Föränderliga självklarheter

Jag förstår att många kan få intrycket att jag attackerar, bland andra, Berndt Isaksson och Mikael Karlendal. Detta är dock inte min avsikt.

Det jag vill försöka visa på är hur man kan nästla in sig i sin egen snara av föränderliga självklarheter.

Mikael Karlendal, numera en försvarare av RKK’s läroämbete, har skrivit en artikel om Trons försvar.

Han inleder bland annat med en väldigt viktig text ur Bibeln: 1 Petr. 3:15-16

Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal. 

Låt mej börja med att noggrannt belysa vad denna text meddelar. Jag delar upp det i tre punkter.

1. “Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan.” betyder att man erkänner att Herren Kristus, alltså den som har all makt, Yeshua Ha-Maschiach, inte har någon opposition som kan jämföras med Honom. Uttryckt med andra ord står det: “Det finns ingen annan väg till Fadern och därmed frälsningen, annan än genom Honom”, “Han är Vägen, Sanningen och Livet!”.

2. “Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har.” Såg du det fetstilade? Du som har dåligt samvete för att du inte gör som Jehovas Vittnen? Men, det är min och din uppgift, vårt uppdrag, att på ett sakligt sätt svara var och en som ber oss om en förklaring. Sakligt betyder ärligt efter den förmåga man har.

Vi uppmanas inte att vara huvudpersoner i akademiska disputationer. Kolla noggrannt punkt nummer 3! I Bibeln som är översatt från ett annat språk, kommer ofta “facit” som sista argument.

3. “Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal.”

Vem är då skickad till detta?

  • Jo, det är den som ödmjukt lever som han lär?
  • Det är vanligtvis inte den som har en fantastisk fasad?

Helt tydligt är sådana ord riktade till mej och dej på golvnivå!
Continue reading

Posted in Ekumenik, Evangelium, Katolicism, Villor | Tagged , , , | 13 Comments

Förförelser måste ju komma

Detta blir långt, så läs det bara om du har tid och intresse.
Det handlar om ändetidens laglöshet och Antikrists hantlangare.


Det är oroliga tider i Kenya. Jag väljer att beskriva situationen med en länk till en artikel i Dagen. Jag citerar från Bibeln blir slagträ när Kenya väljer president
BBC rapporterar om att Odinga ser sig som en efterföljare till Josua, som ledde israeliterna in i det heliga landet. Odinga har koncentrerat hela sitt politiska program till en fras: ”Vi är på väg till Kanaan”, landet som dryper av mjölk och honung. Han har också publicerat bilder på sig själv där han ber vid Klagomuren i Jerusalem.

– Vår resa mot Kanaan går inte att stoppa, säger han i valrörelsen.

Uhuru Kenyatta vill inte vara sämre. Enligt BBC:s artikel har han besökt ett otal kyrkor, där han böjt knä för att pastorer och ledare ska kunna smörja och välsigna honom. Hans anhängare försöker också finna tecken på att Kenyatta är utvald av Gud. Presidenten ska vid ett tillfälle besökt ett område drabbat av torka, och uppmanats att be för regn. När regnet sedan kom tolkades det som att presidenten är en profet.

Artikeln i Dagen är i stort sett en översättning av följande artikel. Continue reading

Posted in Gudlöshet, Hädelser, Kulter, Lögn, Ockult, Prosperity, Trosrörelsen, Villor | Tagged , , , , , , , | 13 Comments

Starkt sluttande plan

Det finns en vers i Uppenbarelseboken som fastnade i mitt minne för många decennia sedan. Versen (Upp. 9:6) I de dagarna ska människorna söka döden men inte finna den, de ska längta efter att dö men döden ska fly ifrån dem.

Precis vad detta betyder vet jag inte och tänker jag inte försöka utreda. Textsamman- hanget hör sannerligen inte till de lätt tydda i Bibeln.

Det jag tänker skriva om är “människor som söker döden”.


Kartans ursprung: Wikimedia Common Bilden redigerad genom overlay av två kraftlösa händer. Självmordsfrekvens i världen. Gult betyder lite och mörkrött betyder mycket.

Continue reading

Posted in Ateism, Debattartikel, Diken, Dop, Ekumenik, Emergent Church, Evigheten, Humanism, Katolicism, Liberalteologi, Synkretism, Villor | Tagged , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Guds avbild

Jag tänker skriva om läran att vi människor är Guds avbild. Men först vill jag ta upp det som kallas “postmodernism”. Det finns nästan lika många uppfattningar om betydelsen av “postmodernism” som det finns människor. Jag saxar från Wikipedia och flikar in egen text. Wikipediaklippen ger jag denna färg.

Postmodernismen vänder sig ifrån tanken att det finns fasta värden, absoluta sanningar och jagets existens och ställer sig därmed kritisk inför tanken på objektivitet. Oavsett vad saken gäller finns det således aldrig en sanning utan bara olika sätt att beskriva saken. Ingen har mer rätt än någon annan. Detta skulle kunna tolkas som tolerans eller objektivitet, men faktum är att tolerans betyder att man accepterar avvikelser från det man anser vara sanning och objektivitet innebär att man inte beslutar innan man har hittat sanningen.

Det finns en hel del likheter med hinduismen. Bland annat tvivlet på det egna jagets existens. Hinduismens mål är ju “nirvana” där allt flyter och smälter ihop och jaget slutar existera. Guds ord säger att vi är vävda av Gud.

Klicka på bliden för att se en video som visar hur Gud väver en människa

Enligt den franska filosofen och litteraturvetaren Jean-François Lyotard är postmodernitetens viktigaste kännemärke “en skepsis mot metaberättelser”, det vill säga, att människan i det postmoderna samhället har förkastat storslagna, universella förklaringsmodeller och paradigm som religion, (etablerad) filosofi, kapitalism och kön, som tidigare har använts för att förklara kultur och beteendemönster, för att istället organisera sitt liv kring flera mer lokalt förankrade subkulturella ideologier, myter och legender.

Jämför med Paulus beskrivning av “postmodernismen” 1900 år innan den uppfanns! Rom 1:18-25

Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. 

Continue reading

Posted in Ateism, Evangelium, Evigheten | Tagged , , | 6 Comments

Far, får får får?

Matteus kapitel 25 består av två liknelser och ett profetisk scenarium. Alla tre delarna handlar om det som kommer att ske när Herren återkommer och upprättar fridsriket här på jorden. Jag tänker skriva om den tredje delen. Den som handlar om får och getter.

Oförståndiga predikanter har gett många magknip och mardrömmar i barn och ungdomsåren genom att hålla svavelpredikningar om jungfrurna och talenterna.

(Bilden visar en “geep” goat och sheep som det heter på engelska. En korsning mellan get och får. Till höger en söt liten blandning av zebra och åsna.)

Vad betyder “folk” i Matteus 25?

Ordet “ἔθνος” (ethnos), som används i Matt. 25, kan faktiskt i bland syfta på individer men vanligtvis syftar det på grupper av olika slag och specifikt på etniska grupper, alltså nationer. I NT används det väldigt ofta i texter där det talas om “mitt folk”, alltså judarna och som motsats i pluralis “folken” som brukar översättas “hedningarna”, alltså alla som inte är judar.
Continue reading

Posted in Aktuellt, Eskatologi | Tagged , | Leave a comment

Eoner av mållöshet!

Mållöshet i kombination med ändlöshet tror jag hör till själafiendens största frestelser för vår tids “kristenhet”. Denna artikel handlar om Himmelen och helvetet.


Jag ogillar ordet “kristenheten”, men tvingas ändå använda det för att kommunicera det jag vill meddela.

Frälsande tro handlar bara om förtroende för (till) Kristus och trohet till Kristus.

“Kristenhetens” båda diken består å ena sidan av traditioner, ikoner, formler och liturgi med Messias Herren i bakgrunden, och i det motsatta diket det humanistiska flummet byggt på lagiskhet, gärningsläror och människodyrkan.

När pingströrelsens invaderades och ersattes av trosförkunnelsen hände något mycket betydelsefullt. Himmelen som mål bleknade medan helvetet som hot bara blev värre.

Efter en tid upptäckte fler och fler att det inte fanns några löften om att blir rik, vacker och frisk, här och nu. Trosförkunnelsen lade målet inom vår livstid, här på jorden.

De som inte lyckades bli rika på de lurade och skinnade fåren letade efter nya vägar att hitta på ministries. Jag skall inte nämna någon av dessa, men jag skall nämna en av deras villoläror.

De bytte ut det himmelska målet mot en framtid på den restaurerade jorden. Både uppståndna döda och levande kristustrogna kommer enligt dem att nå målet här på jorden när Herren återvänder.

De förkastade evigheten och anammade en oändlig tid som substitut. Märk väl att målet fortfarande blev materiellt och att det är beroende av tidsbegreppet.

Nästa steg blev liberalismen (subjektivismen) eller om du vill, laglösheten. För med oändliga tider kommer naturligtvis allt att utvecklas till något gott. Evolutionstron garanterar det.

Den eviga skilsmässan från Gud blev en tidsbegränsad uppfortringsanstalt.

Allt blir bra till slut! Gud kommer att bli allt i alla! Gud är allsmäktig och hans kärlek kommer att göra allting nytt!

Och där står vi då i lorten och stampar medan vi i samvetet anar att något av Evangeliums sanningar har fallit bort och flum-evangelister lockar oss att söka “gud” i vårt inre. Mystik utan mål och utan tidsgränser.

Inget annat blir kvar än en humanism med liturgi och ett modlöst “hopp” om att “guds” kosmiska balansvåg har tillräckligt många russin i den goda skålen så att vi slipper helvetets uppfostringsanstalt och bara behöver genomlida skärseldens pina.

Nej vänner!

Vårt mål är en evighet (tidlös och oändlig) i samvaro med universums skapare.

Men vi har fått den fruktansvärda friheten att tacka nej!

Detta kallas “den dubbla utgången” och valet är vårt. Vi behöver varken spekulera om Himmelen eller om helvetet. Bibelns bildspråk är tydligt. Vi bör avstå från att lägga till det vi inte vet och att dra ifrån det vi ogillar.

Man må försöka stjäla min längtan hem till mitt rätta hem. Det kommer inte att yckas!

Jag sjunger med Stuart Hamblen:

På vägen hem, mitt hjärta må du sjunga. På Guds väg ditt jubel här uppstäm, intill den dag mitt öga skådar staden, och Herren själv mig kallar hem.

Du kan lyssna på sången här: Bill & Gloria Gaither – Until Then (Live)

Du kan läsa om Stuart Hamblen här: Stuart Hamblen

Jag sjunger gärna med Lydia Lithell:

Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Det må kosta vad det vill, men jag vill hem till Himmelen! Det är längtan hem som driver mig, jag vill ej stanna här. Ty en främling här på jorden jag ju är.

Låt dej inte luras av moderna strömningar.

Låt dej inte luras av traditioner och liturgi.

Joh. 14:1-3

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många boningar. Om det inte vore så, skulle jag ha sagt er, att jag går bort för att bereda er rum. Och om jag än går bort för att bereda er rum, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vart jag går, vet ni, och vägen vet ni.

Raka svar nu!

Är Faderns hus Himmelen, eller är det det jordiska Jerusalem?

Sysslar Jesus med att bygga lägenheter i det jordiska Jerusalem?

Vårt mål är Himmelen och de som förnekar det följer en villolära.

Låt inte lura dej!

/Kjell

PS. Hur sedan Gud kommer att skapa ett nytt universum är ett annat kapitel.

Posted in Helvetet, Himmelen | Tagged , | 8 Comments

Sluta tjafsa om helvetet!

När helvetet blir viktigare än Himmelen är det något som är fel!

När straff får högre prioritet än lydnad har vi fått felaktiga prioriteter.

Det finns i princip tre olika mänskliga tolkningar. Kom ihåg att Gud har mer strängar på sin lyra än vi har.

  1. Elden och straffet är båda eviga i betydelsen att de pågår oändligen.
  2. Elden är evig men straffet begränsat i proportion till överträdelserna. Efter straffet dödar Gud även själen.
  3. Elden är evig men straffet begränsat i proportion till överträdelserna. Efter straffet blir man frälst.

Continue reading

Posted in Aktuellt, Villor | Tagged , | 36 Comments

Hur skall ni kunna tro

Det får bli utan bild och utan egna ord annat än att vi ofta ser hur ledare av olika samfund frotterar sig själva och andra.

Jag överlåter ordet åt Herren
Continue reading

Posted in Ekumenik, Emergent Church | Tagged , | Leave a comment

JUST NU – Breaking News

Kanske har vi redan glömt bort att det fanns en tid när “Breaking News” var sällsynt.

Den som i dag tittar på nyheterna, läser en tidning eller surfar en nyhetssajt kommer att behöva välja vilka “Breaking News” han vill kolla närmare på.

Förr hade man en dagstidning och en radio. Sedan kom TV med en “sändare”. Nu har tidningarna flyttat till internet och utbudet är i det närmaste obegränsat. Radio lyssnar ingen på och TV har hundratals “kanaler”. För att inte missa något bär vi med oss små datorer, så kallade smartphones, som varnar oss varje gång någon nyhetssändare vill bli läst.

Allt detta sker i surret av sociala nätverk där en massa människor vinklar nuets händelser efter egen smak. Twittrande idioter finns på alla nivåer i samhället. Från hög till låg, från president till knarkare, ingen nämnd och ingen glömd.
Continue reading

Posted in Aktuellt, Eskatologi | Tagged , | 15 Comments

Jesus eller Ishtar?

I år infaller det hedniska firandet av Ishtar samman med Herrens högtid Pesach så även hedningar firar Påsk samtidigt med Judarnas Pesach, fast de engelsktalande kallar det hellre Easter vilket tydligt hänvisar till Ishtar. Ishtar är en fruktbarhets-gudinna och därför hör fruktbarhetssymboler till hedningarnas Ishtar-firande. Ägg och harar, blommor och gröna blad, våren är här, livet uppstår igen.

Jesus som korsfäst – eller – fruktbarhets- och rikedoms-dyrkan?

Var det avsiktligt som Dagen publicerade en artikel av Martin Lembke (filosofie doktor i religionsfilosofi, Lunds universitet) dagarna innan påsken?

Jesus tog inte straffet för våra synder

Hur än Jesus på korset möjliggjorde vår frälsning så gjorde han det inte genom att i vårt ställe ta straffet för våra synder. Det skriver Martin Lembke.

Jag tänker inte citera mer ur den artikeln, bara konstatera att det huvudsakliga budskapet är Jesus inte tog straffet för våra synder.

Jag vill dock bemöta hans påstående med hjälp av ett antal bibelcitat. Jag börjar med ett citat ur Jesaja och gör som vi hedningar brukar göra. Jag klipper ut älsklingsverserna och lämnar bort sammanhanget.
Continue reading

Posted in Dialogg, Evangelium, Kristologi | Tagged , | 10 Comments