Monthly Archives: July 2011

Religionssammanblandning

Jag saxar litet grand om religionssammanblandning som heter synkretism med ett låneord. Detta blir en uppföljare till artikeln Olika tro i olika rörelser Men jag börjar med en dikt av Per Daniel Amadeus Atterbom, född 19 januari 1790 i Åsbo … Continue reading

Posted in Nyandlighet, Prosperity, Synkretism, Trosrörelsen, Villor | Tagged , , , , | 106 Comments

Olika tro i olika rörelser

Det hände sig, för några dagar sedan, att det uppstod en liten meningsskiljaktlighet mellan mej och en representant för en församling i Sverige. Jag betraktar församlingen i fråga som en ganska extrem trosrörelseförsamling. Representanten i fråga förnekar detta totalt och … Continue reading

Posted in Debattartikel, Prosperity, Trosrörelsen, Väktare, Villor | Tagged , , , , | 55 Comments

Jesu återkomst

Det budskap som är starkast vad gäller Jesu återkomst är givetvis löftet att Han kommer tillbaka. Men som god tvåa ser i alla fall jag följande budskap: “Låt ingen bedra er. Se till att ni inte blir förvillade.” Det finns … Continue reading

Posted in Debattartikel, Eskatologi, Evangelium, Exeges, Villor | Tagged , , , , | 31 Comments

Alla frälsta är lika frälsta!

Men det finns en del frälsta som är mer frälsta än de andra frälsta. Eller misstar jag mej nu? Efter mer än ett halvt sekel i “kristenheten” kan jag ärligen vittna om att jag aldrig har lärt känna någon grupp … Continue reading

Posted in Evangelium, Exeges, Judaism, Lag, Nåd | Tagged , , , , | 34 Comments

Heresi – en reflektion

En gästartikel av Sefast Tronde Vad är heresi? Ur ett kristet perspektiv är en heretisk lära en förkunnelse som så avviker från evangelii lära att fundamenten för tron inte kan innefattas i en lära som överensstämmer med Bibelns evangelium på … Continue reading

Posted in Aktuellt, Debattartikel, Gästblogg, Villor | Tagged , , , | 9 Comments

Kommer du ihåg?

Domedagsprofeten Harold Camping? Jag har fått reda på hur han räknade eller kanske hellre inte räknade. Detta var hans utgångspunkter: 1. Jesus föddes första Januari år 1. 2. Talet 5 är försoningens tal.. 3. Talet 10 representerar fulländning.. 4. Talet … Continue reading

Posted in Eskatologi, Villor | Tagged , | 2 Comments

Sanningens pris!

En gästblogg av Broder Sefast Tronde. – Att det handlar om en debattartikel bör ingen tveka på. – Skulle du som läser här vilja skriva en artikel? Kolla fliken Gästartiklar Sanningen har ett pris, ett verkligt dyrt pris, som alla … Continue reading

Posted in Debattartikel, Ekumenik, Gästblogg, Väktare | Tagged , , , | 14 Comments

Rumsrent!

Detta kommer att handla om något som med ett krångligt utländskt låneord kallas “paradigma”. På vanligt språk handlar det om “självklarheter”. Titta nu på följande bild och besluta dej för om de horisontala linjerna är raka och horisontala. Det ser … Continue reading

Posted in Ekumenik, Judaism, Karismatik, Katolicism, Trosrörelsen, Villor | Tagged , , , , , | 17 Comments

Guds avbild?

Forsta Mosebok, kapitel ett, verserna 26 och 27: Och Gud sade: »Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och … Continue reading

Posted in Exeges, Nåd | Tagged , | 8 Comments

Hajjar du? – Går detta an?

En artikel i Dagen med rubriken Imamer predikar om Jesus utifrån Koranen kan inte få gå spårlöst förbi. Klicka på Dagens logo och läs artikeln noggrannt. Frågan som artikeln börjar med tränger sig på! Imamer som predikar evangeliet, kristna husgrupper … Continue reading

Posted in Aktuellt, Ekumenik, Islam, Väktare, Villor, Vittnesbörd | Tagged , , , , , | 23 Comments