Monthly Archives: December 2012

Va’då kraft?

I 2 Tim. 3:5 står det följande. Jag citerar det ur 1917 års text för den är starkare och färgrikare: de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana. … Continue reading

Posted in Eskatologi, Evangelium, Exeges, Villor | Tagged , , , | 5 Comments

Kunnighet och slughet

Det finns en gammal läsarsång med följande ord: I surrender all. I surrender all. All to thee my precious Saviour. I surrender all. På svenksa löd samma strof: Ja, jag lämnar allt. Ja, jag lämnar allt. Allt till Dig min … Continue reading

Posted in Evangelium, Vittnesbörd | Tagged , | 4 Comments

Frälsningens slaka lina

Här följer en artikel som handlar om lärostrider. Kanske verkar det inte så när du börjar läsa, för inledningen är lång. Det beror på att jag vill ge ett exempel på hur ytterst komplex och invecklad skapelsen är. Och om … Continue reading

Posted in Evangelium, Judaism, Kristologi, Metodkristendom, Sektarism, Villor | Tagged , , , , , | 1 Comment

Helt onödig företeelse

Bloggkollega Stig Melin erbjöd följande som gästblogg här. Det kan vara värt att fundera på hur man går ut på gator och gränder just i den situation man lever i. Skulle en WiFi eller en mobil uppkoppling kanske kunna vara … Continue reading

Posted in Gästblogg | Tagged | 21 Comments