Sluta tjafsa om helvetet!

När helvetet blir viktigare än Himmelen är det något som är fel!

När straff får högre prioritet än lydnad har vi fått felaktiga prioriteter.

Det finns i princip tre olika mänskliga tolkningar. Kom ihåg att Gud har mer strängar på sin lyra än vi har.

  1. Elden och straffet är båda eviga i betydelsen att de pågår oändligen.
  2. Elden är evig men straffet begränsat i proportion till överträdelserna. Efter straffet dödar Gud även själen.
  3. Elden är evig men straffet begränsat i proportion till överträdelserna. Efter straffet blir man frälst.

Continue reading

Posted in Aktuellt, Villor | Tagged , | 25 Comments

Hur skall ni kunna tro

Det får bli utan bild och utan egna ord annat än att vi ofta ser hur ledare av olika samfund frotterar sig själva och andra.

Jag överlåter ordet åt Herren
Continue reading

Posted in Ekumenik, Emergent Church | Tagged , | Leave a comment

JUST NU – Breaking News

Kanske har vi redan glömt bort att det fanns en tid när “Breaking News” var sällsynt.

Den som i dag tittar på nyheterna, läser en tidning eller surfar en nyhetssajt kommer att behöva välja vilka “Breaking News” han vill kolla närmare på.

Förr hade man en dagstidning och en radio. Sedan kom TV med en “sändare”. Nu har tidningarna flyttat till internet och utbudet är i det närmaste obegränsat. Radio lyssnar ingen på och TV har hundratals “kanaler”. För att inte missa något bär vi med oss små datorer, så kallade smartphones, som varnar oss varje gång någon nyhetssändare vill bli läst.

Allt detta sker i surret av sociala nätverk där en massa människor vinklar nuets händelser efter egen smak. Twittrande idioter finns på alla nivåer i samhället. Från hög till låg, från president till knarkare, ingen nämnd och ingen glömd.
Continue reading

Posted in Aktuellt, Eskatologi | Tagged , | 14 Comments

Jesus eller Ishtar?

I år infaller det hedniska firandet av Ishtar samman med Herrens högtid Pesach så även hedningar firar Påsk samtidigt med Judarnas Pesach, fast de engelsktalande kallar det hellre Easter vilket tydligt hänvisar till Ishtar. Ishtar är en fruktbarhets-gudinna och därför hör fruktbarhetssymboler till hedningarnas Ishtar-firande. Ägg och harar, blommor och gröna blad, våren är här, livet uppstår igen.

Jesus som korsfäst – eller – fruktbarhets- och rikedoms-dyrkan?

Var det avsiktligt som Dagen publicerade en artikel av Martin Lembke (filosofie doktor i religionsfilosofi, Lunds universitet) dagarna innan påsken?

Jesus tog inte straffet för våra synder

Hur än Jesus på korset möjliggjorde vår frälsning så gjorde han det inte genom att i vårt ställe ta straffet för våra synder. Det skriver Martin Lembke.

Jag tänker inte citera mer ur den artikeln, bara konstatera att det huvudsakliga budskapet är Jesus inte tog straffet för våra synder.

Jag vill dock bemöta hans påstående med hjälp av ett antal bibelcitat. Jag börjar med ett citat ur Jesaja och gör som vi hedningar brukar göra. Jag klipper ut älsklingsverserna och lämnar bort sammanhanget.
Continue reading

Posted in Dialogg, Evangelium, Kristologi | Tagged , | 10 Comments

Trumps kristna tro?

Jag läste met förvåning en artikel i Dagen. Artikeln inleddes med följande ord:

Donald Trump är mer influerad av sin kristna tro än man kanske kan tro. Hans möte med predikanten Norman Vincent Peale gav Trump den syn på sig själv som lett honom till vad han är i dag. Det skriver Pekka Mellergård på DN Kultur.

Här är länken till Så har den kristna tron skapat Donald Trumps självförtroende

Frågorna hopade sig. Vem är Pekka Mellergård? Vad menar Pekka Mellergård?

I Bibeln står det att vi skall bekänna (och mena det) att Jesus Kristus är Herren. Men när Trump tillfrågades vad han ansåg (anser) om Jesus så svarade han “en hippie loser”. (Se noten i första kommentaren)

Rom. 10:9-11 För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: Ingen som tror på honom ska stå där med skam. 

Jag skulle nog våga påstå att Trumps bekännelse inte är vare sig frälsande eller kristen tro.
Continue reading

Posted in Humanism, Liberalteologi, Nyandlighet, Ockult, Villor | Tagged , , , , | 24 Comments

Slugt och fiffigt!

Eller hur man kan påstå nästan vad som helst med väl selekterade fakta.

Den välkände apologeten Mikael Karlendal som avföll från protestantismen och via ett kalvinistiskt bananskal halkade in i katolicismen har skrivit en mycket slug artikel med fiffiga slutsatser kamouflerade som argument.

Artikeln heter Finns det utombibliska läror som både protestanter och katoliker tror på?You need flash.

Berndt Isaksson rekommenderar och prisar Mikael Karlendals artikel.
Snart ser man inte skillnaden mellan dem.


Jag tänker inte konkret ta upp de exempel Mikael Karlendal nämner, för där klämmer, primärt, inte skon. Givetvis talar han om den överenskomna kanon, om sola scriptura och om trosbekännelsen.

En liten parentes!


Har protestanter och katoliker samma kanon? Nja, inte riktigt för katolikerna inkluderar apokryfer i Bibeln. Det gör de för att kunna stödja dogmer som inte erkänns av protestater.

Med apokryfa stöder katoliker läran att man kan, får och bör be till (teoretiskt inte tillbe men vädja till) döda kristna som skötte sig så bra i livet att en påve helgonförklarade dem. Givetvis med “Himmelens Drottning”, Maria, som de främsta av dessa.
Continue reading

Posted in Katolicism, Villor | Tagged , | 18 Comments

Israel i stormens öga

Stig bidrar med denna gästartikel som svar på min vädjan att belysa olika inställningar till Israel.


Kjell, tack för uppdraget att belysa något som inte finns, nämligen nyanser:-).

Jag är inte någon detaljmänniska som jag nog sagt vid något tillfälle men gör gärna ett försök till sammanfattning. Ämnet som sådant har fått ett stort gensvar på FB.

Margot W är nog en notorisk dikesvandrare i det du kallar vänsterdiket med sin syn på palestiniernas ”underlägsenhet” i förhållandet mellan parterna. Israels omdiskuterade ockupation har hon tagit som fakta trots att det finns motstridiga dokument i frågan. Att ta ställning för de som anses svagare har blivit någon sorts världssamvete för regeringen och är för dem en sorts moralfråga men utan andliga förtecken.

I förlängningen räknar hon säkert med att en stabilisering i regionen som skulle gynna henne. Det generella muslimkramandet i sveriges nya regering bidrar också till antisemitismen utbredning. Det verkar också som man vill blidka de s.k. ”nogo-zonernas” laglöshet med en märklig följsamhet mot dem. Det gynnar inte heller Israel.

Mitt intryck är att världen håller på att mobilisera mot Guds folk och Guds folk har svårt att stå emot. Jag försöker följa med i händelseutvecklingen så gott jag förstår.
Continue reading

Posted in Gästblogg, Israel | Tagged , | 9 Comments

Vem har rätt?

I Europas domstol beslutades att en arbetsgivare som har policy att vara “åsiktsneutral” och har en tydlig skriftlig företagspolicy, har rätt att vägra anställda att synligt visa religiösa och åsiktspolitiska symboler i form av smycken, tatueringar och klädsel.

Eli Göndör (som jag fick lära mej är son till förintelseöverlevaren Ferenc Göndör, ungersk jude) skrev en artikel i Dagen.

EU-domen om religiösa symboler jämställer

Eli Göndör anser att: De religiösa personer som kritiserat domen borde ha tagit emot den med tacksamhet.

Eli Göndör avslutar med:

Domen är inte riktad enbart mot religion. Inte heller är den enbart riktad mot någon speciell politisk åsikt eller filosofi. Den drar ett streck vid just det som kan ordnas under livsåskådning.

De muslimer eller andra religiösa personer som kritiserat domen borde i stället ha tagit emot den med tacksamhet. Inte minst därför att den är genomtänkt och bedömer alla religioner eller livs­åskådningar och dess anhängare precis på samma sätt.

Continue reading

Posted in Debattartikel | Tagged | Leave a comment

Vad menade Jesus?

I Johannes evangelium läser vi en mycket märklig predikan av Jesus. Han gav den i sluten kring. Bara de primära apostlarna fanns närvarande.

Olika traditioners fantasi om hur det såg ut.

Med vår kapitelindelning börjar det bli spännande i kapitel 13. Vi får veta att: “Det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund hade kommit, att han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen, och han älskade dem in i det sista. De åt kvällsmåltiden, och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom. Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer, att han utgått från Gud och skulle gå till Gud.

Jag tar det rakt av ur SFB15. Det handlar i denna artikel inte om nyanser mellan olika översättningar.

Lite senare på kvällen börjar Jesus predika för de elva. Judas hade redan dragit sin kos. Och detta sade Jesus till dessa mycket unikt utvalda och speciella 11 lärjungar som skulle bli apostlar från och med pingstdagen. Jag citerar ur Joh. 14:15-29. Läs allt som om du aldrig tidigare har läst det!

Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. 

Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. 

Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. 

Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min Far, och att ni är i mig och jag i er. 

Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min Far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom.” 

Judas – inte Judas Iskariot – frågade: “Herre, hur kommer det sig att du ska uppenbara dig för oss och inte för världen?” Jesus svarade: “Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord.

Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från Fadern som har sänt mig. Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er

Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, för Fadern är större än jag. Nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. 

Jag ber dej! Läs texten utan förutfattade meningar.
Continue reading

Posted in Debattartikel | Tagged | 5 Comments

Sanna fakta ur fel mun

Eller varför inte lögn och falskhet ur munnen på någon man idoliserar?

Jag vill skriva om något som har sysselsatt mina tankar i flera år.

Politiker, filosofer, populärmedia och predikanter,
troll, själafienden själv, huvudlösa munnar och
folk som gömmer huvudet i sanden.

Varför inte följa Herrens bud att pröva allt och bara behålla det goda?

Är det verkligen för mycket begärt av dem som säger (med munnen) “Jesus är Herren” att de skulle ta hans bud på allvar?

Här följer första redovisningen av tankar och råd från läsare som valde att kommentera anonymt.

Kommentar nummer 1: Jag tycker man får citera alla människor, felet uppstår när man börjar förespråka personer med fel livsåskådningar för att antingen leda folk vilse, eller för att skapa synkretism.

Håller helt med dej. Det är precis detta som jag vill försöka belysa med denna artikel. Det är alltför mycket fokus på personer. Inget nytt under solen för Paulus varnade för “partiformning”. (1 Kor. 1:12 och 1 Kor. 3:4)

Men tänk dej nu att du i 50-talets pingströrelse skulle ha vågat yttra tvivel angående något Lewi Pethrus lärde. Du skulle ha blivit exkommunicerad och därtill ansedd som avfälling och mycket illa omtyckt.

Eller, närmare i tiden…. Tänk dej att du skulle ha kritiserat Ulf Ekman i slutet på nittitalet. I båda dessa grupper var ledarens ord “gudaord” och faktiskt tolkningsnycklar för Bibeln.
Continue reading

Posted in Aktuellt, Debattartikel | Tagged , | 39 Comments