Monthly Archives: December 2015

Den trojanska flyktingströmmen

Den trojanska hästen är en del av legenden om det trojanska kriget. Enligt legenden hade belägringen av Troja varat i tio år, när grekerna kom på en krigslist – en gigantisk, ihålig trähäst. Den byggdes av Eneus och fylldes med … Continue reading

Posted in Aktuellt, Debattartikel, Islam, Mission, Opinion | Tagged , , , , | 39 Comments

Hur tänker de?

2 Tim. 4:3-4 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De … Continue reading

Posted in Sanning | Tagged | 1 Comment

Vid Sykars brunn

Johannes evangelium är extra intressant eftersom det inte är “synoptiskt”, alltså inte är skrivet som en historisk kronologisk rapport. Johannes själv berättar följande: Joh. 20:30-31 Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars … Continue reading

Posted in Exeges | Tagged | 2 Comments

Det eviga livet

Det skrivs mycket om Ulf Ekman och Livets Ord i dessa dagar. Det tänker även jag göra här, och på grund av den mannen och hans “livsverk” vill jag citera följande text ur Paulus första brev till Timoteus. Men jag … Continue reading

Posted in Evangelium, Katolicism, Lydnad, Nåd, Prosperity, Trosrörelsen, Villor | Tagged , , , , , , | 26 Comments