Monthly Archives: February 2013

Ett Babelstorn?

I 1 Mos. 11:1-4 läser vi: Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sade till varandra: “Kom, så … Continue reading

Posted in Aktuellt, Eskatologi | Tagged , | 1 Comment

Dimridåer och eskatologi

De konspiratoriska sajterna går varma av alla spekulationer angående tidstecken. Påven avgår. Blixten slår ner i St.Peterskyrkan. Meteoritskur i Ryssland. Jordbävning i Rom. Två kometer “nära” jorden i år. Så kallade tetrader av månförmörkelser. Etcetera. Och alla verkar vara ense … Continue reading

Posted in Eskatologi, Väktare | Tagged , | 51 Comments

Metodkristendom

Föreställ dej en situation där människor möts och det inte går att ljuga för varandra på grund av att alla kan se allas alla tankar. Ingen kan således dölja något! Skulle du våga ta del i den situationen eller skulle … Continue reading

Posted in Eiseges, Ekumenik, Evangelium, Synkretism, Villor | Tagged , , , , | 27 Comments