Monthly Archives: August 2011

En dialog om sabbaten

Detta är en blandning av gästartikel och autonom bloggpost. Den har sammanställts ur en dialog och jag kallar den därför en “Dialogg”. Under fliken Gästartiklar kan du läsa mer om “Dialoggande”. Följande är en dialog som utspelade sig på grund … Continue reading

Posted in Debattartikel, Dialogg, Judaism, Lag, Nåd, Villor | Tagged , , , , , | 37 Comments

Personligt vittnesbörd – Boken

Med tacksamhet tar jag emot ett personligt vittnesbörd, i form av en gästblogg, från signaturen BatNabas. Och som vanligt vill jag välkomna alla som känner sig manade att göra sammalunda. Mer info under fliken Gästartiklar. Tänk dig en förläggare som … Continue reading

Posted in Evangelium, Gästblogg, Trosrörelsen, Vittnesbörd | Tagged , , , | 6 Comments

Den första protestanten

Våra vänner Katolikerna tillmäter sig “honour by association” genom att fantisera ihop en obruten kedja av påvar med Petrus som den förste. De har därmed i teorin försäkrat sig om sina egna “hebreiska rötter”. Vem som helst, som läser Bibeln, … Continue reading

Posted in Aktuellt, Debattartikel, Evangelium, Judaism, Katolicism, Lag, Nåd, Trosrörelsen | Tagged , , , , , , , | 38 Comments

Frälsningsgrundande

Nu vill jag först referera till titeln på denna blogg. Jag har kallat den “Vad är Sanning?” med ett frågetecken på slutet. Och sedan känner jag mej faktiskt nödsakad att ta upp Torah, Sabbatsfirande och kosher mat igen.

Posted in Judaism, Lag, Nåd | Tagged , , | Leave a comment

Johannes vittnesbörd

Johannes avslutar sin skrift, som vi kallar Johannes Evangelium, med en intressant information, i det näst sista kapitlet, kapitel 20, verserna 30 och 31. Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. … Continue reading

Posted in Aktuellt, Debattartikel, Exeges, Karismatik, Nyandlighet, Övernaturligt, Trosrörelsen | Tagged , , , , , , | 4 Comments

Du skall och du skall icke!

Föga fattas, sade Agrippa till Paulus, att du övertalar mig och gör mig till kristen! (χριστιανον från χριστιανος uttalas christianos och betyder Kristi efterföljare.) Finns det då en rättfärdighet, eller skuldfrihet att få “by association”? Rightiousness by association with Christ! … Continue reading

Posted in Evangelium, Gärningslära, Judaism, Karismatik, Lag, Nåd, Villor | Tagged , , , , , , | 27 Comments

Hästar och hunger

Låt mej börja med att förklara sabbatsdispyt off topic i denna tråd. Det är nämligen inte detta som denna artikel handlar om. Fastän jag citerar en person som jag vet har valt att helga Sabbaten. Artikeln handlar om andlig hunger … Continue reading

Posted in Eskatologi, Kulter, Lögn, Mat, Nyandlighet, Ockult, Sektarism, Synkretism, Villor | Tagged , , , , , , , , | 11 Comments

Sabbatsdispyter!

Sabbatsdebatten har blossat upp igen. Och vet du vad jag tycker är sorgligt och ledsamt? Jo att den är dubbelbottnad och polariserar så att troende som i livsvandel inte skiljer sig på mer än just denna punkt börjar skälla ut … Continue reading

Posted in Debattartikel, Evangelium, Gärningslära, Judaism, Lag, Mat, Nåd | Tagged , , , , , , | 58 Comments

Sidledsförflyttning – en ny lära?

Visserligen har jag redan skrivit om detta i flera artiklar. Jämför till exempel artikeln om att Sackeus har bytt namn Men en mycket välformulerad kommentar av signaturen “Tekton” i Berndt Isakssons Samtalsforum gör det aktuellt att ta upp saken igen. … Continue reading

Posted in Aktuellt, Debattartikel, Eskatologi, Gästopinion, Judaism, Nyandlighet | Tagged , , , , , | 39 Comments

Kulturell blindhet

Jag vill peka på två artiklar i Dagen. En handlar om abort och den andra om frosseri. Och det dessa har gemensamt är rikedomsdyrkande. Anti-abortlastbil rullar åter igen i Stockholm Kort citat: Nu rullar organisationen MRO:s “anti-abortlastbil” i Stockholm. – … Continue reading

Posted in Aktuellt, Eskatologi, Politik | Tagged , , | 4 Comments