Sluta tjafsa om helvetet!

När helvetet blir viktigare än Himmelen är det något som är fel!

När straff får högre prioritet än lydnad har vi fått felaktiga prioriteter.

Det finns i princip tre olika mänskliga tolkningar. Kom ihåg att Gud har mer strängar på sin lyra än vi har.

 1. Elden och straffet är båda eviga i betydelsen att de pågår oändligen.
 2. Elden är evig men straffet begränsat i proportion till överträdelserna. Efter straffet dödar Gud även själen.
 3. Elden är evig men straffet begränsat i proportion till överträdelserna. Efter straffet blir man frälst.


Att Gud kan “förgöra” själen vet vi från Matt. 10:28 Och frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke hava makt att dräpa själen, utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna.

Och att han kommer att utföra straffet “den andra döden” vet vi från Upp. 21:8 Men de fega och de otrogna, och de som hava gjort vad styggeligt är, och dråpare och otuktiga människor och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare skola få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel; detta är den andra döden.

Att en person som pallar ett äpple* skulle få samma straff som en slavhandlare är inte acceptabelt. Flera texter i Bibeln garanterar att Guds domar är rättfärdiga. Alternativ 1 är svårt att rimma med vår uppfattning om “rättfärdig dom”.


* Jag tror ingen vuxen “bara” har skulden av ett pallat äpple den dag han/hon dör. Men det finns definitivt många som inte har idkat slavhandel, vare sig i gamla eller nyare former med sexslavar och små barn.


Alternativ 2 brukar framföras av både judar men även några få katoliker. Låt dej alltså inte luras av vem det är som säger något. (Skriften allena!) Bildspråket är att när en vedklabb brunnit upp så är den inte längre en vedklabb. Analogin – när en människa har genomlidit straffet existerar hon inte längre. Hon har brunnit upp och är förintad. Inget att sörja över, inte ens de som var familjemedlemmar och nu är i Himmelen har något kvar att sörja över.

Alternativ 3 är ordentligt lurigt. Ta t.ex. texten ur 1 Kor. 3:14-15 Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld.

Så långt finns det alltså något i stil med “skärseld”. Men inte som RKK har byggt dogmen.

Jag tycker nog att det är tydligt att Upp. 21:8 (se ovan) talar om människor som inte kommer att bli frälsta.

Lägg även märke till likheterna med karma och reinkarnation i Alternativ 3. Just denna lära har smugit sig in från hinduismen. Tyvärr blev ju trosförkunnelsen redan i tidigt stadium infiltrerad av hinduismen.

Alternativ 2 är för mej det mest acceptabla, men jag vill då tillfoga att troligen finns det ett alternativ som vi inte kan förstå med våra begränsade tillgångar på uppenbarelse och kapaciteter.

Vårt eget ENDA alternativ är att välja den enda erbjudna frälsningen i Jesu Namn medan det ännu heter “i dag” (Hebr. 3:12-14). Alltså innan vi dör. Och att vi efter omvändelsen och dopet, med Den Helige Andes bistånd, är kallade att VARA vittnen.

Leva i trons lydnad och lämna resten åt Herren.

Alternativ 4, det äkta alternativet, står Herren för. “Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom.” (1 Kor. 2:9)

/Kjell

This entry was posted in Aktuellt, Villor and tagged , . Bookmark the permalink.

36 Responses to Sluta tjafsa om helvetet!

 1. Kjell says:

  Tyckte du detta var jobbigt?

  Lyssna då till detta.

  https://www.youtube.com/watch?v=xWLm3asMiGo

  Finns även i mycket bra svensk version ungefär 06:50 in i följande video.

  https://www.youtube.com/watch?v=L52hYZwCV-o

  När helvetet blir viktigare än Guds Himmel handlar det om svår villolära!

  /Kjell

      (Reply)

 2. Majlis says:

  I Romarbrevet kap 2 kan vi läsa “Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse?” Det är viktigt att påminna sig och andra om vad Gud vill: att ingen ska gå förlorad, men att bara peka på straff och undvika Guds nåd kan leda till en förvrängd tro.

      (Reply)

 3. Kjell says:

  En kommentar skriven av Björn med svar från Tachbulah är relevanta för denna artikel.

  Björns kommentar

  Läs även Tachbulahs utförliga svar

  /Kjell

      (Reply)

 4. Kjell says:

  Majlis,

  Det är märkligt hur många människor det finns som anklagar Gud för ondskan i världen. Det är även märkligt att det finns så många läror om helvetet nu för tiden.

  Visst och sant att svavelpredikanter har förvanskat det glada budskapet och satt fokus på “hotet” om straff. Motreaktioner där man bortförklarar både “evig” och “helvete” är dock att hoppa ner i andra diket.

  Naturligtvis kan man grubbla över hur det går med bönebarn man troget bett för i ett halvt sekel.

  Men livets, universums och skapelsens centrum handlar ju om frälsningens erbjudande.

  Guds ord är tydligt nog med både ledning och varningar, tröst och förmaning.

  Valet är vårt. Resten får vi lämna i Herrens händer.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Kjell says:

  I en artikel skrev jag om Emergent Church. En av de personer jag nämnde var Rob Bell.

  Här finns en kommentar av Berndt Isaksson angående just Rob Bell.

  Nu rekommenderar Berndt en av Rob Bells mest kontroversiella böcker, boken “Kärleken vinner”. Du finner det här.

  Läs i sammanhanget även denna min kommentar.

  Läs även gärna Wikipedias artikel om Rob Bell. (Finns inte på svenska)

  Jag överlåter slutsatserna åt dem som läser detta.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Britt says:

  Till Kjell

  Tack för att du tog upp detta ämne om helvetet (trots att himlen är bättre)
  Gick in på länken till Berndt Isaksson och har fått samma uppfattning om hur mycket han ärar både Mikael K. och Ulf Ekman med flera.
  “Guds ära eller människors ära”
  …Ty det som är stort i människors ögon är avskyvärt inför Gud.
  Gud väljer det som ingenting är för att det skall bli tydligt att resultatet inte ligger på människor utan på Gud.
  Den som talar av sig själv söker sin egen ära men den som söker Hans ära talar Sanning!

  Och dessa böcker som rekommenderas: “Tidens fullbordan” av paret Wallgren och “Kärleken vinner” av Rob Bell.
  Själv tycker jag att det är fruktansvärt!!

  Att helvetet existerar enligt Jesus och Guds Ord är absolut ingenting man kan förneka!! Det vimlar av förmaningar och varningar i Bibeln och det gäller den tiden vi har här på jorden och att den som inte tar emot Jesus Kristus skall gå evigt förlorad.

  När man gör orden till en annan innebörd så förmörkas förståndet!

  Vägen är Smal och Porten är Trång och det är FÅ som kommer in genom den!
  Han sade: Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er skall försöka komma in men inte kunna det!

  Vi har ett val!!
  Paulus: Har jag nu blivit er ovän för att jag säger er Sanningen!?

  Jag vet inte men jag tror mig har läst att när Judarna alltmer får öppnade ögon så går Blindheten över på Hedningarna???

  Guds Frid!! Britt

      (Reply)

 7. Kjell says:

  Britt,

  Jag ser att du förstod varför jag skrev Hur skall ni kunna tro.

  Att inte varna för stor fara är inget annat än förvillelse och verkligen ondskefullt mot dem som drabbas.

  Att det sedan finns felaktiga läror om straff, dom och helvete är ingen orsak att hoppa ner i andra diket.

  /Kjell

  PS. Jag är 1000 mil hemifrån och kommer bara ibland att kolla internet.

      (Reply)

 8. Britt says:

  Tack Kjell för ditt svar!

  Ojdå 1000 mil hemifrån! Är Tacksam att du ibland ändå tittar in på internet!!
  Sanningen behövs i dessa tider av villfarelse!

  Guds Frid!! Britt

      (Reply)

 9. Björn bloggaren says:

  Kjell!

  Du skriver: Tyvärr blev ju trosförkunnelsen redan i tidigt stadium infiltrerad av hinduismen.
  - Oj, här har jag missat något, skulle du vilja vara snäll och beskriva hur och hur det yttrar sig. Fast jag har nog en lite aning om hur du tänker.

  Sen undrar jag om det faktiskt inte kan vara så, att vi läser den svenska bibeln utifrån svensk ordbetydelse. Om vi gör det och om vi inte vet vad dels NTs grundtext säger om ordet evigt och vad GTs grundtext säger om evigt, så är väl risken stor att Guds ord blir feltolkat?

  Bb

      (Reply)

 10. Kjell says:

  Britt,

  Noga räknat är det nog mellan 750 och 800 mil.

  Det längsta man kan vara från varandra i världen är ju 2000 mil “fysiskt”.

  Har ett antal veckor för många år sedan varit 1400 mil från min hustru. Roligare finns.

  Andligen kan man vara oändligt långt från varandra.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Kjell says:

  Björn bloggaren undrade: “skulle du vilja vara snäll och beskriva hur och hur det yttrar sig

  Ja, gärna, men inte nu.

  Och tydligen vet du det redan?

  Flum, kanaliserande, liv efter liv, och bara kärlek….. mitt i allt nattsvart lidande och all satanism.

  Den som inte kan se detta ligger illa till.

  Kärleken till Sanningen saknas.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Britt says:

  Kjell

  Intressant med de 2000 milen att det är det längsta fysiska avståndet här i världen man kan vara från varandra.
  Och Andligen kan man vara gränslöst långt från varandra. (det bästa)!!
  Tack för detta!!

  Guds Frid! Britt

      (Reply)

 13. Lillian says:

  Tack Britt för vad du skrev den 28/6!
  När jag ser tillbaka – åtminstone 5 år – så kan jag inte låta bli att undra vad som hänt i Berndt I:s hjärta.
  Jag skrev faktiskt till honom och frågade när han gav “Dagens ros” till Anders Arborelius. Tycker det mer liknade “Dagens Ris”. Skrev också att jag ber för honom.

  Skönt med Elvor o Jannes hemsida också!

  Gud välsigne er alla!
  /Lillian

      (Reply)

 14. Ulrika says:

  Det här med eld.

  En arbetsdag som skulle bli som vilken arbetsdag som helst med inarbetade rutiner och god tillgång till arbetsverktyg förändrades till något av ett eldprov då tillgången till arbetsverktygen av olika skäl minskades betydligt denna dag i kombination med flera olika unika och nya uppgifter som skulle lösas. Under denna dag for orden “som genom eld” genom mitt huvud. Mitt i allt slutade dagen som något mycket positivt. Alla inblandade hade lärt sig saker som stärkte oss inför framtiden. Jag tror att det är sådan eld vi ska vara intresserade av. Helveteselden får fienden ha för sig själv.

      (Reply)

 15. gb says:

  Britt,

  Jag vet inte men jag tror mig har läst att när Judarna alltmer får öppnade ögon så går Blindheten över på Hedningarna???

  Hur Gud handlar med Israels folk och vad som då händer med hedningarna, kan vara mycket upplysande.

  Du kan höra Sven Reichmanns bibelstudium på http://www.kristenmp3.se

  http://kristenmp3.se/SvenReichmann/Guds_vrede/3.%20Historien_ett_svartsjukedrama.mp3

  Lyssna även på Guds vrede, del 1.

  Jag kan inte nog hänvisa till Reichmanns undervisning, här får man märgstarka rätter, inte minst idag under rubriken Guds vrede.
  “Utan Guds vrede vore det ute med oss” är en av slutreplikerna.

  Guds frid,
  gb

      (Reply)

 16. Kjell says:

  Ulrika,

  Läs gärna http://unajuaje.niwega.net/2013/10/21/fire-eld-pur/ för att se vad eld betyder i Bibeln.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Britt says:

  Till Lillian!
  Tack för din kommentar!!

  Jag var också med på hans bloggsida några år, och när jag såg hans närmande till Katolicismen blev jag mer eller mindre chockad. Att man kan försvara en sådan lära (villolära) är för mig obegripligt.

  Bra att du skrev till honom och att du även ber för honom!

  Ja det är skönt att Elvor och Janne står fasta i sanningen!

  Gud välsigne dig! Britt

      (Reply)

 18. Kjell says:

  Britt skrev: “Ja det är skönt att Elvor och Janne står fasta i sanningen!”

  Oavsett vem man läser, lyssnar till eller “anhänger” gäller det att man måste pröva det som sägs och skrivs.

  Det är en stor skillnad mellan en person som talar “sött” men är ute efter att vilseleda, och en person som säger sanningar men likasom du och jag har fel på många punkter.

  Den svagaste punkten med paret Ohlins sida är väl att den är kommersiell och beroende av “nyheter”.

  Men jag håller med dej, de är inte avsiktligt ute att missleda. Och det de varnar för är väsentligt även om det nu och då handlar om vinklingar och rykten.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Britt says:

  Till gb!!

  Tack gb för att du visade mig till Sven Reichmanns mp3 “Historien ett svartsjukedrama”
  Har precis lyssnat och det var mycket intressant och upplysande!
  Man fick verkligen tänka till!
  Skall också lyssna på “Guds vrede”

  Är mycket intresserad av Israel, var där år 2000 och blev döpt i Jordanfloden!

  Gud välsigne dig!! Britt

      (Reply)

 20. Britt says:

  Kjell!

  Tack för det du skriver och om informationen om paret Ohlins svagaste punkt. Nu har även jag märkt det.
  Som du säger så måste man Pröva Allt som sägs och skrivs. Det är så jätteviktigt i dessa dagar. Man får verkligen se upp så man inte blir lurad!

  Håller med dig om att även de som talar sanning kan ha många fel precis som du och jag kan ha det!

  Jag har märkt att den församlingen jag tillhör “än så länge” där vill många höra det som känns gott här inne och tar sig då för bröstet och de tycker inte om när det blir en för allvarlig predikan. (jag tar mig för pannan)!!

  Gud välsigne dig! Britt

      (Reply)

 21. Kjell says:

  I den debatt om helvetet som Berndt har dragit igång citerar han ofta Rob Bell samt Peter och Madeleine Wallgren.

  Vad gäller Peter och Madeleine Wallgren verkar det som att hela deras argumentation utgår från halmgubbe-argument.

  Följande citat delade Berndt den 20 juli 2017:

  Tänk dig en ung kille som vuxit upp i slummen. Nästan dagligen såg han pappa slå mamma när han kom hem full och otrevlig. Aldrig fick han höra något bekräftande ord från pappa, bara att han var till besvär och kostade pengar. Våld var det enda språk han lärde sig. När han blev gammal nog gick han med i ett gäng och dog vid 15 års ålder i ett gängkrig. När han kommer inför Gud blir han också förkastad för evigt.

  Är det verkligen din bild av Gud?

  Lägg märke till retoriken.

  1. Tänk dig…. alltså en fantasi.
  2. Uppräkning av otrevliga saker.
  3. Ett påstående (kursiv stil ovan) som inte kan verifieras med någon text ur Bibeln.
  4. Och eftersom detta inte är din bild av Gud så bevisar det att det inte finns evigt straff?

  Mycket oärlig retorik. Var står det i Bibeln att Gud lämnar någon utan en chans? Svar: Ingenstans!

  Vi vet inte hur Gud kommer att handla med dem som fick leva i svåra situationer och inte nåddes av evangelii budskap.

  Det är ju inte svårt att hitta på hemska scenarier.

  Tänk dej en ung flicka i islams mörkaste länder där det är vanligt att familjens manliga medlemmar missbrukar flickebarn. Efter tillräckligt många våldtäkter av bröder, kusiner, farbröder och förfäder orkar hon inte längre och tar livet av sig.

  Hur kommer Gud att handla med detta när han skipar rätt?

  Det vet vi inte. Det får vi i tro överlämna åt honom.

  Det är oärligt att använda sådan retorik för att “bevisa” att Gud inte kommer att straffa de skyldiga rättvist om de har förkastat nåden.

  /Kjell

      (Reply)

 22. Fredrik says:

  Det får mig att tänka på Job (38:4). Gud svarade Job:

  “Var var du, när jag lade jordens grund? Säg det, om du har ett så stort förstånd.”

      (Reply)

 23. Björn bloggaren says:

  Kjell,

  Bilden av Gud bör väl vara att han är God, nådig och barmhärtig?

  Men ändå är bibeln tydlig med vägen till frälsning, tron på Jesus och utan denna tro så kan vi inte lägga till, eller dra ifrån något från skriften som gör att det är livets negativa omständigheter som ger frälsning. Vad sen Gud gör är upp till honom, men vi har skriften i denna fråga och den går inte att rucka på.

  Bb

      (Reply)

 24. Micael Gustavsson says:

  Bara en kort kommentar; CS Lewis har en tolkning som ligger mitt emellan de du beskriver som 1 och 2 ovan. När en vedklabb brinner upp, så finns det någonting kvar, nämligen aska och rök. Men det finns inte längre någon vedklabb av trä kvar. Lewis tror att på samma sätt sker det en sorts förintelse där det mänskliga förintas, men det finns även en förtappad själ kvar i evighet, men som inte längre är mänsklig.

      (Reply)

 25. Kjell says:

  Micael Gustavsson,

  Ja, jag känner väl till Lewis tolkning, eller bildspråk, eller vad man kan kalla det. Och jag tror att det är helt okay att ha en egen “uppfattning” så länge man inte tvingar på den på andra.

  Det vi säkert vet är att det finns två slutgiltiga och eviga destinationer. Den ena destinationen är fullständig evig gemenskap med Gud och den andra destinationen är total evig skilsmässa från Gud.

  Mycket av det vi vet från Guds ord om frälsning, himmel och helvete är meddelat i bildspråk. Och då blir det en naturlig reaktion hos oss att vi försöker komplettera bilden med vår egen “inbildning”. Men låt oss inte göra misstaget att tolka bildspråk bokstavligt eller lägga till egna läror där Guds ord är sparsamt med information.

  Det vi också säkert vet är att Gud vill att alla skall bli frälsta. 1 Tim. 2:1-6 Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor, för konungar och all överhet, så att vi kunna föra ett lugnt och stilla liv, på ett i allo fromt och värdigt sätt. Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen. Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus, han som gav sig själv till lösen för alla, varom ock vittnesbördet skulle frambäras, när tiden var inne. 

  Visst! Man kan så tvivel genom att ändra ords betydelser. Två vanliga invändningar brukar vara att evig betyder en tidsålder som inte är oändlig och att “alla” i verkligheten inte betyder “alla” utan bara “alla av en viss grupp”.

  Den som accepterar Guds ord som det är givet kan dock förstå att fastän Gud vill att alla skall bli frälsta, och har givit en medlare som väg till frälsning, så kommer dock somliga att gå evigt förlorade i total skilsmässa från Gud.

  För mej personligen (alltså ingen lära eller något jag vill påtvinga andra) blir den enda rimliga slutsatsen att de som har sin destination i den så kallade andra döden själva väljer att inte bli frälsta. Det kan vara svårt att förstå hur detta skulle kunna ske. Vi har inte fått uppenbarelse om det.

  Den uppenbarelse vi har fått talar om att vi skall vara vittnen för dem vi kan vara vittnen för. Resten får vi överlåta åt Herren.

  Det vi absolut inte får göra är att hitta på alternativa frälsningsplaner.

  Jesus Kristus är den som frälser och den som dömer. Frälsning finns bara i och genom Honom. Det finns ingen annan väg.

  Hur han sedan kommer att verkställa detta måste vi (imperativ) överlåta i förtroende åt Honom. Vår kallelse är att vara Honom trogna.

  /Kjell

      (Reply)

 26. Peter Hall says:

  Kjell,
  Om Gud vill, att alla människor skall komma till insikt om sanningen, varför lät han då “den falske profeten” Muhammed på 600-talet grunda islam?
  Svaret ges i 2Tess.2:10
  Till straff!
  Guds tålamod räckte således i knappt 600 år. Om frälsning inte ges åt muslimen, var blev det då av Guds förhoppning, om att alla människor skall bli frälsta? Nej, muslim föds man till under domens dag. Det föds även fria själar ibland kristenheten där frälsning fortfarande erbjudes. Att bli frälst innebär, att man efter sin död kommer till Guds Rike och får stanna där tills Guds Rike upprättas på jorden.

      (Reply)

 27. Kjell says:

  Peter Hall,

  Jag måste nog erkänna att jag hajjar noll av vad du vill säga.

  /Kjell

      (Reply)

 28. Peter Hall says:

  Kjell,
  Jag förmodar att du har samma förhoppning som vår Herre, att alla människor skall bli frälsta.
  När det nu, för att räknas rättfärdig inför Gud, krävs att man bekänner Jesus som Kristus och Guds Son, då har ju Gud avhänt sig möjligheten, att få sin förhoppning uppfylld vad gäller muslimer. Den ängel som inspirerat Muhammed till Koranen har ju låtit förvanska sanningen, sådan som Bibeln har förkunnat den. Om islam nu är det straff dessa människor måste uppbära, för att “de inte gav kärleken till sanningen rum”, och de blir svårt bedragna, så må det vara så.
  Ja men, säger du kanske då, att muslimer kan ju också ta reda på sanningen ur Bibeln. Du, de hävdar sin vana trogen, att de kristna har förvanskat den. Sanningen finner man endast i Koranen enligt dem.
  Du vet säkert, att det är förenat med dödsstraff att överge islam i vissa länder bl.a. Saudi-Arabien. Så var det med Herrens förhoppning, att alla människor skulle bli frälsta.
  Med detta i åtanke, önskar jag trots allt, att Gud slutligen förbarmar sig över de flesta människor, som överlever hans ankomst till jorden. Rom.11:32 2Tess.1:7-10

      (Reply)

 29. Kjell says:

  Peter Hall du började med följande uttalande:

  Jag förmodar att du har samma förhoppning som vår Herre, att alla människor skall bli frälsta.
  När det nu, för att räknas rättfärdig inför Gud, krävs att man bekänner Jesus som Kristus och Guds Son, då har ju Gud avhänt sig möjligheten

  Sådant kallas “premis” och resten av resonemanget bygger på denna premis.

  Din premis består av två antaganden:

  1. Gud har en “förhoppning” att alla skall bli frälsta.
  2. Eftersom bara en väg finns har Gud “avhänt” sig möjligheten.

  Mycket egendomligt formulerade antaganden.

  Gud erbjuder frälsning till alla som vill ta emot den. Och Gud har tydligt deklarerat vad det innebär att ta emot erbjudandet.

  Jesu uttalande (och flera andra texter) visar ju tydligt att Gud inte har falska “förhoppningar”.

  Matt. 7:13-14  Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. 

  Och eftersom din premis inte stämmer så stämmer inte heller din slutledning.

  /Kjell

      (Reply)

 30. Kjell says:

  Peter Hall,

  Jag vill tillägga att hela diskussionen om himmel och helvete är svårt infekterad.

  Visa mej, den som kan, ett enda bibelord som säger att vi kan och får bedöma vem som blir frälst. Det finns inte några sådana texter!

  Det finns heller inga texter som beskriver himmelen bokstavligt. Det är bildspråk och symbolik. Troligen för att vi inte har ord för verkligheten och således inte kan förstå den.

  Samma gäller beskrivningarna av dödsriket, helvetet och den brinnande sjön. Bildspråk som vi bör akta oss för att extrapolera till saker och situationer vi kan fatta med våra begränsade möjligheter.

  Men vi vet säkert, bokstavligen och faktiskt, att det finns två destinationer. En av dessa utmålas i positiva och njutbara former. Den andra destinationen utmålas i otäcka och fruktansvärda former.

  Längre än så behöver vi inte gå. Ja, jag skulle faktiskt vilja påstå att vi inte ens får gå längre än så.

  Vårt uppdrag är att presentera Guds erbjudande om frälsning till alla som inte har hört det.

  Vårt uppdrag är att vara vittnen genom det vi säger och gör.

  Vårt uppdrag är att ta hand om och vägleda alla som väljer att tro på Herren och vara honom trogna.

  Vi har inget mandat att presentera våra fantasier, tillägg till Skriften, om hur Gud kommer att handla med andra människor.

  /Kjell

      (Reply)

 31. Boken Tidens fullbordan förnekar vare sig domen eller helvetet, utan ger en nyanserad syn på dessa, vilket grundas både på Skriften och nära-döden-upplevelser. Gud söker alltså även i dödsriket människor.
  Se gärna mer här: http://vingarden.org/tidens_fullbordan.html

      (Reply)

 32. Kjell says:

  Peter Wallgren skrev: “Gud söker alltså även i dödsriket människor.”

  Bok, Kapitel, Vers?

  Så kallade “nära-döden-upplevelser” är väl knappast en terräng som bibeltrogna kan bevandra.

  Huruvida det finns äkta sådana vet jag inte, men de blir då som att leta efter en nål i en höstack. Det finns massor av fake och lögn som säljs som “nära-döden-upplevelser”.

  Majoriteten av dessa framför budskapet att det kvittar hur man har levt och vilken religion man har följt. Den “gud” man möter är idel kärlek och allt blir bra till sist.

  Det är definitivt inte det budskap som Gud har gett oss i sitt ord.

  Svara gärna på argumenten i denna kommentar.

  /Kjell

      (Reply)

 33. Andreas Frost says:

  Boken Tidens Fullbordan ges ut av samma förlag som ger ut Rick Joyners böcker. Hur nykter är man då egentligen?

      (Reply)

 34. Uno says:

  En bra länk från Olof Edsinger http://www.sea.nu

      (Reply)

 35. Kjell says:

  Uno,

  Länken funkade inte för mej, men man kan söka längre ner på sidan efter:

  Kommer alla till sist att bli frälsta?

  Tack Uno för länken till en bra artikel.

  /Kjell

      (Reply)

 36. Kjell says:

  Peter Hall,

  Jag har flyttat din kommentar eftersom den är Off Topic.

  Klicka på ditt namn så finner du kommentaren.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>