About

Denna blogg heter “Vad är sanning?”.

Avsikten är att den skall behandla ämnen som har med vägval att göra.

Namnet har jag valt för att jag vill låta historiens största vägkorsning stå central.

När jag började bygga var jag allt annat än säker om jag ville göra detta. Det var ett slags experiment. Därav att jag valde namnet “Unajuaje” vilket betyder ungefär “vad vet man” (bokstavligt “vad vet du”).

På grund av större deltagande än jag väntat mej har jag flytta bloggen till en privat domän.

Domänens namn innehåller ordet “niwega” som betyder “tack” (ordagrannt ‘det är gott’) på min hustrus språk, Kikuyu.

Nu skall jag förklara lite mer om bloggens namn. – “Vad är sanning?”

Historiens allra största vägkorsning handlar om Jesu korsfästelse och det som utspelades i samband med detta.

Jesus som sade att han själv är Vägen, Sanningen och Livet stod ansikte mot ansikte med Pilatus och denne ställde en retorisk fråga: “Vad är sanning?”

Man baxnar inför det oerhörda andliga högtryck som rådde. Pilatus och Överste Prästen gjorde profetiska uttalanden och Pilatus hustru hade drömmar, för att bara nämna tre saker.

Fiendens mål var att omintetgöra Vägen, dölja Sanningen och döda Livet

Och från historiens begynnelse har det handlat om vägval med sanningen och döden som insats.

Speciellt i vår tid finns det ett aldrig sinande utbud av vägar att nå hägrande mål som lovar att tillfredställa våra önskningar. I varje vägval ligger sanningen i vågskålen och valet görs med livet som insats.

Som det heter på Engelska: “When you choose your actions, you choose the consequenses.”

Valet är alltid vårt eget. Vi kan aldrig ge skulden till föräldrar eller lärare.

Det finns bara en som räcker ut sin sårmärkta hand och manar: “Ge skulden till mej.”

Jesus Kristus är den ende om vilken man kan fråga både “vem är han?” och “vad är han?”.

Därför satsar nu själafienden allt på att ge falska svar på dessa frågor.

Vägvalet är vårt! Vad är Sanning?

Hälsningar


Kjell

PS. Vill du skriva och kommentera personligt och helt anonymt? Då kan du klicka här

Men naturligtvis är du välkommen att använda kommentar-funktionen. Om din kommentar är avsedd att vara personlig kan du ange det så släpper jag inte in den i kommentarfälten. Om du vill ha svar måste du ange en giltig mailaddress.

DS.

One Response to About

  1. Kjell says:

    Jag har öppnat en “sökarflik”.

    Klicka här: Sökarflik

    /Kjell