Category Archives: Israel

Israel i stormens öga

Stig bidrar med denna gästartikel som svar på min vädjan att belysa olika inställningar till Israel. Kjell, tack för uppdraget att belysa något som inte finns, nämligen nyanser:-). Jag är inte någon detaljmänniska som jag nog sagt vid något tillfälle … Continue reading

Posted in Gästblogg, Israel | Tagged , | 9 Comments

Pröva allt!

Alla som läser här vet att jag tror att bekännelsedop till Kristus, genom nedsänkning, är bäst i överenstämmelse med det dop som beskrivs i Bibeln. Jag har därför aldrig känt något behov att försvara den tolkningen. Inte heller har jag … Continue reading

Posted in Diken, Dop, Eiseges, Emergent Church, Hädelser, Israel, Katolicism, Liberalteologi, Villor | Tagged , , , , , , , , | 160 Comments

Census eller skatt – del 3

En stor fördel med att skriva ner sina tankar är att man efter några år kan läsa hur man tänkte och se hur mycket som stämmer med hur man tänker i dagsläget. Om man gör det offentligt har man den … Continue reading

Posted in Debattartikel, Ekumenik, Eskatologi, Gärningslära, Islam, Israel, Katolicism, Kulter, Nyandlighet, Ockult, Politik, Synkretism, Villor | Tagged , , , , , , , , , , , , | 36 Comments

(Natur?)katastrofer

Den första stora naturkatastrofen i biblisk historia är det vi kallar “Syndafloden”. Enligt samma bibliska historia ägde denna världsvida katastrof rum ungefär 1660 år efter skapelsen. Bilden föreställer inte en harmonisk insjö utan världens största så kallade supervulkan. Gud lovade … Continue reading

Posted in Aktuellt, Debattartikel, Diken, Dualism, Eskatologi, Gnosticism, Historia, Humanism, Israel, Ockult, Profetior, Villor | Tagged , , , , , , , , , , , | 68 Comments

Palestinas historia

Palestinas historia, fakta värda att veta nu när Abbas har undertecknat den så kallade Romstadgan. Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen är grunddokumentet för bildandet av Internationella brottmålsdomstolen i Rom den 17 juli 1998. Om Palestina beviljas tillträde till den Internationella brottmålsdomstolen … Continue reading

Posted in Aktuellt, Debattartikel, Historia, Islam, Israel, Politik | Tagged , , , , , | 20 Comments

Ett justitiemord – till!

Stig Melin har fått en egen flik undet Gästbidrag. Artikeln har flyttats. Klicka här för att läsa den. /Kjell

Posted in Gästblogg, Islam, Israel | Tagged , , | 1 Comment

Vedermöda(n)

Jag vill skriva en kort bloggpost över vedermöda och vedermödan. Det är inte samma sak, på samma sätt som gåvor av bara nåd inte därför är “nådegåvor” i den betydelse som Paulus talar om i breven till Korint. Vedermöda har … Continue reading

Posted in Aktuellt, Ateism, Darwinism, Debattartikel, Ekumenik, Emergent Church, Eskatologi, Evolutionslära, Gnosticism, Gudlöshet, Hädelser, Humanism, Islam, Israel, Liberalteologi, Lögn, Ockult, Politik, Synkretism | 157 Comments

Herrens dag på Oljeberget

Jag tänker citera 2 verser ur Sakarja, kapitel 14. Du får läsa resten i din egen Bibel. Jag citerar bara verserna 3 och 4: Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på … Continue reading

Posted in Eskatologi, Israel, Kristologi, Trefaldighet | Tagged , , , | 7 Comments

Navelstirrande

Kommer Sverige att spela en huvudroll i ändens tid? Ja många eskatologifixerade som skriver kristna bloggar och kommenterar på dessa tycks tro det. I Dagen reflekteras en artikel från Dagens Nyheter där frågan ställs varför nyhetsmedia, organisationer som hyllar solidaritet, … Continue reading

Posted in Aktuellt, Eskatologi, Islam, Israel, Katolicism, Lidande, Mission, Politik, Väktare | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Hebrew Roots – a balanced point of view

Från Barbara och Liz Birch i England fick jag följande bidrag i debatten om de så kallade Hebreiska Rötterna. Jag tycker att deras analys är balanserad. Och efterlyser mera av detta i den hätska debatt som just nu härjar på … Continue reading

Posted in Gästblogg, Israel, Judaism, Väktare, Villor, Vittnesbörd | Tagged , , , , , | 112 Comments