Monthly Archives: April 2011

Honom som korsfäst!

Har du någon gång undrat varför Paulus så uttryckligt påpekar följande? 1 Kor. 2:1 När jag kom till eder, mina bröder, var det också icke med höga ord eller hög visdom som jag kom och frambar för eder Guds vittnesbörd. … Continue reading

Posted in Lögn, Prosperity, Trosrörelsen | Tagged , , | 6 Comments

Synden som bor i mig

Ja, så skriver faktiskt Paulus. Rom. 7: 7 Vad skola vi då säga? Är lagen synd? Bort det! Men synden skulle jag icke hava lärt känna, om icke genom lagen; ty jag hade icke vetat av begärelsen, om icke lagen … Continue reading

Posted in Lögn | Tagged | 11 Comments

Hushållets kraft – Ekumenik

Sedan jag var ung har det talats mycket om ekumenik. Jag minns att det fanns dem som var helavgjort emot ekumenik. Men eftersom jag nog inte riktigt fattade alla aspekter tyckte jag att det var oväsentligt. Egoistiskt sett var det … Continue reading

Posted in Ekumenik, Katolicism, Kristologi, Lögn | Tagged , , , | 5 Comments

Ormen, trädet och skadan!

Inte kan det väl skada? ; Sade ormen till Eva. Lägg märke till frågetecknet! (Används flitigt i den manipulerande journalistiken.) Det fins tre huvudlinjer i frestarens repertoar: 1. Skulle då Gud har sagt? Inte kan väl det skada! 2. Det … Continue reading

Posted in Judaism, Lögn | Tagged , | 11 Comments

Jag tänker göra något vanskligt.

Jag tänker skriva om Guds Bud, och då i första hand det vi brukar kalla 10 Guds Bud. Visste du att Judarna har andra nummer på buden än Kristna.

Posted in Judaism, Lag | Tagged , | Leave a comment

oren mat

Jag tänkte skriva litet grand om oren mat. Men innan du läser mina människotankar vill jag att du först läser Femte Moseboks fjortonde kapitel noggrannt. För jag kan ju ha helt fel……. Från vänster till höger: Torkad bläckfisk, stekta sniglar, … Continue reading

Posted in Lag, Mat | Tagged , | 25 Comments