdade till Loliondo, för av någon anledning hade ryktet spritt sig att pastor Ambilikiles dryck verkligen fungerade. Trots att den inte gjorde det.

Du kan läsa mer om detta: Tanzania: Thousands trek to ‘miracle healer’ who promises HIV cure


Continue reading

Posted in Karismatik, Nyandlighet, Ockult, Trosrörelsen | Tagged , , , | 8 Comments

Vattendel, Vattendelare, Vattendelast!

Det saknas inte så kallade vattendelare i den så kallade “kristenheten”. En vattendelare som har funnits länge är troendedopet. Maktkyrkan har förföljt, torterat och mördat dem som avviker från ceremoni och formler och i stället vill vittna om sin tro genom att låta döpa sig i enlighet med Nya Testamentets riktlinjer.


Bilden föreställer en så kallad vattendelare. Den består av en bergsrygg. Samma regnvatten faller på båda sidor, men vattnet strömar sedan till olika slutstationer. Guds ord finns för oss alla, men beroende på våra tolkningar och doktriner uppstår det oförenliga läror som slutligen leder till olika mål.

En annan viktig vattendelare handlar om tron på vem, eller törs jag skriva “vad” Jesus var och är. Skaparen själv som gjorde sig del av skapelsen för att fullkomna sin frälsningsplan, eller en skapad varelse, om än mycket speciell. Detta är onekligen den största vattendelaren.

Men det finns i våra dagar en vattendelare som handlar om huruvida “Apostlagärningarna fortsätter i vår tid!” och vad detta i sådana fall innebär.

Vanligtvis brukar de som påstår att apostlagärningarna fortsätter i vår tid mena att bara vi sköter oss som vi bör som kristna så kan vi gå ut på gator och gränder och bota sjuka till höger och vänster. Samtidigt kommer det att finnas både Apostlar och Profeter som talar med Guds direkta auktoritet och således inte får motsägas.
Continue reading

Posted in Gärningslära, Karismatik, Prosperity, Trosrörelsen | Tagged , , , | 23 Comments