Monthly Archives: April 2014

Var skall man börja?

Kanske borde rubriken hellre vara “Hur skall det sluta?” Denna artikel kommer att handla om Ekumenik, New World Order, Makt, Hemlighets-makeri, Katolska Kyrkan i Rom, Jesuiter, Politik och Samarbete. Ja, verkligen, var skall man börja? Om du tycker att resten … Continue reading

Posted in Ekumenik, Villor | Tagged , | 13 Comments

Väktare

Detta blir en gästblogg, och samtidigt inte en gästblogg. För en hel del år sedan skrev signaturen Eva Helen en kommentar på min fråga: “Hur bör man varna om man känner att man måsta varna?” Jag tänker, med hennes godkännande, … Continue reading

Posted in Gästblogg, Väktare | Tagged , | 74 Comments

Bannbullor, fatwor och syndakataloger

I folkligt språkbruk är en “bannbulla” ett förbud som uttalats av en auktoritetsfigur. Mera specifikt är det en katolsk praktik. En bannbulla är då ett brev från påven som meddelar att en person blivit bannlyst, dvs utesluten ur Katolska kyrkan, … Continue reading

Posted in Debattartikel, Väktare, Villor, Vittnesbörd | Tagged , , , | 51 Comments

Psalmer

I denna korta bloggpost citerar jag fem “psalmer”. De tre första kommer ur Bibeln. De två sista är från vår egen tid. Enligt “de lärda” skrevs psalmerna under en tidsperiod av mer än 200 år. Denna period innefattade tiden för … Continue reading

Posted in Evangelium, Vittnesbörd | Tagged , | 15 Comments