Monthly Archives: October 2011

Kameleonter, käpphästar och ofelbara

Innan jag lägger av min väktarmössa vill jag skriva en mycket kort artikel om kameleonter, käpphästar och ofelbara. Och ingen behöver vara orolig, jag kommer inte att nämna namn. Innan jag börjar vill jag påpeka att man utan större svårighet … Continue reading

Posted in Väktare, Villor | Tagged , | 13 Comments

Ingen fördömelse

Oh, nej! – Inte lagen igen! Det finns några stycken synnerligen olyckliga kapitelindelningar i Bibeln. Citatet nedan är ett exempel. Rom. 7:15 – 8:4 Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör … Continue reading

Posted in Evangelium, Exeges, Lag | Tagged , , | Leave a comment

Hebrew Roots – a balanced point of view

Från Barbara och Liz Birch i England fick jag följande bidrag i debatten om de så kallade Hebreiska Rötterna. Jag tycker att deras analys är balanserad. Och efterlyser mera av detta i den hätska debatt som just nu härjar på … Continue reading

Posted in Gästblogg, Israel, Judaism, Väktare, Villor, Vittnesbörd | Tagged , , , , , | 112 Comments

Convinced against his will!

Ett bevingat ord som tillskrivs Shakespeare är detta: “A man convinced against his will, is of the same opinion still.” Fritt översatt blir det: “Den som tvingas till en övertygelse som han egentligen inte vill veta av, har innerst inne … Continue reading

Posted in Debattartikel, Metodkristendom, Väktare, Villor | Tagged , , , | 37 Comments

Bränna böcker

I Apostlagärningarnas nittonde kapitel, verserna 11 till och med 20, finns det en historisk skildring som jag tror vi kan lära oss en hel del av. Och Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag. Man till och med … Continue reading

Posted in Debattartikel, Evangelium, Exeges, Synkretism, Trosrörelsen, Villor | Tagged , , , , , | 16 Comments

Herre, till vem skulle vi gå?

Ofta har jag haft anledning att tänka på dessa ord som Petrus uttalade när omständigheterna var sådana att alla egentligen ville lämna Jesus och söka något som var mer tilltalande. Eller kanske i det fallet, som var mindre motbjudande. (Läs … Continue reading

Posted in Debattartikel, Metodkristendom | Tagged , | 9 Comments

Berömelse

Kolosserbrevets andra kapitel, verserna 16 till och med 19 meddelar: Låten därför ingen döma eder i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. Sådant är allenast en skuggbild av vad som skulla komma, men verkligheten … Continue reading

Posted in Debattartikel, Väktare, Villor | Tagged , , | 1 Comment

De knuppel in het hoenderhok gooien!

Kanske finns det en bra Svensk motsvarighet till rubrikens Holländska ordstäv. Det betyder bokstavligen att “kasta in slagträ’t i hönshuset”. Effekten torde vem som helst kunna föreställa sig. Det beskriver ett handlande som bryter mot kutymen och det majoriteten anser … Continue reading

Posted in Debattartikel, Ekumenik, Judaism, Katolicism | Tagged , , , | 19 Comments

Ser du fram emot Jesu återkomst?

Eva Helen bjuder på denna gästartikel. Hennes egen blogg finner du här Som vanligt vill jag inbjuda de som läser här att skriva en egen gästartikel. Se Gästartiklar Ser du fram emot Jesu återkomst? Det är vad detta inlägg ska … Continue reading

Posted in Eskatologi, Gästblogg | Tagged , | 5 Comments

Pröva alla – och behåll bara de goda!

Du känner väl igen den bibeltext jag åsyftar? Låt mej citera den för säkerhets skull. Jag tar med litet mer av sammanhanget än som vanligtvis citeras. Första brevet till Tessalonikerna, kapitel 5, verserna 12-21 Vi ber er, bröder, att rätt … Continue reading

Posted in Debattartikel, Väktare, Villor | Tagged , , | 48 Comments