Monthly Archives: April 2013

Kärlek

I en artikel i Dagen finns det en intressant analys av samtalet mellan den uppståndne Jesus och Petrus på stranden av Gennesarets sjö. Artikeln heter Bibelns tre olika kärlekar Artikeln är bra eftersom den förklarar varför Jesus frågade Petrus 3 … Continue reading

Posted in Exeges | Tagged | 9 Comments

Sill, nubbe och dikeskörningar

Om en lära är 100% falsk kan man förkasta hela läran. Men hur går det med läror som är 50% falska? Vad händer om man förkastar en sådan lära utan att undersöka, eller pröva allt, och bara behålla det goda? … Continue reading

Posted in Aktuellt, Eiseges, Ekumenik, Eskatologi, Villor | Tagged , , , , | Leave a comment

Vad har du på fötterna?

Med anledning av en artikel i Dagen Vad betyder Guds vapenrustning? tar jag fram denna bloggpost från September 2011. Vanligtvis uppstår de största problemen på grund av att man försöker hantera svärdet innan man tagit på sig resten av vapenrustningen. … Continue reading

Posted in Debattartikel, Väktare, Villor | Tagged , , | 55 Comments

Grundtextens nytta

Jag skall ge några exempel på hur grundtexten kan vara till hjälp. Det finns en mycket trevlig och lättläst “översättning” av Nya Testamentet gjord av den Lutherske prästen Bo Giertz. Han har formulerat ett antal saker på ett mycket tydligt … Continue reading

Posted in Eiseges, Exeges | Tagged , | 11 Comments

Flygplan och ändtiden

Tänk dej att från och med idag 12 normala passagerarjets, fulla med passagerare skulle störta, varje dag och döda alla insittande. Hur tror du journalister, konspiratoriker och vanligt folk skulle reagera? Jag tror man skulle säga att världens ände har … Continue reading

Posted in Debattartikel, Eskatologi | Tagged , | 50 Comments