Monthly Archives: September 2011

Alfa och Omega – το α και το ω

Detta blir ett försök att svara på signaturen Sam’s utmaning.   Uttrycket Alfa och Omega, eller A och O, som det står i Svenska Biblar finns med 4 gånger i Uppenbarelseboken: Upp. 1:8, 1:11, 21:6 och 22:13. I Svensk översättning … Continue reading

Posted in Evangelium, Exeges, Trefaldighet | Tagged , , | 24 Comments

Integration eller diskriminerande?

Det finns två artiklar i Dagen idag som intresserar mej på ett särskilt sätt. Den ena är artikeln om Wangari Maathai. Den andra handlar om integration av invandrare i våra församlingar.

Posted in Aktuellt, Nyandlighet | Tagged , | 3 Comments

Vad finns i helvetet?

Frågan har aktualiserats i samband med Stefan Swärds publikation av en bok om helvetet. (Dantes tankar om det som sker efter döden.) Vad finns i helvetet? Det kan sammanfatts i tre termer: Straff, Pina och Fattigdom. Ordet “straff” kan tolkas … Continue reading

Posted in Aktuellt, Helvetet | Tagged , | 18 Comments

En kort bloggpost

Individualiseringen går hand i hand med laglösheten och rikedomsdyrkandet “gudarna” Eros, Baal, Afrodite, Astarte etc. etc. Himmelens gudinnor, står för den biten. Tveksamma kulturella yttringar får härja fritt Godcasting vidgar vyerna

Posted in Agnosticism, Ateism, Humanism, Lögn, Villor | Tagged , , , , | Leave a comment

Ett öppet brev till Lars Enarson

Lars, Jag har några frågor jag vill ställa dej med utgångspunkt från en predikan du höll 06-20-2009 God gives hope that does not disappoint – We will rule and reign with Him. Här följer några citat ur din predikan, så … Continue reading

Posted in Eskatologi, Evangelium, Exeges, Gärningslära, Herraväldeslära, Judaism, Karismatik, Kristologi, Prosperity, Trosrörelsen, Villor | Tagged , , , , , , , , , , | 69 Comments

Humanismen – sista rundan

Förord Man skulle kunna dra den felaktiga slutsatsen att jag har något emot Humanister, Ateister och Evolutionister. Jag vill poängtera att detta inte är fallet. Jag har inget emot Hinduer och Muhammedaner heller. Att jag inte delar nämnda gruppers tro … Continue reading

Posted in Ateism, Humanism, Kulter, Ockult, Politik, Villor | Tagged , , , , , | 5 Comments

Humanismens natur

Jag var nog ungefär 30 år gammal innan jag förstod att “humanist” inte betydde någon som osjälviskt arbetar för mänskliga rättigheter. Namnet är ju litet grand missledande. Humanisternas tio människans bud låter så här:

Posted in Ateism, Darwinism, Evolutionslära, Humanism, Lögn, Politik, Villor | Tagged , , , , , , | 7 Comments

En stark ledare

Ropet om en stark ledare är inget nytt. Har Gud kanske synpunkter på detta? I första Samulesbokens åttonde kapitel, verserna 4 till 9 läser vi: Då samlades alla de äldste i Israel och kom till Samuel i Rama och sade … Continue reading

Posted in Aktuellt, Debattartikel, Trosrörelsen | Tagged , , | 7 Comments

Bibelöversättningar

Det år man fyllde tio fick man en Bibel vid söndagsskolans julfest, om man hade varit regelbunden besökare i söndagsskolan. Om detta var allmän praktik i Pingstförsamlingarna vet jag inte. Men i alla fall var det det i den förortsavdelning … Continue reading

Posted in Exeges, Vittnesbörd | Tagged , | 4 Comments

Evolutionsateister – en bokrecension i repris

På grund av debatten om evolutionsläran som blossade upp nyligen kör jag här en repris av en bloggpost från 2009. Jag ombads att skriva en recension av en bok som går till livs med Dawkins och hans teorier. Relaterad artikel: … Continue reading

Posted in Agnosticism, Ateism, Darwinism, Debattartikel, Recension, Villor | Tagged , , , , , | 94 Comments