Monthly Archives: July 2013

A och O

Tillfrågad angående A och O, eller “το α και το ω” som det står om i Uppebarelseboken 1:8, 21:6 och 22:13 har jag skrivit följande bloggpost. Det är ett inlägg i “Jesus ÄR Gud”-debatten. Visst är det synnerligen relevant i … Continue reading

Posted in Trefaldighet | Tagged , | 10 Comments

Ingen annan än Jesus

I en recent bloggpost skrev jag något om en annan Jesus. Jag kompletterar här med ett studium av huvudsakligen tre korta texter som vittnar om den ende äkte Jesus Kristus. Alla tre texterna är inledningar på brev och evangelium. Det … Continue reading

Posted in Dualism, Trefaldighet | Tagged , | 15 Comments

490

Det finns två (ja kanske flera) ämnen i Guds Ord som vi tycker är jobbiga. Ja kanske till och med så stridiga mot vår natur att vi ibland tvivlar på om det verkligen kan vara så strängt. Guds bud angående … Continue reading

Posted in Evangelium, Lag, Nåd | Tagged , | 6 Comments

Vaddå annan Jesus?

Kapitlen 10 till och med 13 i andra korinterbrevet skulle ha kunnat presenteras som en separat bok i Bibeln. Där går Paulus till rätta med avarter som är högaktuella även i dag. Det är varningens ord till en församling där … Continue reading

Posted in Väktare, Villor | Tagged , | 13 Comments