Tron på Jesus – Vägen, Sanningen och Livet!

Detta handlar om vilddjurets märke.

Det finns en bibelvers som nästan alla kan citera utantill.

Joh. 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

Versen är positiv och “snäll”. Bara ett löfte, en möjlighet med goda konsekvenser. Inget hotfullt.

De som kan citera från vers 14 till och med vers 19 är betydligt färre.

Joh. 3:14-19 Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.

Nu blir det genast lite knepigare. Det talas om korsfästelsen, fast i ord som inte alla direkt förstår. Det talas även om konsekvensen av att “inte tro”. Då är man redan dömd. Och det står att det man skall tro på är “Guds enfödde Sons namn”. Hur i all världen tror man på ett namn?

De som läser hela sammanhanget och även känner till kapitlets två sista verser är ännu färre.
Continue reading

Posted in Eskatologi, Märket | Tagged , | 12 Comments

Väldiga jägare

(Källor: Bibeln, Uppslagsverk, Historieskrivning, Reichmann och kanske något mer.)

1 Mos. 10:6-12, 11:1-9 Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan. Söner till Kush var Seba, Havila, Sabta, Raama och Sabteka. Raamas söner var Saba och Dedan. Kush blev far till Nimrod, som var den förste som fick stor makt på jorden.

Han var en väldig jägare inför HERREN. Därför brukar man säga: “En väldig jägare inför HERREN som Nimrod.”

Hans rike hade sin början i Babel, Erek, Ackad och Kalne i Sinars land. Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-Ir, Kela och Resen mellan Nineve och Kela. Detta är “den stora staden”.

Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sade till varandra: “Kom, så slår vi tegel och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. Och de sade: “Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”

Då steg HERREN ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. HERREN sade: “Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” Så spred HERREN ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.

Så här rapporteras det hos Wikipedia om det SFB kallar “Sinars land”:

Sinjar (arabiska: سنجار, Yezidish : Şingal, gammalsyriska: ܫܝܓܪ , šiggar) är en stad vid Sinjarbergens södra fot i distriktet Sinjar i provinsen Ninawa (Nineve) i Irak, nära gränsen mot Syrien. Ofta användes namnet Sinjar om hela den avsevärt större bergsregionen.

En stor höjd på gränsen till nordöstra Syrien, känd som Tell Hamoukar, visar att det där har funnits en stadsbebyggelse så lång tid tillbaka som år 4000 f.Kr. Sinjardalen tillhörde den nordliga ubaidkulturen. På Sinjarslätten, där Tell Hamoukar ligger, finns det rester av en rad ännu äldre civilisationer (Hassuna, Halaf, Ubaid). Mer än 200 forntida platser är kända där.

Nimrod ville stifta ett imperium. Imperialistiska drömmar har sedan fortsatt att vara makthavares mål. Israels historia (Judendomens historia) däremot består av ockupation och exil!
Continue reading

Posted in Ekumenik, Emergent Church, Eskatologi, Katolicism, Synkretism, Villor | Tagged , , , , , | 19 Comments

Är du en fundamentalist?

Om du bejakar en av följande kriteria så kallas du fundamentalist!

 1. Konservativ, bokstavstrogen, bibeltolkning
 2. Bokstavlig tolkning av jungfrufödelsen
 3. Kristi ställföreträdande försoningsoffer
 4. Jesus uppstod kroppsligen från de döda.
 5. Äktheten i Jesus mirakler (alt. Kristi återkomst på den yttersta dagen.)
 6. Kreationism som en motpol till evolutionsteori

Alla länkar i listan kommer från Wikipedia.

Och då tänker man så om dej!


Du lyssnar inte.
Du varken ser eller hör.
Bibeln är en stor boja för dej.
Bara Bibeln finns i ditt huvud.
Du är en knäppgök som borde ellimineras!


Här slutar inlägget just nu, men när kommentarer kommer skall jag berätta vad jag tror angående det sataniska “talet”:

s e x – h u n d r a – s e x t i o – s e x .

Nu undrar du kanske varför jag skriver det på detta sätt. Det har inget att göra med innebörden.
Continue reading

Posted in Aktuellt | Tagged | 26 Comments

Ändetidens snara

Jag vill försöka berätta varför jag har uppehållit mej vid Muhammeds trojanska häst de senaste 3 veckorna. Lägg gärna märke till att jag skrev artikeln 4 dagar innan årsskiftet. Helt ovetande om det som utspelade sig på nyårsnatten i Tyskland.

Bloggen är inte avsedd att behandla politik och de som läser här vet att jag inte sysslar med konspirationsteorier. Definitionen av “konspiration” är mycket snäv. Konspiration (av latinets conspirare: ‘andas tillsammans’), eller sammansvärjning, syftar på ett hemligt samarbete mellan en grupp individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte.

Visst finns det sådant och säkerligen förekommer det allmänt i alla sammanhang där man strävar efter makt. Men jag är mer intresserad av latinets conspirare som betyder “andas tillsammans” eller kanske hellre “av samma ande”. Kalla det tidsandan om du vill. Den smittar majoriteten är är således en internationell farsot som drabbar alla som låter sig luras av allt vad “mode” heter.

I Lukas 21, verserna 33 till 36 varnar Jesus för följderna av att släpas med i tidsandans tänkande:

Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.

En snara funkar inte om man i förväg kan se att det är en snara. Men om den kamoufleras som något attraktivt, något man tror sig väldigt gärna vilja ha, då funkar den.
Continue reading

Posted in Ateism, Darwinism, Gudlöshet, Humanism, Kulter | Tagged , , , , | 1 Comment

Guds Rike?

Vad menade Jesus med “Guds Rike”? Vad menade apostlarna med “Guds Rike”?


Det finns 77 verser i NT som talar om Guds Rike. Jag återger dessa som PS nedan.

Med så många verser är det inget vi kan, eller får ignorera.

Jag tänker inte tolka dessa texter. Men jag vill ge en länk till en predikan av Gregory Boyd.

Detta betyder inte att jag säger att du skall tro på Gregory, utan att jag ber dej att seriöst pröva det han säger mot Guds ord.
 

Lyssna och se: One Church #1: From Baptist to Anabaptist (Greg Boyd)

Jag skriver inte under på allt Greg säger, men i denna predikan finner jag inte mycket att tvivla på.
Continue reading

Posted in Apell, Debattartikel, Exeges, Kristologi | Tagged , , , | Leave a comment

Naturlig eller övernaturlig?

Redan en längre tid ville jag skriva något om “ockultism” men kunde inte hitta en bra form för det jag vill meddela.

Personerna på bilden är Quimby, Kenyon, Hagin, Copeland och Ekman.
Dessa är huvudansvariga för ockult “protestantism” och har många medhjälpare.

För att kunna skriva om detta måste jag först skriva något om ords betydelse. Jag börjar med orden: naturlig, övernaturlig, skapare och skapelse. Om inget annat sägs är citaten från 1917 års översättning. Anledningen är att denna äldre översättning innehåller en större ordrikedom än nyare översättningar. Moderna språk tenderar att förlora synonymer som anger viktiga nyanser av ords betydelse.

Att den som skapar står över det skapade torde vara självklart. Man kan även uttrycka det att skaparen tillhör en annan kategori än skapelsen. På liknande sätt som en målare inte är sin målning eller en författare inte är sin bok eller Henry Ford inte är en bil.

Det är inte svårt att förstå att allt som tillhör den materiella världen, universum, är skapat. Allt från elementärpartiklar, via molekyler, mineraler, microorganismer, växter till djur och människor. Läs nu följande text ur Kol. 1:11-17

Och genom hans härliga makt skolen I på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt; och I skolen med glädje tacka Fadern, som har gjort eder skickliga till delaktighet i den arvslott som de heliga hava i ljuset. Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike.

I honom hava vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder, i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat.

Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.

Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom.

Den sista meningen liknar Apg. 17:28 Ty i honom är det som vi leva och röra oss och äro till,

Men lägg nu märke till att Guds Son är född före allt skapat, vad nu precis det betyder. Vitsen här är att han inte är skapad, men att han faktiskt är den som skapade. “Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.

De nyjudaistiska rörelser som propagerar för att Jesus inte är Gud brukar säga att det står att det har skapats “genom” alltså inte “av” honom. Detta är inte ett hållbart argument. På tyska heter det “es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen”. För att ta ett exempel. På svenska säger man “Skulpturen gjordes av honom.” och på tyska blir det “Die Skulptur wurde durch ihn gemacht.”

Så en sista kommentar om texten ovan. Vi får veta vad som hör till skapelsen! Detta är av stor vikt för resten av resonemanget. Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.

Notera således att endast Gud är Skaparen. Allt annat, inklusive andemakter och änglar, är skapat!

För att verifiera mina tolkningar tar vi även texten ur Hebr. 1:1-8

Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen.

Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han – sedan han hade utfört en rening från synderna – satt sig på Majestätets högra sida i höjden. Och han har blivit så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. Ty till vilken av änglarna har han någonsin sagt: “Du är min Son, jag har i dag fött dig”? eller: “Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son“?

Likaså säger han, med tanke på den tid då han åter skall låta den förstfödde inträda i världen: “Och alla Guds änglar skola tillbedja honom.” Och medan han om änglarna säger: “Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor”, säger han om Sonen: “Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira.

Gud Fadern kallar Sonen “Gud”! Vidare ser vi tydligt att Gud Sonen är agent i skapelsen. Jag avser inte att starta någon debatt om trefaldighet, eller treenighet, men Jesus sade ofta själv att han och Fadern är ett. Jag tillfogar även ett viktigt citat från Johannes evangelium här under.

Huvudsaken är att det finns en Skapare och att skapelsen inte är skapare utan väsenskild från Skaparen. Den ende som står över skapelsen, alltså naturen, är Skaparen.

Om vi använder termen “övernaturlig” om något skapat så riskerar vi att hamna i avguderi!

Jag citerar så till sist i denna inledande bevisföring från Joh. 1:1-5,14

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed.

Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.

Notera att jag inte tänker gå in på hur Skaparen kunde stiga in i skapelsen, och precis vad detta innebär. Detta är en unik handling och det är viktigt att förstå att ingen i skapelsen, i sig själv, har möjlighet, eller makt, att stiga ur skapelsen och bli övernaturlig.

Man kan dela in människor i 3 kategorier:

 1. Tror att det finns något övernaturligt och vill användas av det övernaturliga.
 2. Tror att det finns något övernaturligt och vill använda det övernaturliga.
 3. Tror inte att det finns något övernaturligt.

Sund kristen tro faller under nummer 1 om man bekänner att endast Fadern, Sonen och Den Helige Ande är övernaturliga och resten hör till skapelsen.

Men lägg märke till att även t.ex. spiritister faller under nummer 1. Skillnaden är att dessa lägger gränsen för det övernaturliga inom skapelsen.

Humanister, ateister, evolutionister och buddhister faller under nummer 3.

Osund “kristen” tro faller under nummer 2. Ett bra exempel är den så kallade trosför- kunnelsen där läran säger att “tron är en kraft, eller substans med vilken man kan skapa genom sina ord”. Alltså i likhet med hur Gud skapade universum. Därför kallas rörelsen även “Word Faith Movement”.

Detta är inte bara hädiskt utan även en direkt efterföljelse av djävulens lögna att “vi skall bli gudar”.

Tänk dej skapelsen som en continuerlig följd av allt från elementärpartiklar, mineraler, molekyler, microorganismer, växter, djur, människor och till sist änglar och andemakter.

Trosförkunnelsen lägger således gränsen för det övernaturliga hos människan. Människor (speciellt begåvade), änglar och andemakter anses övernaturliga. Detta kallas ockultism!

Det är mycket missledande att kalla dessa avfälliga läror för “trosförkunnelse” och “karismatik”. Det som praktiseras har ingenting att göra med det som kallas “tro” i Bibeln och inte heller med “nådegåvorna” eller som “χάρισμα” även kan översättas “tacksamhetsgåvorna”.

I sammanhanget vill jag även nämna den så kallade dualismen. Det är en lära där man påstår att Gud och djävulen är invecklade i en kosmiskt strid och att de är ungefär lika starka. Vanligtvis tror man då att Gud inte klarar sig utan vår hjälp. Resultatet blir att man “härjar med demoner” och sysslar med “andlig krigsföring”.

Lägg då märke till att:

 • Jesus sade sig ha fått all makt i Himmelen och på jorden. (Matt. 28:18)
 • Andens vapenrustning innehåller endast ett vapen till anfall, nämligen svärdet Guds ord. Resten är försvarsutrustning. (Ef. 6:11-18)
 • Inte ens Mikael “härjade med demoner” Judas 1:8-9 Dock göra nu också dessa människor på samma sätt, förblindade av sina drömmar: köttet besmitta de, men andevärldens herrar förakta de, och dess härlige smäda de. Icke så Mikael, överängeln; när denne tvistade med djävulen angående Moses’ kropp, dristade han sig icke att över honom uttala någon smädande dom, utan sade allenast: “Herren näpse dig.”
 • Även Petrus talar strängt om detta, 2 Petr. 2:10-11 Och detta gör han först och främst med dem som i oren begärelse stå efter köttslig lust och förakta andevärldens herrar. I sitt trots och sin självgodhet bäva dessa människor icke för att smäda andevärldens härlige, under det att änglar som stå ännu högre i starkhet och makt icke om dem uttala någon smädande dom inför Herren.

Om du tycker att 1917 är svårbegriplig och använder arkaiska ord, jämför då gärna med en översättning du tycker om.

Vidskepelse är en form av ockultism. Följande synonymer brukar nämnas: ockult, mystisk, övernaturlig, hemlig, fördold, förborgad, esoterisk.

Innan jag går vidare med praktiska exempel på ockultism vill jag ge några exempel på hur hemlig, fördold och förborgad förekommer i Bibeln.

Fadern håller tidpunkten för Jesu återkomst hemlig, eller förborgad. Matt 24:35-36 Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås. Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke ens änglarna i himmelen, ingen utom Fadern allena.

Det finns psalmer som profeterar om Jesus och talar om “förborgade ting”. Jag skall citera Psalm 78:2 ur två översättningar. (I psalm 49:3-4 finns en parallell):
1917: Jag vill öppna min mun till lärorikt tal, uppenbara förborgade ting ifrån fordom.
KJV: I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old:

Sedan vill jag ge ett exempel på ond och illasinnad “ockultism” ur Dan. 8:23:
KJV: And in the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king of fierce countenance, and understanding dark sentences, shall stand up.
1917: Och vid slutet av deras välde, när överträdarna hava fyllt sitt mått, skall en fräck och arglistig konung uppstå;
SFB: Vid slutet av deras välde, när överträdarna har fyllt sitt mått, skall en fräck och illasinnad kung uppstå.

Läs själv gärna Dan. 2:27-30 hur Daniel fick Guds hemlighet uppenbarad av Gud själv, och hur han förklarar att: “Den hemlighet som konungen begär att få veta kunna inga vise, besvärjare, spåmän eller stjärntydare meddela konungen.

I Daniel 4 finns en liknande händelse där de ockulta inte kan ge uttydning. Det talas om “spåmännen, besvärjarna, kaldéerna och stjärntydarna”.

Kanske är det på sin plats att inflika något om de så kallade blodmånarna här. Vår tids spåmän, besvärjare, kaldéer och stjärntydare menar sig ju kunna tyda detta “tecken”. Eller är de kanske “gudsmän” på samma nivå som Daniel?

Nu tänker jag gå vidare med praktiska, vardagliga exempel. Jag börjar med en påhittad historia.

Det är morgon, du är sen och det regnar och du måste skynda dej till jobbet. Du har försovit dej, dricker snabbt ditt kaffe, har inte tid att be. I hallen kammar du dej snabbt. Regnet öser ner så du fäller upp ditt paraply innan du öppnar ytterdörren. Eftersom du har bråttom råkar du stöta till spegeln, som faller ner på golvet och går sönder. Ingen tid för det nu. Du går till bilen och upptäcker att dina nycklar inte finns i fickan. Tillbaka i huset finner du dem på bordet. När du åker ut på gatan springer en svart katt över vägen. Du hade glömt att tanka i tid och kommer bara halvvägs till jobbet. Om du ändå inte hade smygtittat på dagens horoskop. Månen, solen och planeterna var inte gynnsamma för din stjärnbild.

Historien är ju överdriven, men vem känner inte till principen. Gissa om du kommer att förlora din frid!

Allt beror på vår medfödda begärelse att vilja ha kontrollen över det som sker i våra liv. Det har vi ju aldrig. Vi kan inte ens skydda oss från förkylningar. Men begäret efter denna makt finns hos oss alla.

Det yttrar sig i att blidka och/eller härska och härja med makter inom skapelsen. Resultatet brukar även bli att vi tror att vi kan manipulera Gud, Skaparen.

Kaffesump, kycklingben, tarotkort, tärningar, södergökar och vad som helst kan få makt över dej om du tror dej kunna använda sådant för att själv vara i stånd att avvärja olycka eller vinna framgångar.

Jag skall ta ett praktiskt exempel med tärningar. Läs inte detta för fort, utan begrunda frågorna.

Tänk dej att du har tre identiska tärningar. Du kastar dessa en för en och det råkar bli 6, 6 och 6.

 • Kommer detta resultat att lämna dej oberörd? – Troligen inte!
 • Var det den naturliga variationen som ledde till resultatet, eller tror du det fanns makter med i spelet?
 • Chansen att få 3 sexor i rad kan man beräkna, den är 1 på 216 gånger. Tänk dej nu att det i stället hade blivit 2, 5 och 1. Hur stor tror du chansen är för det?
 • Tänk dej nu i stället att du har en burk med 216 lotter. Varje lott är märkt med en av de kombinationer man kan få med tre tärningskast. Du vet då säkert att du kommer att få 666 en gång om du plockar alla lotterna en efter en. Kommer detta att ändra din reaktion när du plockar just den lotten?

Kanske såg du att jag skrev “den naturliga variationen” och inte använde ordet “slumpen”. Det var avsiktligt.

Man sysslar med ockultism när man tillskriver betydelser till naturliga processer och naturlig variation.

Det finns undantag!

I sällskapsspel finns det regler för hur tärningarnas naturliga variationer skall tolkas och användas. Detta är inte ockultism. Men om du tror dig kunna utöva inflytande på den naturliga variationen genom koncentration eller metoder så sysslar du med ockultism.

Jag hoppas med denna artikel uppnå att var och en som läser den förstår hur nära vidskepelse och ockultism står oss alla. Människan är obotligt religiös. Oberoende om man tror på evolutionsläran, humanismen, ateismen, buddismen eller något som klassas som “kristendom”.

Det ligger i vår fallna natur att själva vilja bestämma och vara den som behärskar de egna förutsättningarna i livet.

Nu skulle man ju önska att de som kallar sig “kristna” vore bevarade från vidskepelse och ockultism, men faktum är att det finns väldigt mycket sådant i “kristna” sekter och samfund. Detta är synkretism.

Tänk på amuletter, metoder, ceremonier, ikoner, klädedräkter, hierarkier, tilläggsbud i from av syndakataloger och rättfärdighetskataloger, gärningsläror och umgängesformer.

Man sysslar med ockultism när man tillskriver betydelser till naturliga processer och naturlig variation, och när man försöker manipulera människor, andemakter och Gud, Skaparen.

Gud har all makt och Gud är allvetande. Det handlar alltid om att själv vilja äga makt och kunskap.

Det är oväsentligt om det handlar om metoder som Kabbalah, naturliga matematiskt exakt förutsebara händelser som blodmånetetrader, egensinniga “profetior” som uttalas i Herrens namn, sow a seed för att bli framgångsrik, förutspå tidpunkten för Jesu återkomst. Listan kan göras lång!

Allt som inte ordagrannt kan stödjas med den uppenbarelse vi har fått i Guds ord måste vi ta avstånd från.

Allt sådant drar gränsen mellan naturligt och övernaturligt inom skapelsen, således på fel nivå.

/Kjell

Posted in Villor | Tagged | 15 Comments

Den trojanska flyktingströmmen

Den trojanska hästen är en del av legenden om det trojanska kriget.

Enligt legenden hade belägringen av Troja varat i tio år, när grekerna kom på en krigslist – en gigantisk, ihålig trähäst.

Den byggdes av Eneus och fylldes med grekiska krigare under ledning av Odysseus. Resten av flottan låtsades segla bort, men gömde sig bakom ön Tenedos.

En grekisk spion, Sinon, låtsades vara en kvarlämnad slav och talade om för trojanerna att hästen byggts som ett offer åt Athena.
 

Den lämnades kvar i hopp om att trojanerna skulle ådra sig hennes vrede genom att bränna den. Trojanerna släpade då in hästen i staden till Athenas tempel, trots Kassandras och Laokoons varningar.

För att fira grekernas avtåg ställde trojanerna till en stor fest, och medan de sov ruset av sig smög krigarna ut ur hästen och öppnade stadsportarna åt den grekiska hären, som hade återvänt under tiden. Staden blev plundrad och bränd, och de flesta män dödades och kvinnorna togs som slavar.
Continue reading

Posted in Aktuellt, Debattartikel, Islam, Mission, Opinion | Tagged , , , , | 39 Comments

Hur tänker de?

2 Tim. 4:3-4 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Aristoteles formulerade en definition av “sanning”. Den låter så här:

 • Den som säger om det som är att det inte är, eller det som inte är att det är, han talar inte sanning.
 • Den som säger om det som är att det är, och om det som inte är att det inte är, han talar sanning.

Socrates’, Plato’s and Aristotle’s ideas about truth are seen by some as consistent with correspondence theory. In his Metaphysics, Aristotle stated: “To say of what is that it is not, or of what is not that it is, is false, while to say of what is that it is, and of what is not that it is not, is true”.

En artikel i Dagen som publicerades i julhelgen handlade om egyptiska myter om den tid Jesus, Maria och Josef levde i landsflykt på grund av Herodes.
Continue reading

Posted in Sanning | Tagged | 1 Comment

Vid Sykars brunn

Johannes evangelium är extra intressant eftersom det inte är “synoptiskt”, alltså inte är skrivet som en historisk kronologisk rapport. Johannes själv berättar följande:

Joh. 20:30-31 Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.

Joh. 21:25 Jesus gjorde också mycket annat. Om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen kunde rymma de böcker som då skulle skrivas.

Johannes önskan var att först och främst göra kännt att Jesus är Messias och Gud, och att låta oss lära känna denne Jesus så personligt som möjligt.

I det ljuset vill jag titta närmare på berättelsen om det som utspelade sig en gång när Jesus tog genvägen genom Samarien, när han var på väg från Judeen till Gallileen. Jag tänker inte citera, så du får själv läsa Johannes 4:1-43. Direkta citat nedan är blå.

Samarien hör till det område som i dag kallas Västbanken och som det bråkas ordentligt om. Det bråkades nog inte på Jesu tid, men folket som bodde där räknades inte som judar, och det fanns motsättningar.

Jag är inte tillräckligt bra på alla gamla kartor men Sykar torde ha legat nära det som i dag kallas Nablus, kanske var det till och med samma stad.
 
 
Sykar låg nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef och där fanns Jakobs brunn.
Continue reading

Posted in Exeges | Tagged | 2 Comments

Det eviga livet

Det skrivs mycket om Ulf Ekman och Livets Ord i dessa dagar. Det tänker även jag göra här, och på grund av den mannen och hans “livsverk” vill jag citera följande text ur Paulus första brev till Timoteus. Men jag använder det bara som avskräckande exempel. Huvudsaken med denna artikel är att visa på frälsningens evangelium.

1 Tim. 6:3-10


Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant väcker avund, kiv, smädelser och misstankar och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen, och som menar att gudsfruktan är en god affär.

Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det.

Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.


Det har länge förvånat mej att nästan allt som skrivs om Ulf Ekman och Livets Ord handlar om alla ruttna och felaktiga frukter som de ansvariga har producerat.

Det finns en nostalgisk längtan till 80-talet när alla var entusiaster och få ännu förstod vilken villolära Ulf förde med sig till Sverige. En villolära som inte bara i Sverige, men världen runt har lett till det största avfallet i “kristenhetens” historia.

Berätta för mej vad i texten ovan som saknas för att passa som beskrivning på Ulf Ekman!
Continue reading

Posted in Evangelium, Katolicism, Lydnad, Nåd, Prosperity, Trosrörelsen, Villor | Tagged , , , , , , | 26 Comments