Monthly Archives: May 2012

Trosriktningar – kristendom

Det händer ganska ofta att det uppstår diskussioner om en eller annan trosriktning, ett samfund, en sekt eller en församling. Välkända stridsfrågor debatteras angående katolicismen, messianer, trosförkunnelsen, kalvinister och den laglösa nådesförkunnelsen. Jag har försökt att göra en grafisk representation. … Continue reading

Posted in Agnosticism, Ateism, Ekumenik, Gärningslära, Gudlöshet, Humanism, Judaism, Karismatik, Katolicism, Lag, Liberalteologi, Lydnad, Metodkristendom, Nåd, Sektarism, Synkretism, Trosrörelsen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 91 Comments

Associationer – feltolkning av andras tolkningar

När jag var 10 år gammal hade vi grannar som var Baptister. Den yngste sonen var i tonåren och han använde ibland ordet “skit” när han talade. I min uppfostran ingick budet att man inte får använda “fula ord”. Och … Continue reading

Posted in Eskatologi, Evigheten, Himmelen, Trefaldighet, Tusenårsriket | Tagged , , , , | 18 Comments

Kyrkan och Torah del 4

I samband med att Lars Enarson skrev en reaktion på Sven Reichamanns artikelserie publicerade jag en Preview av del 4. Här följer en recension av den nu publicerade del 4. Svens artikelserie “Kyrkan och Torah” presenteras av tidskriften Shalom.   … Continue reading

Posted in Judaism, Lag, Nåd, Nådesförkunnelse | Tagged , , , | 4 Comments

Början och slutet – millenniumproblemet

De flesta av oss minns väl den stora kalabaliken när år 2000 närmade sig. IT-företagen profiterade av den panik som uppstod, och hjälpte nog själva med att lägga på extra kol. Företagen satsade miljoner på att låta IT-företagen gå igenom … Continue reading

Posted in Eskatologi, Evangelium, Evigheten, Exeges, Gärningslära, Himmelen, Tusenårsriket | Tagged , , , , , , | 46 Comments

Frågor och svar

I en blogg i tidningen Dagen skriver Carl Henrik Jaktlund bland annat följande (min fetstil): Rätt vad det är dyker ett sammanhang upp, i vad som tycks vara en slump. Och så pratar man några minuter och konstaterar efteråt att … Continue reading

Posted in Lydnad | Tagged | 9 Comments

Bud, Lagar och Dogma

Det talas i NT om “bud” och om “lag” och det handlar även i grundtexten om två olika ord. εντολη – entole betyder bud och νομος – nomos betyder lag. Jag börjar med en text där båda orden förekommer, nämligen … Continue reading

Posted in Exeges, Lag, Nåd | Tagged , , | 41 Comments

Lagen är god – OM!!!

Denna bloggpost kommer att handla om lag, lydnad och lidande. Och givetvis får även nåden vara med i spelet. 1 Tim 1:8,9a “Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är … Continue reading

Posted in Lag, Lidande, Lydnad, Nåd | Tagged , , , | 35 Comments

Lagen och Trons Lydnad

Som komplement till den sista tidens heta debatter om lag och nåd publicerar jag denna bloggpost. I inledningen och i avslutningen till Romarbrevet talar Paulus om trons lydnad (Rom 1:5; 16:26). Med detta uttryck avser Paulus att understryka, att tron … Continue reading

Posted in Lag, Nåd | Tagged , | 55 Comments

Tidningskrönika – blandade kommentarer

Jag tänkte kommentera kort om några artiklar som har publicerats i Dagen de senaste veckorna. Dagen 29-04-2012 Analytiker har svårare tro En av orsakerna till att en del tycks ha svårare att tro på Gud än andra, kan vara att … Continue reading

Posted in Aktuellt, Ekumenik, Islam, Liberalteologi | Tagged , , , | Leave a comment