Starkt sluttande plan

Det finns en vers i Uppenbarelseboken som fastnade i mitt minne för många decennia sedan. Versen (Upp. 9:6) I de dagarna ska människorna söka döden men inte finna den, de ska längta efter att dö men döden ska fly ifrån dem.

Precis vad detta betyder vet jag inte och tänker jag inte försöka utreda. Textsamman- hanget hör sannerligen inte till de lätt tydda i Bibeln.

Det jag tänker skriva om är “människor som söker döden”.


Kartans ursprung: Wikimedia Common Bilden redigerad genom overlay av två kraftlösa händer. Självmordsfrekvens i världen. Gult betyder lite och mörkrött betyder mycket.


I Holland finns det en intresseförening som heter “Laatste Wil”. Det betyder “Sista Viljan”. Deras mål är att var och en som vill dö måste få dö och att apoteken borde säla ett självmordspiller utan recept. Man brukar kalla det “pil van Drion” – “Drions piller” – efter en professor juridik som även var domare i Högsta Domstolen i Holland och vars namn var Huib Drion. Han föreslog detta 1991. (Hoppa inte över årtalen! Detta var alltså för 26 år sedan.)

Häromveckan gick föreningen Laatste Wil ut i media med “den glada nyheten” att man hade hittat ett preparat som vem som helst kan köpa. Med två teskedar av det preparatet i ett glas av din favoritdryck dör du inom en timme.

Alla från 18 år och äldre får vara medlemmar av föreningen och efter ett halvt års medlemskap kan de få information om detta preparat och hur man köper det.

På en vecka ökade föreningens medlemstal till det dubbla!

2001-04-12 beslöt en majoritet i det holländska parlamentet att legalisera “euthanasi” (ordet betyder ungeför “en skön död”, från grekiskans “εὐθανασία”). Majoriteten bestod av medlemmar av D66 (ateistiska humanister), VVD (högerpartiet) och PvdA (socialdemokraterna).

Premiärministern var Wim Kok, en föredetta fackföreningsledare som inte gjorde någon hemlighet av sina marxistiska ideal och kristendomsfientlighet. Han var premiärminister i två regeringsperioder och hans minister för Hälsa, Välstånd och Sport hette Els Borst. Som “hälsominister” och utbildad läkare spelade hon en huvudroll i propagandan för euthanasi. Hon kallades senare “Engel des doods” – “Dödens Ängel” av motståndare och mördades av en fanat 2014. 2015 hittade man DNA som ledde till en man med paranoia och schizofreni. Han sade sig ha fått uppdrag av Gud att mörda henne på grund av hennes skuld i att legalisera euthanasi. Året efter mördade han även sin syster på grund av åsiktsskillnader angående abort och euthanasi.

Den som vill läsa om euthanasi på svenska kan läsa Dödshjälp.

Detta var inledningen, nu kommer jag till huvudsaken som handlar om det sluttande planet.

Man skiljer på olika sorter “dödshjälp”. Jag citerar från Wikipedia (se länk ovan).

 1. Passiv dödshjälp
   
  Passiv dödshjälp innebär att livet förkortas genom att man undviker medicinska och tekniska hjälpmedel för att hålla en döende person vid liv. Passiv dödshjälp är ofta lagligt i västvärlden, och praktiseras bland annat i Sverige på människor som ligger i till exempel koma eller som avstår från fortsatt behandling av en dödlig sjukdom.
   
 2. Aktiv dödshjälp, läkarassisterat
   
  Aktiv dödshjälp innebär att man med aktiv handling avsiktligt påskyndar döden i relation till grundtillståndet (skadan eller sjukdomen), vanligen genom att administrera höga doser morfin, barbiturater eller en så kallad cocktailpåse, en blandning av droger. Aktiv dödshjälp är ett omdiskuterat ämne i hela världen och är förbjudet i stora delar av världen, bland annat i Sverige.
   
 3. Frivillig, aktiv dödshjälp
   
  Läkarassisterat självmord innebär att en läkare på uttrycklig begäran hjälper en patient att ta sitt eget liv genom att till exempel skriva ut ett preparat i lämplig dos, men patienten måste själv aktivt utföra den dödande handlingen, exempelvis inta preparatet. Läkarassisterat självmord är olagligt i de flesta länder; undantag är Schweiz, Nederländerna, Belgien och delstaterna Oregon och Washington i USA.
   
 4. Icke-frivillig dödshjälp
   
  Med icke-frivillig dödshjälp avses fall när en patient är oförmögen att uttrycka en vilja att dö. Detta inbegriper dödshjälp för spädbarn, personer i koma, et cetera. Icke-frivillig dödshjälp kan vara passiv eller aktiv. Aktiv sådan brukar kallas barmhärtighetsmord i massmedia, men ingår inte i sjukvårdens språk, och är olagligt i de flesta länder.
   
 5. Ofrivillig dödshjälp
   
  Med ofrivillig dödshjälp avses patienter som skulle kunna uttrycka en vilja att dö men beslutet ändå tas av någon annan, utan patientens samtycke. Sådan dödshjälp betraktas tämligen allmänt som mord, även av förespråkare för dödshjälp.
   

Själv skulle jag nog vilja lägga till abort och dödsstraff i listan under punkt 5.

Punkt 1 ovan anser jag vara fel att klassa tillsammans med euthanasi – dödshjälp. En person som t.ex. har terminal cancer och väljer att avstå från meningslös chemoterapi och bestrålning som stjäl hans sista dagar på jorden, och i stället får en morfinpump så att han kan vara hemma hos nära och kära, sysslar inte med euthanasi utan just med det liv han fortfarande har kvar.

I Holland och Belgien har man, på det sluttande planet, hunnit till euthanasi på barn, på deras egen begäran och samma för personer över 70 som är friska men trötta på livet. Nu vill således föreningen “Sista Viljan” och D66 dra ner den gränsen från 70 år till 18 år.

Helt säkert kommer kategori 4 att öka men klassas som kategori 3. En läkare eller psykiater eller annan rådgivare kan ju mycket lätt använda sin auktoritet att “övertyga” patienten att ethanasi är det bästa valet. Hur mycket fri vilja har en patient i den situationen?

Och nu kommer jag till sist till anledningen att jag skriver detta. Tyvärr kan jag inte ge en bestående länk till fliken på Berndt Isakssons hemsida. Allt ändras där nu och då. I stället skall jag ge den nuvarande länken och citerar texten.

Aktuella reflektioner
Uppdaterat den 5 september 2017
Till dig som förlorat en nära anhörig

Jag håller med pingstpastor Stanley Sjöberg när han i en intervju säger att ordet självmord är ett fruktansvärt ord. Han säger: tänk dig ett barn som inte orkat leva längre och att då inför barnets föräldrar tala om att barnet har begått självmord, när det egentligen handlar om att man inte orkade leva längre och därför valde att avsluta sitt liv och kasta sig i Guds famn.

Ungefär så uttryckte sig Stanley Sjöberg. Och jag delar helt hans uppfattning.

Förr fanns det särskilt i våra frikyrkoled den konstiga uppfattningen att om man tog livet av sig så fanns det ingen nåd utan man hamnar i helvetet. Men jag tror att de människor som i djup förtvivlan, och oavsett om man var en bekännande kristen eller inte, så är Guds stora nåd där och tar emot den som av någon anledning inte längre orkade leva.

Många människor med psykisk ohälsa lider på ett sådant sätt att livet blir totalt outhärdligt. Ja, psykisk ohälsa kan för många vara ännu värre än vad den fysiska ohälsans smärtor kan vara. Och inte kommer den Barmhärtige Guden uppenbarad i Jesus avvisa den som inte längre orkade leva utan avslutade sitt liv.

Så till dig som kanske förlorat en nära anhörig som valde att avsluta sitt liv – ett barn, en mor, ett syskon… – vill jag i Jesu namn tillsäga dig att du helt och fullt kan vila i förvissningen att denne din nära anhörige är upptagen i Guds stora kärleksfamn och en dag kommer möta dig i den Eviga Saligheten.

Så långt Berndt Isaksson, som enligt egen utsago arbetar som Equmeniapastor i Korskyrkan i Vetlanda. Men deklarerar att det är hans helt privata hemsida.


Ja, där står vi då!

Det är inte min sak att uttala mej om något enda specifikt fall av (förlåt termen) självmord.

Det finns säkerligen fall där en stackars människa som resultat av misshandel och/eller missbruk fullständigt har brutits ner och inte orkar vidare.

Men jag känner själv till fall där det inte kan klassas annat än som höjden av egoism och fördömande av de som blir kvar och sörjer.

Ett nödrop säger du kanske. Men slutar den gyllene regeln att gälla när man bara tänker på sig själv och kanske till och med avser att såra de sörjande?

Mycket tvivelaktigt att generalisera angående självmord.

På vilken grund Berndt kan utlova “evig salighet” till dem som begår olaga frivillig euthanasi vet jag inte. Kanske hoppas han på spädbarnsbegjutelsens frälsande verkan. Kanske beror det på att han har börjat tro på allförsoning.

Men varför han frivilligt krattar manegen för euthanasins förespråkare kan man verkligen undra.

Har han kanske samma inställning till abort? Ach, vi kommer ändå att möta dem i “den Eviga Saligheten”…..

Det går fort utför när man börjar tumma på Guds evangelium. När man börjar stryka över och lägga till i Guds ord.

Varför inte bara erkänna att det finns mycket vi inte vet och så länge vi lever ära det dubbla kärleksbudet och den så kallade gyllene regeln?

Det är Sanningen som gör fri. Inte snälla fabler.

/Kjell

This entry was posted in Ateism, Debattartikel, Diken, Dop, Ekumenik, Emergent Church, Evigheten, Humanism, Katolicism, Liberalteologi, Synkretism, Villor and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Starkt sluttande plan

 1. Kjell says:

  Jag fick tips om en predikan av Sven Reichmann om euthanasi.

  Hjälp att leva

  Tack för tipset! Väl värt att lyssna på.

  /Kjell

      (Reply)

 2. Kjell says:

  2 Tim 4:3-4

  Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. 

      (Reply)

 3. gb says:

  Tack Kjell, för att du uppmärksammar detta! Mycket bra att detta kommer upp.

  Min första tanke när jag läser är, att i Holland har man verkligen lyckats gå djävulens ärende i barmhärtighetens namn!
  Men, Nej! Jesus undervisar oss om den barmhärtige samariten, som låter sig vårda om sin nästa.

  Redan har jag träffat på punkt 2. Aktiv dödshjälp och punkt 5. Ofrivillig dödshjälp, när det gäller nära och kära. Detta är förbjudet i Sverige och betraktas som mord! Det är inte ovanligt att dödsängeln kommer med sprutan och säger till de anhöriga att stanna kvar, för de vet att den sjuke skall dö INOM NÅGRA TIMMAR! Av den anledningen har jag sagt till mina svärföräldrar att de inte skall hamna på sjukhemmet här. Men vart skall jag ta dem? Är det dags att vi som kristna börjar att ta hand om varandra, också den sista sträckan, och inte överlämna åt samhället att ta våra liv utan låta Gud ha det sista ordet i frågan?

  Tack för tipset om Svens undervisning Hjälp att leva. (Länken fungerar inte, men man kan googla.) Nu har jag fått fler tips att hitta hans underbara predikningar: Söndaghelaveckan och även undervisning.barach.se

  Sven Reichmann tar i sin predikan upp sådana som vill ta sitt liv; de kan nu blåsa upp sig och till slut göra något gott för mänskligheten när de donerar sina organ! Kanhända man tänker köpa sig en plats i himmelriket?

  Genom att man erbjöd aborten på slutet av 70-talet, kände jag att det var min SKYLDIGHET att inte belasta samhället med ett barn som inte hade båda föräldrarna och inte var önskat av människor. Men det var önskat av Gud! (Men kom ihåg; All synd kan vi få förlåtelse för, om vi ber Honom om det!) Finns det paralleller när det gäller dödshjälp här? Kommer det att bli vår SKYLDIGHET att göra oss av med de odugliga och sjuka, som bara är en belastning för samhället? Bara för den som ljum, låt oss vandra nära Jesus, så att vi tänker Hans tankar och utför Hans vilja.

  Gud bevare oss från ljumma kristna, sådana som Stanley och Berndt, som går djävulens ärende i barmhärtighetens namn! Och Gud bevara oss från feghet och att gå med skygglappar, nu är det dags att vakna!

  Gud välsigna sådana som Kjell och Sven som lyfter upp aktuella svåra frågor, men som vi måste ta till oss.

  Tack för ordet,

  gb

      (Reply)

 4. Kjell says:

  gb funderade:

  Kommer det att bli vår SKYLDIGHET att göra oss av med de odugliga och sjuka, som bara är en belastning för samhället?

  Redan nu är det så i Holland att anhöriga förväntas ta hand om invalider, sjuka och gamla som inte klarar sig själva. (Jag känner ju inte till hur situationen är i Sverige.)

  Bara förmögna har råd att anlita kommersiella vårdhem.

  I och för sig är det naturligtvis inte fel att familjemedlemmar med behov får vara tillsammans med resten av familjen, men det går dåligt ihop med “modern” 24 timmars ekonomi där man och hustru i en kärnfamilj båda förvärvsarbetar.

  Det blir både en ekonomisk belastning och additionell arbetsbörda. Och då kan man kanske ganska lätt falla för argument om så kallad livskvalitet.

  Nu för tiden anses det ju normalt att man kan resa bort när man har semester. Det har inte alltid varit så. Ekonomi, arbetsbörda, fritid och privatliv är starka argument.

  Det kan bli en ganska stor frestelse, inte minst för människor som saknar evighetsperspektiv.

  /Kjell

  PS. Jag skulle nog inte kalla Stanley för “ljum”. Han har alltid varit något av en rebell och aldrig varit rädd att uttala sina tankar och funderingar. I hans fall tror jag det handlar om att tänka högt även när han inte har tänkt färdigt. Det är kanske inte visligt för en person som hör till kategorin ledande pingstkändisar. Det vore bättre att tänka klart först och tala sedan.

      (Reply)

 5. Kjell says:

  gb,

  Jag minns när den stora nyheten var att Doktor Christiaan Barnard hade utfört en hjärttransplantation i Syd-Afrikas Grote Schuur sjukhus i Cape Town.

  Min reaktion då var att detta var ett säkert tecken på världens ände och att det var en oetisk handling.

  Jag minns inte nu om det var följnde text som ledde mej till sådana tankar. Upp. 18:11-13

  Och jordens köpmän gråter och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras fartygslaster, laster av guld och silver, ädelstenar och pärlor, fint linne och purpur, siden och scharlakan, allt slags tujaträ och alla slags föremål av elfenben och dyrbara träslag och brons och järn och marmor, dessutom kanel och salvor, rökelse och myrra och parfymer, vin och olja, fint mjöl och säd, boskap och får, hästar och vagnar och människors kroppar och själar

  Lade du märke till de sista tre orden? (Det sista ordet “ψυχή” kan även översättas med “liv”.)

  Trafficking och handel i donor-organ skulle vi nog kalla det met vår tids språk.

  Många fattiga mänskor i länder med stor social orättvisa säljer en njure till en mångmiljon-industri. Länken nedan handlar om en organliga som samarbetar med människosmugglare i Egypten!

  En läkare säljer en bra njure för ungefär 200.000 SKr. Den fattige får ofta inte mer än 10% av detta. Han använder pengarna till att betala kriminella organisationer som sedan smugglar honom till Europa där han hamnar i invandrarverkens händer och får leva åratals i limbo.

  Ekonomiska flyktingar säger många och fnyser. Inte kan de räkna med vårt medlidande inte!

  Vissa fattiga som söker hjälp för en sjukdom får höra att de behöver undersökas under narkos. När de vaknar vet de inte att läkarna har stulit organ.

  Egypt arrests ‘organ trafficking ring’

  Det är den tiden vi lever i och jag tror fortfarande att doktor Barnard fick vara instrumental att inleda denna handel.

  Jag är inte emot att avstå en njure till en anhörig, men tvivlar starkt på det etiska i t.ex. hjärt- och lever-transplantationer.

  /Kjell

      (Reply)

 6. gb says:

  Stackars arma människor!(flyktingarna). Jag vet hur det var att leva med usla njurvärden, idag har jag en och en halv njure och klarar mig bra men jag är inte arbetsför, i allafall inte i samhällets mening att arbeta 40h per vecka utanför hemmet.

  Nej, jag har inte sett tidigare, eller reagerat på att det även handlas med människors kroppar och själar/liv i Upp 18:11-13. Det är skrämmande.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>