Monthly Archives: May 2015

Unik möjlighet

Ville bara berätta att jag har fått tillfälle att en tid ha fri tillgång till YouTube. Jag laddar hem så mycket jag kan och kommer att spendera åtskilliga dagar, eller veckor att studera. Låt denna post vara ett fritt samtalsforum. … Continue reading

Posted in Apell | 53 Comments

Den Helige Ande

Här följer en sammanställning av vad Guds ord säger om Den Helige Ande. Jag har tagit listan från Charisma News översatt den och presenterar den med citat. Citaten är tagna ur Svenska Folkbibeln, utom ett, nämligen 1 Petr. 1:22 som … Continue reading

Posted in Evangelium, Trefaldighet | Tagged , | 10 Comments